Офсетний друк

Принцип налагодження друкарського апарата

Установлення циліндрів ДА передбачає мінімізацію відносного про­ковзування в зоні ДК з метою зменшення спотворення растрової точки, розмірів відбитка і спрацювання форми.

Для машин ВАТ «Рмбинск-Полиграфмаш» згідно з паспортними рекомендаціями діаметри формного £)фц і друкарського йт циліндрів (відповідно за поверхнями форми та паперу) мають бути однаковими, тобто £)ф„ = £>дц. Оскільки діаметр ДЦ залежить від товщини паперу, необхідно змінювати діаметр ФЦ, міняючи товщину прокладки під форму. Відповідно до позначень на рис. 5.33 маємо:

■С*фц =£>^0, +2в+26=і)дц +2Н,

Звідки,

Де і £>дЦ—діаметри тіла відповідно ФЦ і ДЦ.

^фц а

подпись: ^фц аПочаткова довжина форми на поверхні циліндра зберігається в нейтральному шарі:

- < <. 2

Де 9 е — центральний кут, що відповідає довжині нейтрального шару початкової довжини /,ф.

У зв’язку з розтягуванням верхніх шарів довжина форми на поверхні

ФЦ ок„

Приріст довжини форми, натягнутої на циліндр, порівняно з довжиною форми в розгорнутому вигляді

АЬ.

Д = Ь'-Ь,=—— ф * %«-*

Такий приріст неминучий, і його слід ураховувати при багатофарбо - вому друкуванні (різниця в товщині форми 0,1 мм призводить до зміни приросту її довжини майже на 0,2 мм, що недопустимо). Звідси випливає, що при багатофарбовому друкуванні необхідно застосовувати форми разового використання, які змінюються за товщиною в межах ±0,01 мм.

Установлення циліндрів при товщині паперу А = 0,1 мм вважається номінальним. При цьому номінальний діаметр ДЦ

А міжцентрова відстань в парі ДЦ—ОЦ

TOC o "1-5" h z. ^д. ц +ДО. Ц -

О. я ~ 2

У парі ФЦ—ОЦ _ Рф. ц +Ро ц

■^ф. о ~ 2 _ Ф-0 5

де £)ф ц = £)д ц — номінальний діаметр ФЦ, а £>с ц — діаметр ОЦ за паспортними даними машини.

Як зазначено вище, мінімізація відносного ковзання в зоні ДК буде забезпечена при рівності діаметрів циліндрів:

■^ф. ц — ^о. ц — ^д. ц •

При цьому в діаметр ДЦ включено вихідну товщину паперу 4>=0,1 мм. Тоді міжцентрова відстань між парами циліндрів для розрахунку зубчастого приводу становитиме

А = А — Лф, о о. д

подпись: а = а — лф,о о.д^ф. ц +А>.ц І _.

/тпа

2

Де Лпм — значення середньої максимальної деформації декеля, що забезпечує здобуття технологічно необхідного тиску.

При збільшенні товщини паперу понад 0,1 мм необхідно на цей приріст (2 (5 — 0,1)) товщини паперу збільшити діаметри формного та офсетного циліндрів установленням під форму і декель необхідних підкладок. У свою чергу, для забезпечення деформації Л,„ю треба відповідно збільшувати міжцентрову відстань, що призведе до зростання бічного зазору в зубчастій передачі. А це за певних умов може негативно вплинути на динаміку ДА.

Порядок проведення і методи контролю регулювання ДА такий: залежно від товщини тиражного паперу визначають діаметр ДЦ якому відповідає діаметр ФЦ; вимірявши товщину формної пластини аг, знаходять потрібну товщину прокладки під нею

Передні та задні кінці пластини закріплюють у затискних планках (прокладка встановлюється по всій робочій поверхні циліндра, фіксу­ється спеціальними фіксаторами, але не затискується). Потім спеціально передбаченими гвинтами (або за допомогою штифтового суміщення) регулюють положення форми так, щоб лінія початку друку збігалася з позначкою на контрольному кільці. Аналогічно регулюють положення форми в осьовому напрямку. Сучасні офсетні машини додатково оснащуються механізмами осьового й радіального переміщень (у межах =Ь2 мм) ФЦ під час роботи.

Ураховуючи тип декеля, що використовується, встановлюють його необхідну максимальну деформацію і визначають оптимальну між - центрову відстань АОІП. Після цього знаходять діаметр ОЦ £)о ц та загальну товщину офсетного декеля (див. рис. 5.33)

<*=7(а,„-а;ц)-

Віднімаючи звідси товщину декеля, визначають потрібну товщину підкладки.

Зібрану офсетну покривку встановлюють на циліндр і верхню її плас­тину з обох кінців затискують між планками спеціальних натяжних при­строїв, розміщених у западині циліндра.

При визначенні товщини підкладки слід звернути увагу на те, що заздалегідь виміряна у вільному стані офсетна покривка після натягу­вання стає тоншою. Тому розраховану товщину слід збільшити приблизно на 0,1 мм.

В АРМ ВАТ «Рыбинск-Полиграфмаш» діаметри контрольних кілець ДЦ і ФЦ (£>Дк, Оф. к) дорівнюють діаметру початкового кола зубчастих коліс приводу, а діаметр контрольних кілець ОЦ (DOK) на 0,4 мм менший.

Вимірюючи зазори ЖтаЕ між контрольними кільцями за допомогою щупів, оцінюють міжцентрову відстань. Так, при максимальній дефор­мації декеля 0,2 мм зазор між контрольними кільцями становить 0,1 мм.

Принцип налагодження друкарського апаратаЗа допомогою щупів і лінійки 1 (рис. 5.34) вимірюють зазор Д, який показує підвищення поверхні декеля 2... 4 або форми над контрольними кільцями. Оскільки товщина декеля по колу циліндра внаслідок нерівномірності натягу - 1 2

Вання неоднакова, підвищення декеля над контрольними кільцями слід вимірювати в місцях, ближчих до западини. Крім того, необхідно так само остаточно виміряти тов­щину декеля після припрацювання (1...2 тис. відбитків) і додаткового його підтягування.

Міжцентрова відстань регулюється за Рис. 5.34. Схема вимірювання допомогою гвинтового механізму (з показу - зазоруд

Ючою шкалою) поворотом ексцентричних втулок, установлених на осі ОЦ.

Для офсетних машин «Ріапеїа Уагітаї:» (Німеччина) при товщині паперу 0,1 мм рекомендуються такі відношення діаметрів циліндрів:

00ц 0т= = 1:0,999:0,9986. Більш докладні дані про налагодження ДА містяться в технічних паспортах машин.

У сучасних друкарських машинах регулювання натиску здійснюється автоматично залежно від товщини ЗМ.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua