ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пристрої і машини для вакуумного пакування

На сьогоднішній день існує кілька пакувальних систем, що дають можливість пакувати у вакуумі і МГС.

Автоматична пакувальна система з глибоким витягуванням має найвищу ціну і відповідно найвищу продуктивність. Ця система може застосовуватись як для пакування продукції у вакуумі, так і в МГС.

Автоматична пакувальна система типу flow-pack може бути вертикальною і горизонтальною. Вертикальна машина застосовується для пакування сипкої продукції (рис. 3.154), а горизонтальна — для м’яса, риби, сиру, кондитерських виробів.

Якщо перша пакувальна система ще не достатньо застосовується в Україні, то друга, особливо для рибної продукції, знаходить застосування.

На сьогодні найпоширенішим видом є камерні вакуумні машини. Ці машини бувають двох видів: для пакування в плоскі пакети із термоусаджувальної і звичайної плівок; для пакування в об’ємні піддончики з покриттям плівкою зверху. Поряд із цим вакуум-машини можна поділити на декілька груп:

• одно - і двокамерні машини (рис. 3.155);

Пристрої і машини для вакуумного пакування

• побутові машини або машини, що застосовуються для пакування невеликих обсягів продукції;

Рис. 3.154. Схема вакуумного пакування сипкої продукції: І — фасування; II — вакуумування; III - герметизація і відрізання пакованої одиниці: 1—пристрій поперечного зварювання і відрізання упаковки; 2 — пакована одиниі)Я

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.155. Вакуумні машини: а — однокамерна; б — двокамерна; в — для термоформованої тари

• машини малої і середньої продуктивності;

• машини великої продуктивності для великих цехів і виробництв.

Відповідно до рівня механізації і автоматизації машини поділяють

на: напівавтоматичної дії і автоматичні лінії.

Автоматичні лінії мають досить складну структуру. Така лінія складається із таких функціональних модулів дозування: вкладання в термоформовану тару або пакет; вакуумування і герметизація; маркування і етикетування.

Найчастіше застосовують машини напівавтоматичної дії. В таких машинах оператор розміщує продукцію в тару або пакет і вкладає в комірки транспортної системи машини (рис. 3.156)

Нещодавно на ринку вакуумного обладнання з’явились машини, які пакують продукцію в термоформовану тару, що виготовляється автоматично із двох плівок — верхньої і нижньої. Продукція вкладається оператором у сформовані комірки тари. Машина (рис. 3.157) в автоматичному режимі здійснює вакуумування, герметизацію, обрі­зування залишків плівки і етикетування.

Вакуумні машини характеризуються такими параметрами: роз­мір пакувальної камери; довжина зварних рейок та їх кількість; продуктивність вакуумного насоса; кількість пакувальних камер.

На ринку України представлено вакуумне обладнання таких фірм: HENKO-VAC (Голландія), MULTIVAC, КОМЕТ (Німеччина), TECNOVAC, VM (Італія), CRIOVAC (США), TEPRO (Польща) та ін.

Поряд із вакуумним пакуванням продукції в плівку і напівжорстку полімерну тару вакуумне пакування широко застосовують під час

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.156. Вакуумна машина напівавтоматичної дії

виготовлення консервної продукції. На стадії закупорювання в продукт подають перегріту пару, тим самим витискають значну частку повітря. Після охолодження тари пара конденсується, і у верхній частині тари створюється розрідження, достатнє для тривалого зберігання продукції при проведенні відповідної термообробки.

Барським машинобудівним заводом розроблено і широко впроваджено комплекс обладнання для вакуумного пакування харчової продукції (в тому числі і дитячого харчування) в скляну тару.

Відповідно до технологічного процесу розроблено і виготовлено таке обладнання комплексу:

• машина дозувально-фасувальна ДН;

• машина закупорювальна Ж7-УМТ-6;

• вакуумний детектор електронного контролю якості закупорювання Ж7-ДПС-2;

• транспортна система Ж7-КТУ-8.

Машина, що забезпечує вакуум в тарі, є закупорювальною. Машина Ж7- УМТ-6 призначена для вакуумного закупорювання скляної тари кришками типу «твіст-офф» і є основною в технологічній лінії вакуумного пакування.

За компоновкою машина Ж7-УМТ-6 лінійного типу і може протягом кількох хвилин бути переналагоджена на інші геометричні розміри скляної тари і металевих кришок.

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.157. Вакуумні машини з автоматичним виготовленням термоформованої тари

До складу машини входять (рис. 3.158):

• станина 1, на якій закріплені всі вузли і механізми;

• пароповітряпровід 2, який відводить у атмосферу відпрацьовані пароповітряні суміші;

• конвеєр 3, який приймає заповнену тару, переміщає її по внутріш - ньомашинним трасам і видає закупорену тару на магістральний конвеєр;

• закупорювальна головка 4, яка закупорює тару металевою кришкою і втримує при цьому тару від провертання під час закупорювання;

• роздавальник кришок 5, який орієнтує кришки таким чином, щоб кільце було направлено донизу;

• лоток 6 з’єднує бункер — накопичувач кришок із роздавальником;

• бункер — накопичувач кришок 7, який обертається, накопичує, виділяє і орієнтує видачу кришок на опускний лоток;

Пристрої і машини для вакуумного пакування

• система висушування пари, підготовка її по технологічним параметрам (тиск, температура, швидкість руху) і подача в сопловий нагнітач 8;

• система подачі води 9, яка охолоджує від нагрівання сухою парою вузли тертя закупорювальних пасів;

• система автоматичного керування і електронного контролю 10, що забезпечує роботу машини в заданих технологічних параметрах, безпеку праці обслуговуючого персоналу.

Система закупорювання типу «твіст-офф» базується на пружних і пластичних деформаціях елементів, що задіяні в процесі закупорювання. Цей спосіб реалізується в машині Ж7-УМТ-6 за допомогою закупорювальної головки 1 (рис. 3.159)

Закупорювання тари здійснюється за рахунок сил тертя, що виникають при різниці швидкостей переміщення скляної тари 2 і пасів 4. Паси 4 проковзують по нижній поверхні плити 7, встановленої в шарнірних з’єднаннях підпружинених кронштейнів 6. Кожний пас натягується за допомогою натяжних роликів і пружин. У пристрої передбачено

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.159. Схема пристрою закупорювання машини Ж7-УМТ-6: 1 — головка закупорювальна; 2 — скляна тара; 3 — металева кришка; 4 — закупорювальні паси; 5 — натискний ролик; б — підпружинений кронштейн; 7 — плита; 8 — ведучий шків; 9 — пас, що утримує тару; 10 — конвеєр машини

регулювання зусилля притискання пасів до кришки. Основними перевагами такого способу закупорювання скляної тари є:

• повністю виключається бій скляної тари під час пакування;

• виключається можливість попадання осколка скла в харчовий продукт;

• зручність для споживача під час відкриття тари і повторного закриття. Якість вакуумного пакування в скляній гарі крім її герметизації багато

в чому залежить від висушування пари, підготовки її по технологічним параметрам.

Система підготовки пари в машині Ж7-УМТ-6 (рис. 3.160) високоефективно вирішує такі задачі:

• стерилізація металевої кришки, ущільнюючого кільця, горловини тари і підкришкового її простору (забезпечує повну відсутність мікроорганізмів всередині упаковки);

• створення глибокого вакууму в підкришковому просторі тари. Новизною цієї системи є створення нового пароперегрівача, соплового

пристрою та їх взаєморозташування. Пара по трубопроводам через кульковий кран 4, вентиль з електромагнітним приводом 2 і трійник З поступає в пароперегрівач із сепаратором 1 і переміщається в пристрій, де відділяється конденсат. Далі пара проходить через зону нагрівання, що працює на основі електричного нагрівача, і поступає в сопло 5. Сопло 5 за допомогою штока 6 може переміщатися до горловини тари або віддалятися від неї. Заслінки, що встановлені в соплі, дають можливість відрегулювати товщину струмини пари.

Конструкція сопла знижує витрати пари в 1,5-2 рази, підвищує ступінь стерильності металевої кришки, горловини тари і підкришкового простору, а також сприяє створенню глибокого вакууму в тарі з продукцією.

Важливе місце в системі підготовки пари відводиться пароперегрівачу і конденсатовідвіднику. Для машини Ж7-УМТ-6 розроблені нові схеми цих пристроїв (рис. 3.161), що вимагають застосування вогнетривких керамічних патронів і застосовані спеціальні наповнювачі, що суттєво збільшують термін експлуатації пароперегрівача.

Пароперегрівач здійснює теплову підготовку пари до оптимальних параметрів (135-145 °С).

Вакуумне пакування продукції в скляну тару дає можливість мінімізувати або зовсім виключити застосування консервантів і фарбників, що, безумовно, відобразилось на якості продукції.

Пристрої і машини для вакуумного пакування


Рис. 3.160. Схема висушування пари, підготовка її по тиску, температурі і швидкості руху та подачі в сопловий пристрій машини Ж7-УМГ-6

Тепловий електричний нагрівач

Пристрої і машини для вакуумного пакування

Рис. 3.161. Схема пароперегрівача с конденсатовідвідним пристроєм машини Ж7-УМТ-6

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 …

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. …

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.