Офсетний друк

ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СУМІЩЕННЯ ФАРБ CPC-40, CPC-41 І СРС-42

Сім’я пристроїв CPC-40, СРС-41, СРС-42 виконує функції контро­лю і регулювання суміщення фарб у багатофарбових машинах з точні­стю близько 0,01 мм. Перші дві системи відносно прості й орієнтовані на ручний контроль суміщення за традиційними хрестоподібними по­значками.

Найдосконалішим на сьогодні є пристрій СРС-42 (рис. XXXIV, б, див. кольорову вклейку). Принцип його дії грунтується на контролі (за допомогою фотодатчиків) положення контрольних позначок на ти­ражному відбитку, комп’ютерному обробленні здобутих даних і в разі наявності розбіжностей в суміщенні — видачі команди на виконавчі

Органи для автоматичного коригу­вання суміщення у відповідних друкарських секціях.

Ш

Опорні позначки

Ж

3

Еталонні позначки

В

Дагональне несуміщення ■

Ш

Ш

Опорні позначки

Ш

3

Колове несуміщення

Й

Ш

Ш

Опорні позначки

І

З

Осьове несуміщення

2

Ш

Ш

Ш

Опорні позначки

"■------------------- Р

Еталонні позначки

ДЬ=с|

Ш

Ш__ А

Ш

Опорні позначки

Ш

Ш

Ш

£

Стартові позначки

І

подпись: ш опорні позначки ж
3 еталонні позначки в
дагональне несуміщення ■
ш
ш опорні позначки ш
3 колове несуміщення й
ш
ш опорні позначки і
з осьове несуміщення 2
ш ш
ш опорні позначки "■ р
 еталонні позначки дь=с|
ш ш а
ш опорні позначки ш
ш ш
£ стартові позначки і
Системи контрольних позначок друкують на правому і лівому кра­ях кожного відбитка відносно на­прямку друку. Принцип виявляння несуміщення фарб ілюструє рис. 9.1.

Контрольна шкала включає по­значки стартові, опорні й еталонні, які друкують базовою (наприклад, чорною) фарбою, та контрольні (такі самі, як еталонні), які друку­ють всіма іншими фарбами в точ - '°в но визначених місцях відбитка.

Якщо ці позначки розміщені ідеально, то відстані в лівій і правій смугах попарно відповідають одна одній: АВ = ЕБ, ВС = БЕ.

Позначки лівого І Позначки правого На вип^ДОК ОСЬОВОГО НвСумІ-

Краю відбитка | краю відбитка ЩЄННЯ фарб ПОРУШУЄТЬСЯ ріВНІСТЬ

Напрямок друку відрізків ВС і і5е позначок ВІДПО-

Рис. 9.1. Принцип виявлення несуміщення у відної фарби В обох контрольних

Пристрої срс-42 смугах. При коловому несуміщенні

Фарб виявляється нерівність від­різків АВ і ЕЕ Діагональне несуміщення порушує всі довжини лівої та правої груп відрізків для позначок відповідної фарби.

Слідкування за позначками у процесі друкування здійснюється за допомогою вимірювальної балки, встановленої в останній дру­карській секції машини (при однобічному друці, а в разі двобічного — в секціях, які друкують останню фарбу на кожному із боків). В середині балки на напрямній штанзі розташовано дві фотоголовки (по одній на кожну смугу позначок), які пересуваються за допомогою крокових дви­гунів.

У процесі приладження оператор повідомляє комп’ютеру СРС-42, в яких фарбових зонах знаходяться контрольні смуги, і комп’ютер за пер­шими відбитками автоматично за допомогою крокових двигунів виво­дить фотоголовки на потрібну позицію.

Визначивши еталонні відстані (якщо смуги позначок мають незмінне місцерозташування, то вони зберігаються в пам’яті комп’ютера), СРС - 42 у подальшому порівнює ці значення з поточними даними. При вияв­ленні розбіжностей комп’ютер видає команди виконавчому органу відпо­відної друкарської секції. Осьове суміщення коригується зміщенням відповідного ФЦ вздовж власної осі; колове — поворотом його вперед або назад; діагональне — зміщенням однієї з опор циліндра відносно іншої (в горизонтальній площині).

Повернемося до розгляду типажного ряду пультів керування: СРС-1-01 — штатний пульт дистанційного керування подачею фарб і суміщенням;

СРС-1-02 — пульт керування, що виконує всі функції пульта СРС-1-

1 і додатково оснащений світловим олівцем, пристроєм для прийман­ня інформації про площі ДЕф за даними СРС-30, комп’ютер і пристрій для запам’ятовування фарбових профілів;

СРС-1-03 — пульт керування, що виконує всі функції пульта СРС-1-

2 і, крім того, здійснює автоматичне регулювання подачі фарб за дани­ми СРС-21 й автоматичне коригування несуміщення за даними пере­носного приладу СРС-41;

СРС-1-04 — пульт керування, що виконує функції пульта СРС-1-03 і додатково здійснює автоматичне регулювання подачі фарб за даними СРС-31 й автоматичне коригування несуміщення за даними пристрою СРС-42.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.