Офсетний друк

СИСТЕМА СУМІЩЕННЯ РУБАННЯ РРС-3000Х

У PPM несуміщення надрукованого зображення перед рубанням по­стійно змінюється внаслідок дії багатьох факторів: зміни вологості па­перу, зміни швидкості його руху, автосклеювання, змивання ОЦ та ін. При одночасному обробленні багатьох паперових стрічок і швидкостях друку близько 15 м/с ручне регулювання суміщення рубання неможливе.

Вирішує цю проблему система РРС-3000Х (Print-to-Process Control 3000Х). Принцип її дії ілюструє рис. 9.2. У пам’ять комп’ютера цієї системи вводиться інформація про стартове правильне розміщення кон­трольних позначок для рубання на паперовій стрічці. Фотодатчики, роз-

СИСТЕМА СУМІЩЕННЯ РУБАННЯ РРС-3000Х

Рис. 9.2. Схема системи суміщення рубання РРС-3000Х: 1 — компенсаційний двигун; 2 — з’єдну­вальні коробки датчиків; З — кодовий датчик; 4 — пульт керування; 5 — дистанційний пульт, 6— шафа електроніки; 7 — з’єднувальна коробка сканерів; 8 — сканер; 9— коректор

Міщені, як правило, над паперовою стрічкою в зоні лійки фальцюваль­ного апарата, фіксують положення контрольних позначок і система, по­рівнюючи ці дані з тими, що є в пам’яті, виявляє зміни в суміщенні, подаючи команду на відповідні компенсатори для його коригування. Система може обслуговувати десятки фотодатчиків і сотні компесаторів.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.