РОСЛИННИЦТВО

Бавовник

Значення. Бавовник є основною прядивною культурою в світовому землеробстві. Волокно бавовнику - найважливіший вид рослинної сировини для текстильної промисловості. Це пов’язано з високими технологічними якостями бавовняного волокна. Воно тонке, легке, але досить міцне на розрив і вигин, легко забарвлюється, має високі гігієнічні і добрі теплоізоляційні властивості. Із волокна довговолокнистих сортів бавовнику виготовляють ситець, сатин, батист, трикотаж, фланель, бумазею і багато інших тканин. Більш коротке волокно використовують для виробництва декоративних тканин, білизни, ковдр, рушників та інших виробів. Із суміші бавовняного волокна і вовни виготовляють цінні напіввовняні тканини. З підпушку (лінту) виготовляють вату, штучний фетр, целюлозу, цінні сорти паперу, целофан, штучний шовк, кіно фотоплівку, пластмасу, лаки для покриття металічних частин машин, штучну шкіру і багато інших виробів. Із 1 т бавовни-сирцю одержують 300-320 кг волокна та 600-650 кг насіння. З цієї кількості волокна можна одержати 3,5-4 тис. м тканини.

В насінні бавовнику, яке складає біля 65% маси бавовни-сирцю, міститься 20-30% олії ( в ядрі 35-40%). Олія використовується на харчі, для виготовлення мила, гліцерину, стеарину, оліфи та ін. Бавовняна макуха - добрий концентрований корм для тварин, який містить до 40% білка. Проте згодовувати її треба в невеликій кількості, бо в ній міститься отруйна речовина госипол. Не слід використовувати макуху для відгодівлі свиней.

Із лушпайок насіння виробляють етиловий і метиловий спирт, глюкозу, фурфурол, лігнін, смоли, кормові білки. Стебла бавовнику і стулки коробочок використовують для виготовлення оцтової кислоти, паперу, як паливо. З листя і кори стебел одержують лимонну і яблучну кислоти, різні смоли.

Як просапна культура бавовник має велике агротехнічне значення.

Бавовник

Рис. 51. Будова стебла бавовнику: 1 - головне стебло; 2 - коробочки; 3 - плодові гілки; 4 - ростові гілки.

Бавовник - стародавня культура. Його вирощували вже до 3 тис. років до н. е. в Індії, Китаї, звідти близько 500 років до н. е. він проник в Єгипет, а в IV-V ст. Бавовництво почало розвиватись в Середній Азії, Ірані, де в ІХ-Х ст. із бавовняного волокна виготовляли високоякісні тканини. В Америці (Мексика, Перу) культура бавовнику виникла самостійно кілька тисячоліть тому.

В Україні вирощували бавовник з 1929 року. Проте в 1954 р сіяти бавовник припинили через низьку врожайність і якість волокна. Економічно вигідніше було завозити сировину з республік Закавказзя та Середньої Азії.

Бавовник - основна прядивна культура світу. Світова площа його посівів становить близько 35 млн. га., а валовий збір бавовнику сирцю 42-45 млн. т. Бавовник вирощують більш ніж в 60 країнах світу. Найбільші посівні площі зосереджені в Індії (7,5 млн. га), США ( 4-4,5 млн. га.), Китаї ( 4,8 млн. га.),

Бразилії (1,9 млн. га). Світова урожайність бавовни-сирцю в середньому становить близько 15 ц/га.

В Україні бавовник почали вирощувати в Херсонській області. Планується до 2006 року розширити його посіви до 2 тис. га.

Біологічні особливості. Бавовник належить до родини мальвових (Malvaceae) роду Cossypium (рис. 51). Це багаторічна рослина, але в культурі вона вирощується як однорічна. Із 37 видів виробниче значення має тільки бавовник звичайний, або мексиканський.

Бавовник дуже теплолюбна культура. Мінімальна температура проростання його насіння 10-12оС, а найбільш сприятлива для росту і розвитку рослин - 25-30оС (особливо в фазі бутонізації). Сума активних температур за вегетацію 2800-3600оС. Бавовник не витримує навіть незначних заморозків. При зниженні температури до мінус 2оС рослини гинуть.

По відношенню до вологи бавовник порівняно посухостійка рослина. Глибоко проникаюча коренева система сприяє йому використовувати вологу з підґрунтових шарів. Транспіраційний коефіцієнт коливається від 400 до 800. Проте високі врожаї його вирощують лише при достатній забезпеченості рослин вологою, чого досягають поливами. Найбільш вимогливий до вологи бавовник в період цвітіння - плодоутворення. Якість волокна залежить від вологості повітря. Більш тонке і довге волокно одержують при підвищеній вологості. Загальна потреба в воді для формування високого врожаю

-5

5- 8 тис. м /га.

Бавовник - світлолюбна культура короткого дня. Недостатнє освітлення гальмує розвиток рослин і збільшує вегетативну масу. При недостатньому освітленні, дефіциті вологи і поживних речовин спостерігається опадання бутонів і зав’язей. Найчастіше це спостерігається на забур’янених, недостатньо удобрених, несвоєчасно зрошених і погано оброблених площах.

Кращими для бавовнику є сіроземні та лучно-болотні ґрунти. Непридатними для нього є ґрунти з високим рівнем ґрунтових вод і підвищеною кислотністю (рН 7-8). До поживних речовин бавовник має підвищені вимоги. Сприятливе співвідношення азоту, фосфору і калію скорочує вегетацію рослин на 5-10 днів і підвищує їх стійкість до хвороб. На кожну тонну сирцю бавовник виносить з ґрунту 46 кг азоту, 16 кг фосфору і 18 кг калію.

Тривалість вегетаційного періоду бавовнику в залежності від сорту - 130-150 днів. Вегетаційний період складається з наступних фаз: сходи, бутонізація, цвітіння, достигання.

Для вирощування в умовах України рекомендується сорт бавовнику Дніпровський 5.

Технологія вирощування. Бавовник вирощують у спеціальних сівозмінах з 2-3 полями люцерни і 5-7 полями бавовнику. Цінність люцерни, як попередника бавовнику, полягає в тому, що вона сприяє зменшенню засолення ґрунту, покращує його фізичні властивості, знижує рівень залягання ґрунтових вод, активізує діяльність ґрунтових мікроорганізмів. Крім люцерни попередниками бавовнику можуть бути кукурудза на зелений корм і силос, сорго, однорічні бобові культури. При умові систематичного внесення добрив та боротьбі з бур’янами, шкідниками і хворобами бавовник можна вирощувати на одному полі 4-7 років підряд.

Обробіток ґрунту. Високоякісна підготовка ґрунту - основна передумова одержання високого урожаю бавовнику. Основним заходом в системі зяблевого обробітку ґрунту є рання глибока оранка. При розміщенні бавовнику після люцерни зяблеву оранку плугами з передплужниками на глибину 28-30 см проводять в кінці жовтня. Перед оранкою поле лущать дисковими лущильниками на глибину 5-6 см з метою підрізання і подрібнення коріння люцерни. Якщо бавовник висівають повторно на тому ж полі, зяблеву оранку проводять ярусними плугами ПЯ-3-35 на глибину 30-40 см в міру звільнення площ від стебел (гуза-паї). Рано навесні поле боронують і культивують на глибину 8-10 см, а на важких ґрунтах обробіток проводять чизель-культиваторами на 18-20 см і боронують у 2-3 сліди. Після боронування площі ретельно вирівнюють.

Удобрення. Бавовник для формування врожаю використовує багато поживних речовин. З 1 т бавовнику-сирцю з ґрунту виноситься 40-60 кг азоту,

14- 16 кг фосфору і 40-50 кг калію. В основне вносять органічні і мінеральні добрива. При розміщенні бавовнику після люцерни протягом 2-3 років органічні добрива не вносять, обмежуються тільки мінеральними в дозах 270-300 кг/га азоту, 190-200 кг/га фосфору, 120-150 кг/га калію. При повторному вирощуванні бавовнику ефективне одночасне внесення органічних (15-20 т/га) і мінеральних добрив. Добрі результати забезпечує застосування післяжнивних посівів сидеральних культур (гороху, вики тощо).

Азотні добрива доцільно використовувати вроздріб: 25% розрахункової дози перед сівбою, 75% в підживлення. В підживлення одночасно з азотними вносять також частину фосфорних і калійних добрив. Підживлення проводять в період бутонізації. Позитивно впливає на підвищення урожайності бавовнику внесення в рядки при сівбі гранульованого суперфосфату.

Сівба. Для сівби використовують насіння, яке має чистоту не менше 97% і схожість не нижче 85%. Сіяти бавовник починають, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-13оС. Застосовують широкорядний спосіб сівби з міжряддями 90 см. Норма висіву 70-80 кг/га. Оптимальна густота стояння рослин - 80-100 тис/га. Глибина загортання насіння 4-5 см, а на лучно - болотних ґрунтах 3-4 см.

Догляд за посівами. До з'явлення сходів посіви бавовнику боронують або обробляють ротаційними мотиками для знищення ґрунтової кірки. В період утворення 1 -2 справжніх листків проводять формування густоти рослин, залишаючи по 7-9 рослин на 1 м рядка або 80-90 тис/га. Міжрядні обробітки проводять у міру ущільнення ґрунту та з'явлення бур’янів, а також після поливів, як тільки просохне ґрунт. Для боротьби з однорічними бур’янами застосовують трефлан (4-6 л/га). Гербіцид вносять до сівби бавовнику з наступним загортанням в ґрунт боронами або культиватором.

Важливим заходом догляду за посівами бавовнику є чеканка рослин (зрізування верхівок ростових гілок і головного стебла). Кращим строком проведення цієї операції є утворення на рослинах не менше як 12-16 сімподіальних гілок.

В період вегетації необхідно проводити зрошення бавовнику і підтримувати вологість ґрунту на рівні 65-80% НВ. Залежно від особливостей ґрунту і погодних умов проводять 3-5 вегетаційних поливів з поливною

-5

нормою 600-700 м /га. Кращим способом зрошення бавовнику є дощування.

Збирання. Збирання бавовнику - тривалий і трудомісткий процес. Це пов’язано з тим, що достигання коробочок розтягується на 2-3 місяці. Слід мати на увазі, що найцінніший бавовник-сирець утворюється в коробочках, які дозріли і відкрились до настання заморозків. Саме з цих коробочок одержують найбільший вихід високоякісного волокна і насіння. Збирають бавовник в декілька строків в міру достигання коробочок. Проводять 2-3 збори бавовнику - сирцю до настання і 1 -2 - після настання заморозків.

Для швидкого достигання і розкриття коробочок, поліпшення умов роботи збиральних машин, підвищення їх продуктивності і скорочення строків збирання на посівах бавовнику проводять дефоліацію (підсушування листя). Кращим строком проведення дефоліації є розкриття 4-5 коробочок на рослині тонковолокнистих сортів і 3-4 коробочок на рослинах середньоволокнистих сортів. Для дефоліації використовують хлорат магнію (10-12 кг/га) та реглон (2 кг/га).

Перший раз збирають бавовник через 8-10 днів після дефоліації при розкриванні 55-60% коробочок. Наступний збір проводять через 12-15 днів після першого, коли розкривається 25-35% коробочок.

Збирають бавовник комбайнами ХВА-1,2, 14ХВ-2,4Г, ХВП-1,8А.

РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно …

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай