Офсетний друк

ВПЛИВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ ТА ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЯКІСТЬ ДРУКУ Вплив розтягування задруковуваного матеріалу на точність суміщення фарб

При друкуванні на багатофарбових офсетних машинах вплив на точ­ність суміщення небажаного розтягування ЗМ внаслідок його зволоження незначний. У цих машинах ЗМ дуже короткий час контактує із ЗР.

Вимірювання відносної вологості паперу в стапелі надрукованої про­дукції показали, що при роботі на однофарбовій офсетній машині воло­гість зростає від 3 до 4%, на двофарбовій — від 4 до 6%, на чотири - фарбовій — від 6 до 15%. Якщо волокно подовжується до певної межі, яка тільки можлива, то подовження в середньому становить 1 мм/м в напрямку, перпендикулярному до напрямку волокон, і 0,3 мм/м — в напрямку вздовж волокон.

Труднощі, які виникають при суміщенні фарб на чопгирифарбовій офсетній машині, пояснюються, з одного боку, сприйманням ЗР папером, а з іншого — його механічним розтягуванням. Розтягування зволоженого паперу є наслідком його деформації під дією тангенціальних зусиль, які виникають у процесі друкування (рис. 3.30). Якщо несуміщення фарби в напрямку, перпендикулярному до напрямку друкування, спостері­гається з обох боків аркуша по краях захоплювачів, то подовження зволо­женого паперу під дією механічних зусиль є основною причиною цього недоліку.

Внаслідок однобічного зволоження в офсетній машині при друкуванні на вологостійких матеріалах може виникати хвилястість паперу або кар­тону на краях стапеля при висиханні. Перенесений у малій кількості ЗР проникає тільки в поверхню ЗМ, що й призводить до його хвилястості. Проходячи через аркушевивідний пристрій і знаходячись на приймаль­ному стапелі, частина ЗР випаровується, внаслідок чого звільняється відповідне напруження, що призводить до скорочення волокон на поверх­ні. Це, в свою чергу, може зумовити появу напружень всередині аркуша, який втрачає плоскопаралельність. При цьому порушується суміщеення фарб.

Якщо друкують великоформатні ілюстрації на друкарському папері малої щільності, то однією з причин несуміщення може стати липкість фарби. При цьому виникає хвилястість паперу в межах поля ілюстрації.

ВПЛИВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ, ФАРБИ ТА ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЯКІСТЬ ДРУКУ Вплив розтягування задруковуваного матеріалу на точність суміщення фарб

Рис. 3.30. Схема механічних зусиль, які зумовлюють деформацію відбитка в зоні ДК

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua