РОСЛИННИЦТВО

Принципи програмування врожаїв

Процес практичного програмування поділяють на три етапи: 1) оцінка ґрунтово-кліматичних умов і можливих рівнів програмованої врожайності;

2) визначення засобів та розробка комплексу заходів та технологічних прийомів, які забезпечують одержання запланованої врожайності; 3) розробка прогностичної програми продуційного процесу (моделі формування врожаю), програми коригування та ін. Процес реалізації програми передбачає отримання і обробку інформації про стан посівів та факторів навколишнього середовища, оцінку інформації і прийняття рішень щодо коригування прийомів, уточнення технологічних процесів і практична їх реалізація.

Кожний етап включає конкретні елементи програмування. Акад. І. С. Шатілов виділив 10 елементів програмування і назвав їх принципами, а саме:

1) розрахунок потенційної врожайності (ПУ) за використанням ФАР посівами;

2) розрахунок дійсно можливої, або кліматично забезпеченої, врожайності (ДМУ, КУ) за природними ресурсами вологи та тепла;

3) планування реальної господарської врожайності (РПУ) за ресурсами, які є в господарстві;

4) визначення фотосинтетичного потенціалу посіву (ФП), площі листкової поверхні та інших фітометричних показників під заплановану урожайність;

5) аналіз законів землеробства і рослинництва і правильне використання їх у конкретних умовах програмування;

6) визначення норм добрив і розробка системи їх ефективного використання;

7) складання балансу води, а для умов зрошення розробка системи повного забезпечення водою по періодах вегетації;

8) розробка системи агротехнічних заходів у відповідності з вимогами вирощуваного сорту;

9) розробка системи заходів захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів;

10) складання карти вихідних даних та використання ЕОМ для визначення оптимального варіанта агротехнічного комплексу для досягнення запрограмованої величини і якості врожайності.

Для обґрунтування запрограмованої врожайності слід враховувати господарські можливості та матеріали всебічного аналізу природних факторів урожайності. Це насамперед сонячна радіація, тепло, волога, поживні речовини ґрунту. Тому в процесі програмування розраховують потенційну врожайність за використанням ФАР на рівні доброго посіву (за А. А. Ничипоровичем 1.5-3%), повного використання природних ресурсів вологи і тепла - дійсно можливу, або кліматично забезпечену (ДМУ, КУ) врожайність та ефективного використання господарських ресурсів урожайності - реальну програмовану господарську врожайність (РПУ).

РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно …

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua