ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок

Використовувати в пакувальних машинах високої продуктивності м’які пакети, що попередньо виготовлені, економічно недоцільно. Поряд із цим для підприємств малої і середньої продуктивності пакувальні машини з

такими упаковками вирішують питання пакування продукції за мінімальних витрат капітальних вкладень.

Технологічна схема формування такої упаковки передбачає: попереднє накопичення плоскоскладених заготовок у магазині; поштучне виділення заготовки з магазину; надання заготовці об’ємної форми; фасування продукції; закупорювання упаковки і видачу пакованої одиниці із машини (рис. 4. 31). Закупорювання упаковки може здійснюватись: зшиванням, склеюванням, зварюванням тощо.

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок

Рис. 4.31. Технологічна схема формування м’якої упаковки із плоскоскладеної заготовки

У Національному університеті «Львівська політехніка» розроблена і виготовлена машина автоматичної дії для фасування насіння в паперові пакети різних типорозмірів.

На рис. 4.32 наведена технологічна схема роботи машини-автомата в момент крайнього лівого (а) та крайнього правого (б) положення транс­портуючих кареток. Дана машина-автомат належить до багатопозиційних перервно-поточних машин з циклічними механізмами, де пакети періодично переміщуються з позиції на позицію, а під час зупинок в даних позиціях здійснюються технологічні операції. Для автоматів даного класу робочий цикл Тр дорівнює кінематичному циклу Тк ведучої ланки основного транспортного органа і складається з часу переміщення транспортної системи tnep та інтервалу її зупинки tn.„:

Тр= Тк = tnep + t]yn. (4.60)

Час переміщення пакета tnep визначається кінематичними характе­ристиками руху ланок транспортних кареток, а час зупинок t. jyn — макси­мальною тривалістю технологічної операції на робочій позиції.

Технологічний цикл формування однієї пакувальної одиниці:

тт=тх—о, (4.61)

де q} — число позицій, що займає пакет від моменту його встановлення до

моменту знімання.

Проаналізувавши кінематичний цикл та час тривалості кожної із техно­логічних операцій було запропоновано п’ятипозиційний пакувальний автомат, в якому послідовно виконуються такі операції (рис. 4.32, а): І — захоплення пакета із магазину заготовок і переміщення його на позицію заповнення продуктом; П — нанесення клею на клапан паперового пакета; III—загинання клапана та його термічне оброблення; IV — нанесення на пакет дати та необхідної інформації; V — видалення пакованої одиниці із автомата.

Принцип дії автомата полягає в наступному (рис. 4.32, б): вакуумними захватами поворотного вузла 1 порожній пакет з магазину переноситься на позицію заповнення продуктом, де шляхом подачі повітря здійснюється додаткове його розкривання. В середину пакета уводиться рухома воронка 2, через яку переміщається з дозатора певна кількість продукту. Одночасно пакет затискається групою пружних упорів транспортуючих кареток З, які знаходяться в крайньому лівому положенні, і відключається вакуум від захватів. Коніроль виконання технологічної операції здійснюється оптичним датчиком. У випадку відсутності пакета на позиції завантаження вакуум відключається від захватів достроково, попадання в них дрібних фракцій продукту, що підлягає фасуванню, стає неможливим.

Потім транспортуючі каретки переміщуються в крайнє праве поло­ження, одночасно переносячи заповнений пакет на позицію нанесення клею, а вакуумні захвати повертаються за наступним порожнім пакетом. На другій позиції пакет затискається між пружним нерухомим упором і спеціальною клеючою головкою 4, через отвори якої на клапан пакета під тиском наносяться краплини клею. Дана операція контролюється оптичним датчиком, і у випадку відсутності пакета нова порція клею не потрапить в клеючу головку.

Транспортуючі каретки 3 розходяться, відпускають пакет і повертаються у вихідне (крайнє ліве) положення, де перша група пружних упорів каретки захоплює новий заповнений пакет, а друга група — пакет, який знаходиться на позиції нанесення клею. Клеюча головка стає у вихідне положення, вакуумні захвати відключаються від вакуумної системи і одночасно іранспортуючі каретки переміщуються в праве положення. При цьому новий заповнений пакет переміщується на позицію нанесення клею, а пакет з уже нанесеними краплинами клею — на третю позицію закривання 350

Формування упаковки із м’яких плоскоскладених заготовок

Рис. 4.32. Технологічна схема роботи маишни-автомата: а ліве положення каретки; б — праве положення каретки

клапана, де спочатку здійснюється його загинання тонким ножем 5, а потім затискання між двома нагрітими колодками для необхідної фіксації клею. Зусилля загинання клапана і стискання нагрівних колодок регулюється пружинами.

Після наступного циклу переміщення транспортуючих кареток пакет із загнутим і приклеєним клапаном переміщується на четверту позицію (нанесення дати), де він притискається до пружного упору підпружиненою планкою. Здійснюється додаткова фіксація заклеєного клапана пакета, і одночасно через паз планки спеціальною головкою 6 наноситься дата або необхідна інформація.

Під час наступного циклу готовий пакет переходить на п’яту позицію, що знаходиться за робочою зоною автомата, і опиняється над відвідним лотком 7. Перед поверненням в ліве положення каретки розходяться, і пакет під власною вагою падає на відвідний лоток, по якому переміщується в транспортну тару або на робочий стіл для подальшого групового пакування. Дана позиція оснащена датчиком рахування готової продукції.

Таким чином всі пакети з магазину один за одним послідовно проходять шлях: заповнення — нанесення клею — заклеювання — датування — попа­дання на відвідний лоток.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Характерні компоновочні схеми етикетувальних машин

Характерним прикладом машини із лінійною компоновкою може бути машина ВЕМ. Ця машина має вакуум-барабанний етикетопереносник (рис. 4.82, а). Машина ВЕМ складається із: конвеєра 1; шнека 2; пристрою нанесення клею 3 …

Механізми подачі клею

Холодний клей до клейового ролика може подаватись із відкритої ємності через систему роликів. Таким способом досить складно регулювати рівнотовщинність шару клею на клейовому ролику. Поряд із цим велика Рис. 4.81. …

Пристрої для перенесення етикеток

Ці пристрої є одними із основних складових етикетувальних машин. Залежно від конструктивного виконання вони бувають: важільні; барабанні; роликові. Важільні механізми бувають двох виконань: з коливальним коромислом та з диском, що …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.