Офсетний друк

ПРИСТРОЇ СРС-30. ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ДРУКУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФАРБОВИХ ЗОНАХ

Як зазначалося, ефективність роботи друкарських машин суттєво за­лежить від скорочення часу на підготовчі операції, зниження макула­турних відходів та ін. Вирішенню цих проблем якраз і сприяють при­строї СРС-30. Вони виконують функцію завчасного здобуття даних про розподіл площ ДЕф у фарбових зонах для попереднього настроювання подачі фарб у ФА.

Зважаючи на те, що ширина смужки фарби, яка забирається з дукго - ра передавальним валиком, у всіх фарбових зонах однакова, кінцевим продуктом пристроїв СРС-30 є дані для формування профілю товщини шару фарби на дукторі (рис. XXX, а, див. кольорову вклейку).

Інформація про площу ДЕ* може бути одержана або безпосередніми вимірюваннями на формі, ато взята з комп’ютерної бази даних (при комп’ютерній верстці видання).

Першим таким приладом фірми «Heidelberg» був плейтсканер СКС - 3 для сканування друкарських форм. Розглянемо в загальних рисах ро­боту більш досконалого пристрою СРС-31 (рис. XXX, б, див. кольоро­ву вклейку). Конструктивно це вертикальний вакуумний стіл, на яко­му розміщують друкарську форму, а над нею пересувається вимірювальна балка з блоками фотодатчиків (рис. XXXI, а, див. кольорову вклейку).

Кількість фотодіодів у блоках дорівнює кількості фарбових зон у ФА. Кожний фотодіод сканує тільки свою фарбову зону, сприймаючи світло­ву інформацію про сумарну площу ДЕф у ній. Пристрій оснащено техніч­ними засобами, які дають змогу настроювати його (калібрувати) на ро­боту з різними типами друкарських форм (моно-, біметалеві та ін.).

Аналогові сигнали від фотодатчиків спочатку підсилюються, пере­творюються на цифровий код, потім переводяться процесором у файл, який заноситься у пам’ять СРС-31 (див. рис. XXXII, а на кольоровій вклейці) і нарешті безпосередньо по кабелю або через магнітну карту передаються в пульт керування друкарської машини для підготовки ко­манди на регулювання фарбових зон.

СРС-32 — пристрій більш високого рівня, що дає змогу одержувати дані про розподіл площ ДЕф у фарбових зонах безпосередньо з комп’ю­терів на додрукарських процесах (рис. ХХХІ, б, див. кольорову вклей­ку). Це ще більше скорочує шлях від оригіналу до відбитка і є кроком до комп’ютерного зв’язку всіх стадій репродукціювання в єдиному робо­чому потоці.

За ініціативою фірми був організований Консорціум СІРЗ із провідних організацій, що працюють в галузі комп’ютерного оброблення зобра­жень, який об’єднує сьогодні більш як ЗО членів («Heidelberg», КВА, MAN, «Adobe», «Agfa» та ін.). Мету Консорціуму розкриває сама абре­віатура СІРЗ: Cooperation for Integration of Prepress, Press and Postpress (кооперація для об’єднання трьох поліграфічних стадій). Схему одного з варіантів такої системи «Data Control» показано на рис. XXXII, а (див. кольорову вклейку).

На підприємствах, охоплених цифровим потоком СІРЗ, рекомендуєть­ся використовувати схему CPC-32-CIP3 (рис. XXXIII, а див. кольоро­ву вклейку), де інформація про зональний розподіл площин зображен­ня в шпальтах видання передається в пульт відповідної друкарської ма­шини по кабелю або через CPC-карту (див. рис. XXXII, б на кольоо - ровій вклейці). Там, де відсутнє СІРЗ, і в основному для машин малих форматів (до A3) пропонується схема CPC-32-PS (рис. XXXIII, б, див. кольорову вклейку), де необхідна інформація про площі здобувається із PostScript-файлів і записується на CPC-карту, за допомогою якої вона надходить у пульт машини.

Використання СРС-32 скорочує витрати часу та паперу (рис. XXXIV, а, див. кольорову вклейку), дає змогу обійтися без витрат на прид­бання СРС-31 і надає можливість поліпшити показник якість/вартість продукції.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.