ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари

Загальними для всіх способів герметизації скляної консервної споживчої тари є наявність ущільнювальної прокладки між металевою кришкою і горловиною скляної банки. Без такої прокладки неможливо забезпечити герметичне з’єднання металу і скла. Ущільнювальні прокладки можуть розташовуватися як на торцевій, так і на бічній поверхні горловини банки.

В консервній промисловості для герметизації широкогорлої тари застосовують спосіб СКО (скляна консервна тара закупорена обтиском або обкаткою), який зображено на рис. 4.47, а.

За цим способом, в результаті силової дії обкатного ролика на вінчик кришки відбувається обтискання — деформація кришки, при цьому гумове кільце ущільнюється, щільно притискається до горловини банки.

Пристрої для герметизації скляної консервної споживчої тари

Рис. 4.47. Способи герметизаці скляної тари: І — кришка; 2 —ущілюнюеальна прокладка; 3 — горловина (верхня частина банки)

Для підсилення зв’язку горловини банки з гумовим кільцем на вінчику горловини є кант, в який втискається гумове кільце.

Для герметизації вузькогорлої тари (пляшок) застосовують корончасті кришки з пробковою або поліетиленовою прокладкою (рис. 4.47, б). Цей спосіб називається СКК (скляна консервна тара, закупорена корончастими кришками).

Перспективним є спосіб герметизації СКН (скляна тара, закупорена за рахунок значного натискання кришки із вкладеним в неї гумовим кільцем) (рис. 4.47, в). Шляхом підбирання відповідних розмірів кришки, гумового кільця і горловини банки забезпечується необхідне притискання гумового кільця і як наслідок — герметичність закупорювання. При цьому не відбувається деформація самої кришки.

В Німеччині широко застосовується спосіб закупорювання Imra (рис.

4.47, г). Ущільнювальна прокладка має форму кільця і розташована на торцевій частині горловини банки. Кришка фіксується на горловині шляхом її деформації.

Закупорювання банок способом «твіст-офф» показано на рис. 4.47, д. Ущільнення здійснюється по торцевій поверхні горловини кільцеподібною прокладкою або пластизолем. Особливістю цього способу закупорювання є наявність чотирьох або більшої кількості виступів на горловині банки. Кришка накладається на горловину банки і повертається на 90°. При цьому завдяки нахилу виступів краї кришки відтягуються до низу, прокладка ущільнюється і банки герметизуються. Деформація кришки не відбувається.

В Болгарії закупорюють скляні банки способом Omnia (рис. 4.47, е). Цей спосіб базується на застосуванні алюмінієвих кришок, які обтискаються спеціальними кулачками. Ущільнювальна прокладка розміщується на торці горловини. Здебільшого перед герметизацією в банці створюється вакуум.

Спосіб закупорювання під назвою Neo Pheniks (рис. 4.47, ж) характеризується збільшеною шириною торця горловини банки та наявністю впадин і виступів, в які входить ущільнювальна прокладка.

Більшість способів герметизації скляної тари базується на деформації кришок, розміщених на горловинах банок. На рис. 4.48, а показано механізм для одночасного обтискання всього периметра кришки (СКО).

Банка 1, встановлена на нижній патрон 2 і накрита кришкою 3, доводиться до верхнього патрона 4. Обтискні кулачки 5 є в розімкнутому положенні, що дає можливість кришці і горловині банки вільно увійти всередину кулачків. Вакуум-циліндр 6 підіймається з деяким запізненням разом з банкою, стискає розімкнуті обтискні кулачки 5 за допомогою обтискного кільця 7. В банці створюється вакуум, після чого верхній патрон опускається

в) г)

Рис. 4.48. Механізми для закупорювання скляної тари

і вводить горловину разом із розміщеною на нш кришкою в наивужчу частину зімкнутих обтискних кулачків. Кришка деформується, вкладене в неї умовне кільце ущільнюється і банка герметизується.

На рис. 4.48, б ефект закупорювання СКО досягається обкатуванням кришки обкатним роликом спеціального профілю. Банка 1 з кришкою З встановлюється на нижньому патроні 2 і підіймається ним до верхнього патрона 4. В результаті силової дії обкатного ролика 5, який здійснює обертальний рух навколо банки і поступальний рух до її центра, відбувається деформація кришки і герметизація банки.

Закупорювальний механізм лінійної машини для способу закупорю­вання СКН наведено на рис. 4.48, в. Банки 2 з кришками конвеєром 1 подаються під натискну плиту 3, під якою рухається стрічка 5 конвеєра, швидкість якої дорівнює швидкості стрічки конвеєра ]. Натискання плити З на банки регулюється пружинами 6, які встановлені в корпусі 4.

Механізм для закупорювання банок способом СКН, показаний на рис.

4.48, г, застосовується в багатопозиційних машинах карусельного типу. Банка 1 з кришкою встановлюється на нижньому патроні 2 і сприймає тиск від верхнього патрона 3, який розміщений на верхньому шпинделі 4. Опускання шпинделя здійснюється за допомогою пазового кулака 5, в якому переміщується ролик 6, з’єднаний клемовим затискачем 7 з верхнім шпинделем 4.

На рис. 4.48, д показано закупорювальний механізм для обтискання кришок при герметизації банок за способом Omnia. На банку 1 з алюмінієвою кришкою опускається закупорювальна головка 2 з декількома обтискними кулачками 3. При цьому кришка попадає в профіль кулачків, який звужується, і деформується.

На рис. 4.49 зображено напівавтомат моделі АБПП призначений для закупорювання скляних консервних банок. Він є одношпиндельним і складається із станини, закатної головки, привода і піднімального столика. Закатна головка має порожнистий шпиндель 11, всередині якого проходить стержень 13 із патроном 6. На шпинделі закріплено конусний кулак 9. В обоймі 8 закатної головки закріплено три осі з коливальними важелями, які мають по одному відтискному 16 і закатному 7 ролику. Закатні ролики мають шестерні, які обкочуються навколо нерухомого колеса. При обертанні закатної головки відтискні ролики обкачуються по конусному кулаку, який переміщується повздовж осі. В результаті чого закатні ролики описують контур банки. Для обмеження зближення роликів встановлено упор, який обмежує хід конусного кулака.

Очевидно, що герметизація скляної тари кришками, що самоваку - умуються і легко знімаються споживачами, є найбільш перспективною. 370

Рис. 4.49. Напівавтомат закатний моделі АБПЛ

Вакуумування скляної тари перед герметизацією є більш необхідним, ніж для металевої тари. Це пояснюється тим, що вакуумування скляної тари знижує в ній тиск, що виникає при стерилізації.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 …

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. …

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.