Офсетний друк

НЕЙТРАЛІЗАТОРИ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ

На нормальне проходження технологічних процесів у друкарській машині негативно впливає статична електрика, яка виникає від тертя між папером і контактуючими деталями машини.

На підприємствах використовують різноманітні способи запобігання статичній електриці, для чого передбачається: акліматизація паперу перед друкуванням; підвищення вологості повітря; обдування паперу іонізова­ним повітрям; заземлення мАшиНи; застосування нейтралізаторів. Останні можуть бути індукційними, радіоізотопними, високовольтними та комбінованими.

Найпростішим за конструкцією є індукційний нейтралізатор. Він виконаний у вигляді стрижня з вістрями (шпичаками). Між заземленими вістрями та поверхнею зарядженого паперу виникає неоднорідне електричне поле. Напруга близько вістер дуже висока, що створює умови для коронного розряду. На папір зі зарядного проміжку осідають заряди,
які протилежні за знаком. Нейтралізотори такого типу мають недолік, пов’язаний з високою початковою напругою розряду і значним зменшенням струму з віддаленням від наелектризованої поверхні паперу.

Найчастіше на підприємствах застосовуються високовольтні нейтралізатори. Вони складаються з розрядника та джерела живлення. Вістря розрядників виконуються у вигляді голок або зубчастої стрічки, джерело живлення використовують з напругою від 3 до 10 кВ. Високовольтні нейтралізатори мають ряд модифікацій. Це нейтралізатори змінної та постійної напруг, голчасті та нейтралізатори з ковзним розрядом.

На рис. 4.6, а зображено схему нейтралізатора з ковзним розрядом. Металевий стрижень 2 покрито шаром діелектрика завтовшки 0,7 мм. На зовнішню поверхню діелектрика намотано тонкий (0,1 мм) зазем­лений ніхромовий дріт 3. Струм високої напруги (до 5 кВ) від високо­вольтного трансформатора 1 подається на внутрішній електрод. Поблизу поверхні електрода генерується певна кількість іонів обох знаків й електричні розряди поширюються по поверхні діелектрика і взаємодіють через повітря з поверхнею паперу. Ефективність такого нейтралізатора визначається товщиною діелектричного покриття, діаметром самого розрядника, а також товщиною дроту, кроком його намотування, відстанню до поверхні, що нейтралізується.

На рис. 4.6, б показано інший тип високовольного нейтралізатора змінної напруги — з активним зв’язком. Це голчастий нейтралізатор з близько розміщеним заземленим електродом, вістря 2 якого розташовано по центру поздовжньої щілини, яку профрезеровано в металевій трубці

1. Розміщення заземленої металевої поверхні поблизу коронних вістер трохи зменшує початковий потенціал розряду наелектризованого матеріалу.

НЕЙТРАЛІЗАТОРИ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ

Рис. 4.6. Схеми нейтралізаторів: а — з ковзним розрядом; б — голчастого з заземленим електродом; в — з протифазиим живленням

подпись: рис. 4.6. схеми нейтралізаторів: а — з ковзним розрядом; б — голчастого з заземленим електродом; в — з протифазиим живленням

Б

подпись: б

А

подпись: а

Б

подпись: бУ лабораторії Московської академії друку розроблено нейтралізатор змінної напруги, схему якого зображено на рис. 4.6, в. Це нейтралізатор з протифазним живленням. Він складається із системи двох розрядників з наборами до 10 електродів у кожному на 1 м довжини і названий проти­фазним тому, що живлення розрядників здійснюється змінною напругою в протифазі від двофазного трансформатора. Електроди тут стрічкові,
причому кожний з них увімкнено через високоомний резистор з опором

10 МОм. Напруга на електродах становить 5 кВ.

Ще один тип високовольтного нейралізатора — це нейралізатор постійної напруги. Розрядники в ньому не мають конструктивних особливостей порівняно з розрядниками нейтралізаторів змінної напруги, але джерелом живлення є високовольтний випрямляч.

Значення та знак електричного заряду в процесі друкування не зали­шаються сталими; тому користуватися одним розрядником, який дає іони тільки одного знака, не рекомендується, оскільки можливе небажане перезаряджання матеріалу.

Найкращими є нейтралізатори, іонізуючий струм яких зростає зі збільшенням потенціалу на папері. Часто створюють комбіновані нейтра­лізатори. Наприклад, ВО «Ізотоп» випускає комбінований ізотопно-індук­ційний нейтралізатор. Відомо також застосування УФ випромінювання у високовольтному нейтралізаторі постійної напруги.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.