Офсетний друк

Правильне і неправильне виконання виклеювання

Правильне і неправильне виконання виклеюванняЯкщо виклеювання має виконуватися хоча б частково під ілюстрацію, то необхідно перед зніманням затискних планок ГП позначити на підде - кельному матеріалі тонкою голкою крізь пластину контур ілюстрації. Завдяки цьому контуру можна точно виконати вйклеювання на піддекельний аркуш.

На рис. 2.12 показано закріплені аркуші з виклеюванням, що знаходяться під ГП. На третьому аркуші від поверхні ОЦ зроблено виклеювання. Необхідно простежити, щоб воно займало пра­вильне положення відносно ГП. Реко­мендується покласти декель, закріпле­ний у затискній планці, на стіл і відігну­ти аркуші, як показано на рис. 2.12. При цьому забезпечується вільний доступ до ВИКЛеЮванОГО аркуша І МОЖна ВИКОРИ - Рис. 2.12. Аркуші з правильно виконаним СГОВуватИ НаЙПрОСТІШІ робочі способи. виклеюванням

Примітка. Як зазначено вище, великі ділянки виклеювати на ГП не слід. Виклеювання таких ділянок треба робити тільки на аркушах піддекельного матеріалу. Безпосередньо на зворотному боці ГП здійснюють виклеювання тільки невеликих і глибоких втиснених ділянок.

На малоформатних аркушевих офсетних машинах рекомендується обрізати піддекельні аркуші по задньому краю, ступінчасто. Це забез­печує поступовий перехід при зміні тиску в напрямку друкування.

Рнс. 2.13. Аркуші з неправильно виконаним виклеюванням: І — зворот­ний бік ГП; 2 — папір-шовковка; 3 — піддекельні аркуші

подпись: 
рнс. 2.13. аркуші з неправильно виконаним виклеюванням: і — зворотний бік гп; 2 — папір-шовковка; 3 — піддекельні аркуші
На рис. 2.13 показано неправильно виконане виклеювання, де зображено значну площу ГП, під якою непра­вильно наклеєно великі аркуші. Такі ділянки з виклеюванням можуть бути очищені тільки змочуванням.

Для здобуття відбитків високої якості треба, щоб відбувалося макси­мально точне взаємне обкочування циліндрів ДА: при високій швидкості друку растрові елементи мають відтво­рюватися точно відповідно до оригі­налу, тобто форма і розміри ДЕф мають передаватися з друкарської форми через ГП на ЗМ без спотворень. При такому виконанні виклеювання ГП від­творення растрових елементів не може бути точним.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua