Офсетний друк

ПРОЦЕС ЛАКУВАННЯ ЗАДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЛАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Лакування поліграфічної продукції—це процес нанесення прозорих полімерних покриттів на відбиток, папір, картон. Лакування застосову­ють для оздоблювання суперобкладинок, обкладинок і палітурок книжок, брошур та журналів, плакатів, листівок, проспектів тощо.

У процесі лакування утворюється плівка завдяки фізичному від­окремленню органічного розчинника. Чим складніша хімічна будова плівкоутворювача, тим повільніше відбувається ця стадія і тим більше розчинника залишається в шарі покриття. Все це визначається дифузій­ними процесами в масі полімеру й впливає на адгезій ну міцність сполук.

Якщо покриття формується внаслідок хімічних перетворень, то плівкоутворення відбувається в тонкому шарі полімеру під час хімічних реакцій — процесів полімеризації або поліконденсації.

Властивості різних покриттів визначаються їхнім хімічним складом і залежать від плівкоутворювача, а також структурних ознак, за якими формується покриття внаслідок хімічних перетворень чи без них. Відпо­відно до призначення покриттів й умов експлуатації їх поділяють на атмосферо-, водо-, хімічно - й теплостійкі, декоративні, імітаційні та спе­ціальні. За різних кліматичних умов полімерні покриття можуть руйнува­тися внаслідок дії сонячної радіації, кисню повітря, перепаду температур або вологи й інших факторів. Це так званий процес «старіння». З ураху­ванням його застосовують системи покриттів зі стійкими плівкоутво - рювачами.

Вибір складу та способу нанесення покриттів визначається умовами експлуатації виробів і технічними вимогами.

До недавнього часу друкарські відбитки лакували за допомогою спеціальних лакувальних машин після закінчення друкарських процесів, для чого використовували нітроцелюлозні та хімічноотверджувальні лаки. Нині лакування здебільшого здійснюють на друкарських машинах, встановлюючи лакувальні секції в одній лінії з друкарськими.

Раніше для нанесення лаків, особливо дисперсійних, використо­вували ЗА однієї з друкарських секцій офсетної машини. Останнім часом усе частіше застосовують спеціальні лакувальні засоби в офсетній маши­ні, які розташовують за друкарськими секціями, що дає змогу здобувати надруковані та полаковані відбитки за один прохід аркуша. У цьому разі відносно короткий час виготовлення підвищує конкурентоспро­можність полакованого відбитка. В офсетних машинах використовують друкарські лаки, дисперсні та фотоотверджувальні, тобто УФ лаки.

Розрізняють лакування всієї поврхні аркуша або вибіркове лакування певних фрагментів його поверхні (локальне лакування). Для лакування всієї поверхні аркуша часто застосовують ГП із затискними планками для встановлення на лакувальному циліндрі. При вибірковому лакуванні також використовують ГТТ із затискними планками, вирізаючи в потріб­них місцях полотна окремі ділянки. Останнім часом для цієї мети застосо­вують спеціальні висічні плотери, якими керує комп’ютер.

Сьогодні для лакування відбитків використовують флексографічні фотополімерні форми, які порівняно з ГП дають змогу точніше лакувати окремі ділянки. Флексографічні фотополімерні форми для лакування виготовляють такі фірми, як ВАБР, «ІХі Роїй» та ін.

Нині процес лакування можна здійснювати за допомогою:

А) окремих машин для лакування всієї поверхні аркуша або вибірково;

Б) ЗА офсетних машин для лакування як усієї поверхні аркуша, так і його фрагментів;

В) самостійних лакувальних секцій, що знаходяться в офсетних машинах, забезпечуючи вибіркове та суцільне лакування поверхні аркуша.

При лакуванні розрізняють безпосереднє й опосередковане нанесення лаків. У першому випадку лак переноситься з гумового валика, растрового АВ або еластичної форми на ЗМ. У другому випадку лак переноситься з форми, пластини, валика на ЗМ через ГП.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.