Офсетний друк

Пристрої для фальцювання аркушів

Відрізані від стрічки аркуші фальцюють клапанними й ударними (ножовими) пристроями. Згин у клапанному пристрої (рис. 7.17, а) утворюється при взаємодії фальцювально-ножового циліндра 5 і клапан­ного циліндра 7. На фальцювально-ножовому циліндрі аркуш утриму­ється графейками 4, переміщення яких задається профілем нерухомого кулачка 5. При обертанні циліндрів підпружинений ніж 2 вводить аркуш у паз циліндра 7 і щільно затискує його за допомогою клапана в по лінії згину. Клапаном керує нерухомий кулачок 9. У момент утворення згину графейки переміщуються з клапанним циліндром 7 і ніж 2 вислизає з місця утворення згину, яке можна регулювати зміною положення планки 6. Планка 1 взаємодіє з клапаном 8. Кулачки З та 9 можуть зміщуватися по колу для регулювання роботи графейок і клапана.

Суть ударного фальцювання полягає в тому, що ніж, ударяючись об аркуш, уводить його між двома фальцювальними валиками, які оберта­ються. Вони проводять аркуш й одночасно обтискують його за місцем майбутнього згину.

Привід ножа може бути кулачковим, планетарним і таким, основу якого складає механізм Туккера. Внаслідок високих інерційних наван­
тажень, що виникають у приводі ножа, пристрої з кулачковим приводом застосовують обмежено. їх використовують лише в тихохідних машинах. Якість фальцювання при прямолінійному русі ножа найвища.

Планетарні механізми бувають як із зовнішним, так і з внутрішнім зачепленням зубчастих коліс. Механізми з внутрішнім зачепленням незручні при виготовленні й експлуатації. Нині ударне фальцювання здійснюється планетарними механізмами з передаточним відношенням 1:2 або 1:3.

Схему фальцювального пристрою з передаточним відношенням 1:2 показано на рис. 7.17,6. Обертання ножа 2 передається через шестерні 3,4 і 5. Паразитна шестірня 4 обкочується по нерухомому зубчастому колесу 5. За один оберт навколо колеса 5 фальцювальний ніж здійснює два оберти навколо своєї осі. Робоча кромка ножа переміщується прямо­лінійно вздовж вертикальної осі і тому спрямовує аркуш між фальцю­вальними валиками 1, не зсуваючи його в бік. Такі пристрої забезпечують високу точність, їх застосовують у книжково-журнальних фальцювально - різальних апаратах для здобуття третього поздовжнього згину під час журнального фальцювання.

Пристрої для фальцювання аркушівПланетарні механізми з передаточним відношенням 1:3 (рис. 7.17,

В) застосовуються у в исокошв идкісних газетних агрегатах. Фальцювальні ножі 1 ІЗ приводяться в рух від планетарного зубчастого механізму 2,5,

Б. Параметри планетарної паредачі підібрано так, що траєкторіє^) руху робочої кромки фальцювального ножа є гіпоциклоїда (на рисунку пока­зано штрихпункгирною лінією). Лезо гіпоциклоїди, повернене донизу, відповідає введенню аркуша у фальцювальні валики 4. За один оберт фальцювального циліндра кожний ніж здійснює по три оберти навколо своєї осі. Планетарні механізми застосовують для фальцювання аркушів, що лежать як на плоскій поверхні, так і на циліндричній.

У механізмі Туккера (рис. 7.18) використовується двобічниій ніж 1, закріплений на роликовій каретці 2, який під час руху разом із циліндром 3 коти­ться по напрямних 4. Підходячи до вали­ків б і 7, ролик каретки входить у куліс­ний паз напрямних, і каретка повер­тається на 180° на осі 5. Таким чином, ніж І ударом уводить аркуш 8 у фальцю­вальні валики б і 7. Ролик у кулісний паз спрямоується кулачком 9, який обертається від зубчастої передачі 10.

Перевагою цього механізму є висока точність фальцювання та простота

Конструкції. Рнс. 7.18. Схема механізму Туккера

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua