ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Пристрої для формування дози за об’ємом у мірному стакані

Машина Т1-ВР-2Щ призначена для фасування вин і соків в гарячому стані під вакуумом як за рівнем у споживчій тарі, так і за об’ємом у мірному стакані. На рис. 3.58 наведена схема дозувального пристрою при формуванні дози як за рівнем, так і за об’ємом. У випадку фасування за рівнем зливний клапан виконано на кінці наконечника. Він відкривається при підніманні конуса по штангах під дією пляшки, а закривається — за рахунок пружності гумового клапана. Вино, що попало в наконечник по завершенню фасування, відсмоктується у витратний резервуар. У випадку фасування за об’ємом в конструкції пристрою заміняють частину деталей — конус, зливну втулку, наконечник (рис. 3.58 в). Наповнення пляшки здійснюється через зливний клапан між діафрагмою і сідлом клапана наконечника і далі через зливну віулку шатровим методом по стінках пляшки. Відкриття клапана наповнення мірного стакана здійснюється від верхнього копіра, встановленого ззовні машини. Для забезпечення вакуумування операції повітряні трубки з’єднані з витратним резервуаром, в якому постійно підтримується розрідження. В двокамерних системах фасування повітряні трубки з’єднані з колектором, де підтримується розрідження.

Машина РЗ-ВХР-6 призначена для одночасного проведення процесів з стерилізації пляшок сірчистим газом і наповнення їх вином під вакуумом за рівнем і об’ємом. На рис. 3.59 наведена схема фасувального пристрою у варіанті фасування тільки за рівнем, а на рис. 3.60 — в комплексі із мірним стаканом і клапаном, що забезпечує фасування як за рівнем, так і за об’ємом. В останньому виконанні пристрою достатньо зняти пружину 9, і клапан 12 буде постійно відкритим, що забезпечить

Рис. 3.59. Фасувальний пристрій машини РЗ-РХР-б (формування дози за рівнем в пляшці): 1 — наконечник; 2 — конусне потовщення; 3 — гніздо зливного клапана; 4 — зливний клапан; 5 — зірочка копір; б — корпус; 7 — гвинт; 8 — повітряна трубка; 9 — напрямна повітряної трубки; 10 — гніздо вакуумного клапана; 11 вакуумний клапан; 12 - напрямна стрижня вакуумного клапана; 13 — стрижень вакуумного клапана; 14 — важіль; 15 — гумова діафрагма; 16 — гайка; 17 — напрямна; 18 — пружина; 19 — шток; 20 — пулька; 21 — гвинт; 22 — втулка штока блокувального клапана; 23 — клямка; 24 — гільза блокувального клапана; 25 — шайба; 26 — пружина блокувального клапана; 27 — гумова діафрагма; 28 — гніздо блокувального клапана; 29 — блокувальний клапан; ЗО — шток блокувального клапана; 31 — клапан подачі С02; 32 — шток клапана подачі С02; 33 — гніздо клапана подачі С02; 34 пружина; 35 — гвинт; 36 — втулка; 37 — діафрагма; 38 — сферичний наконечник штока - клапана; 39 — штифт; 40 — пластина: 41 — гвинт; К, К1, К2, КЗ — канали подачі газів С02 і S02 в пляшку фасування за рівнем. Принцип фасування наступний. Пляшки подаються на піднімальний столик, який переміщає їх до фасувального пристрою.

Для керування роботою пристрою з зовнішнього боку резервуару прикріплено п’ять упорів І-V і п’ять планок І-V, які послідовно діють на елементи керування, тим самим послідовно здійснюється стерилізація пляшок і заповнення їх вином.

При фасуванні продукції за об’ємом процес проходить таким чином.

Вакуумування пляшок. Упор І повертає зірочку 5 (рис. 3.59) на

Пристрої для формування дози за об’ємом у мірному стакані

Рис. 3.60. Фасувальний пристрій машини РЗ-РХР-6 (формування дози як за рівнем, так і за об’ємом): 1 — фасувальний пристрій; 2 — мірний стакан; З — витискач-регулятор величини дози продукції; 4 - гвинт; 5 — прокладка; 6, 9 — пружини; 7 — шток клапана; 8 — гайка; 10 — втулка; 11 — важіль; 12 — клапан подачі продукції в мірний стакан

60°, шток 19 переміститься доверху на 5 мм, тим самим відкриється вакуумний клапан 11 і в пляшці буде створено розрідження.

Заповнення пляшки сірчистим газом і її стерилізація. Вакуум по каналах К, К1, К2, КЗ розповсюдиться до зони А блокувального пристрою, гумова діафрагма 27 прогнеться і відведе клапан 29 від гнізда.

Планка І повертає клямку 23 і утримує її в положенні, в якому клапан 29 не може закритися.

Упор II повертає зірочку 5, шток 19 переміщається донизу, і вакуумний клапан 11 закривається.

Планка II відкриває клапан Г подачі сірчистого газу, і газ заповнює пляшку, після чого цей клапан закривається. Здійснюється процес стерилізації пляшок сірчистим газом.

Видалення із пляшок сірчистого газу. Упор III повертає зірочку 5, шток 19 переміщається доверху на 5 мм, вакуумний клапан відкритий — з пляшки відсмоктується сірчистий газ (створюється розрідження).

Планка III відкриває клапан Д подачі вуглекислого газу, який із зони Б переміщається в зону В і далі в пляшку, витискаючи залишки сірчистого газу. Потім планка І звільняє клямку, планка III — клапан подачі вуглекислого газу. Доступ С02 в пляшку зупинено, а вакуумування її продовжується.

Фасування вина. Упор IV повертає зірочку 5, шток 19 переміщається доверху на 10 мм, здійснюється відкриття клапана 4 і переміщення рідини в пляшку.

Планка IV повертає клямку 23, що утримує клапан 29 блокування у відкритому стані.

Упор V повертає зірочку 5, шток 19 переміщається донизу на 15 мм, здійснюється послідовне закриття вакуумного клапана Г і клапана 4 для переміщення вина.

Планка V відкриває клапан Д подачі вуглекислого газу, яким заповнюється надрідинний простір в пляшці.

Після цього планки IV і V перестають діяти на клапан Д подачі С02 і блокувальний клапан 29, а тому вони повертаються в початкову позицію. Потрібна (задана) точність заповнення пляшок вином досягається за допомогою витискувана 3.

В пристрої передбачено блокування переміщення рідини, газів S02 і С02 при подачі дефектних пляшок.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 …

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. …

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.