Офсетний друк

ПРОТИЗАБРУДНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

Для створення захисного шару на відбитку застосовуються протиза - бруднювальні пристрої. Дія їх грунтується на принципі розпилення та нанесення на відбиток рідини або порошку за допомогою струменя стис­неного повітря. Існують також пристрої, в яких для перенесення порошку використовуються електростатичні сили.

Рідинні апарати застосовуються в книжково-журнальних машинах, де стрічка паперу після сушильного та охолоджувального пристроїв проходить через закриту камеру, в якій набризкується захисний шар, що не допускає забруднення у фальцювальному апараті. Одночасно відбиткам надається глянець, а рідина, яка всмоктується в папір, балансує витрати вологи при сушінні та трохи зменшує натяг стрічки, який набуває на цій ділянці великих значень.

Порошкові апарати використовуються ширше, ніж рідинні. Розпилю­вальні сопла апаратів встановлюються на відстані 150...200 мм над відбитком, проте частина порошку пролітає мимо, забруднюючи машину й атмосферу цеху. Порошок, який осідає на відбиток, має крім корисної дії ще й шкідливу: він обмежує накладання фарб при друкуванні в кілька прогонів і призводить до утворення бульок та шорсткості при наступ­ному лакуванні або ламінуванні (припресовуванні плівки).При зчищанні порошку зменшується глянець відбитка.

Порошкові апарати типу ДТ-2. Ці апарати встановлюються на окре-

Моделі

Марка

№ за каталогом

Конфігурація

Авторегулювання за допомогою 14 сенсора

Розміри шафи керування системою сушіння, мм

SM 74 (машина без лакуван­

«Heidelberg

М6.170.0013N

Їх III — змінний модуль без по­

У серійному

1200x700x1900

Ня з високостапельиим

DryStar Farbe»

Дачі гарячого повітря

Виконанні

Прийманням)

SM 74 (машина з лакуван­

«Heidelberg

Мб. 170.0014N

ІхІІІ — змінний модуль із пода­

Те саме

1200x700x1900

Ням)

DryStar Lack»

Чею гарячого повітря

SM 74(машииа з лакуван­

«Heidelberg

M6.170.0016N

2x111 — змінні модулі з подачею

— « —

2550x700x1900

Ням і подовженим прийман­

DryStar

Гарячого повітря та ротаційним

Ням)

Kombination»

Вентилятором

SM/CD 102 (машина без ла­

«Heidelberg

C7.170.0013N

Їх Ж — змінний модуль без по­

— « —

1200x700x1900

Кування)

DryStar Farbe»

Дачі гарячого повітря

SM/CD 102 (машина з лаку­

«Heidelberg

C7.170.0014N

ІхІІІ — змінний модуль із пода­

— « —

1200x700x1900

Ванням)

DryStar Lack»

Чею гарячого повітря

SM/CD 102 (машина з лаку­

«Heidelberg

C7.170.0016N

2x111 — змінні модулі з подачею

— « —

2550x700x1900

Ванням і подовженим прий­

DryStar

Гарячого повітря та ротаційним

Манням)

Kombination»

Вентилятором

Мому стояку або на стінці машини. Сопла апарата розміщуються на ви­соті 220 мм над поверхнею прий­мального стапеля.

Рис. 4.3. Схема головки протизабрудню - валъного апарата

подпись: 
рис. 4.3. схема головки протизабрудню- валъного апарата
Схему головки апарата показано на рис. 4.3. Через засипник 1, зняв­ши кришку 2, засипають порошок З в прозорий резервуар 5. Цей резервуар, прикріплений до корпуса 11 хомутиком 6, у центрі підтри­мується гвинтом. У корпусі 11 міститься електромагнітний клапан, на схемі частково розгорнутий в площині рисунка. Насос 8 подає стиснене повітря через фільтр 7 тільки в момент викладання від­

Битка на стапель під дією електромагніта 10, який вмикається синхроні­зуючим кулачковим механізмом (на схемі не показано). Струмінь повітря разом з деякою кількістю порошку спрямовується через регулювальні отвори по трубках 9 до сопел і далі на відбиток. Щоб порошок не зале­жувався, його можна розпушувати перемішувачем 4. Нагрівач, установ­лений на шляху руху повітря від насоса до резервуара, запобігає зволо­женню порошку при підвищеній вологості атмосферного повітря. Цикл роботи апарата відбувається за 0,5 с.

Протизабрудніовальні порошкові апарати типу ПАП. Ці апарати складаються з двох частин — дозатора та системи напилення.

Рис. 4.4. Загальний вигляд дозатора про­ти забруднювального апарата

подпись: 
рис. 4.4. загальний вигляд дозатора проти забруднювального апарата
Дозатор містить три модулі: повітророзподільник 4, механізм підні­мання колби 2 дозатора, електронний блок керування (рис. 4.4). З витратою порошку періодично піднімається кол­ба дозатора 1 за допомогою електро­двигуна 3 (із вмонтованим редукто­ром). Насичений протизабруднюваль - ним порошком потік повітря подається від дозатора до напилювальної систе­ми по шлангу. Напилювальна система складається з металевої трубки з напи - лювальними головками, які розміщено з певним кроком. Протизабруцнюваль - ний порошок через напилювальні головки потрапляє на аркуш.

Пристрої керування протизабруд - нювальним апаратом розміщено на дозаторі. Вентиль 5 використовується для подачі повітря до протизабруд - нювального апарата. Кнопка 6 вмикає
електронний блок, який керує рухом колби дозатора. Кнопки 10 і 11 здійснюють переміщення колби дозатора (догори, донизу). При натис­ненні на кнопку 9 колба дозатора переміщується у крайнє нижнє положення. Кнопка 8 (пуск) призначена для автоматичного піднімання колби дозатора. Задатчик 7 установлює кількість циклів роботи машини, за допомогою якої колба дозатора піднімається на 2 мм. У процесі роботи задатчик може перемикатися.

Л

,5

подпись: л
,5
Дозування порошку відбувається в герме­тично закритій колбі (рис. 4.5). Повітряний потік, що подається до колби 4 через форсунки

1, Які розміщено по периферії поршня 2, діє на протизабруднювальний порошок 5 і подає його з дозатора через отвір 3.

Згідно з пневматичною схемою протиза-

Бруднювального апарата повітря надходить до

НЬОГО ВІД повітряного агрегату, ЯКИЙ встанов - Рис - 4-5- Схема колби дозатора

__________________ : протизабруднювального

Лено на машині. Один з вентилів застосовується р апаоата

Для подачі та перекриття повітря. Останнє про­ходить через шар адсорбенту, який сушить його під час прогрівання повітряного агрегату (ЗО хв).

Протизабруднювальні апарати типу ПАП використовуються для роботи з мінеральними та органічними порошками. Апарати ПАП-120 і ПАП-76 наносять порошок на аркуш, який рухається, а апарат ПАП-62

— на рухомий і нерухомий аркуші.

Протизабруднювальні апарати широко застосовуються на вироб­ництві. Проте негативний вплив їх на стан навколишнього середовища потребує розробки нових фарб, що швидко закріплюються, і спеціаль­них сушильних пристроїв.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.