Офсетний друк

Пристрої для суміщення відбитків

При багатокольоровому друці необхідно забезпечити точне суміщення відбитків усіх фарб, послідовно нанесених на ЗМ. Цього можна досягти суміщенням форм відносно задруковуваного відбитка, яке здійснюється спеціальними механізмами. Ці механізми мають допускати можливість відносного зміщення ФЦ в коловому, осьовому та діагональному на­прямках.

Колове суміщення ФЦ машини «Speedmaster SM52» здійснюється зубчастими передачами 2...4 (рис. 5.30, а), які приводяться в рух від крокового двигуна І. При обертанні гвинтової передачі 5 косозуба шестірня б зміщується відносно вала циліндра, що зумовлює колове зміщення самої шестірні б разом із циліндром. Колове зміщення відбува­ється завдяки розвороту шестірні б при її поздовжньому переміщенні відносно шестірні ОЦ (на рисунку не показано) внаслідок розкладання сил у косозубому зачепленні.

Осьове суміщення виконується за допомогою гвинтових механізмів, що приводяться в дію кроковими двигунами, на ходу машини. На рис. 5.30, б показано фрагмент механізму осьового зміщення ФЦ друкарської машини «Speedmaster SM 102» фірми «Heidelberg». Зубчасте колесо 1 зв’язано з валом ФЦ гвинтовою передачею 2, яка дістає обертання через проміжне зубчасте колесо від крокового двигуна 3. Внаслідок зміщення колеса 1 в осьовому напрямку разом із ним на ±2 мм переміщується ФЦ. Команда на переміщення задається з пульта або через систему СРС.

Діагональне суміщення слугує для корекції зображень на відбитку при багатофарбовому друці зміщенням форми відносно ОЦ в той чи ін­ший бік. Це можливо завдяки встановленню однієї підшипникової опори вала ФЦ (з боку обслуговування) в ексцентричній втулці.

На рис. 5.31 показано механізм діагонального суміщення друкарської машини «Speedmaster SM52» фірми «Heidelberg». Кроковий двигун /через тягу

Пристрої для суміщення відбитків

Б Рис. S.31. Механізм діаго­

Нального суміщення друкарь-

Рис. 5.30. Механізми колового (а) та осьового (б) суміщень скої машини «Speed-master

ФЦ машин «Speedmaster» фірми «Heidelberg» SM52» фірми «Heidelberg»

4 Керує поворотом ексцентричної втулки З в межах зазору відносно стопорного пальця 2. Кутове зміщення осі ФЦ приводить до зміщення форми завширшки 520 мм відносно первинного ь' положення на ±0,15мм. Подібна корекція в разі необхідності здійснюється тільки з пульта керування на ходу машини.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.