Офсетний друк

Машини фірми «МивиЬівЬі»

Офсетні РРМ фірми «МкзиЫэЫ» призначені для друку кольорової газетно-журнальної продукції продуктивністю до 66 тис. відбитків/год. В нових машинах використовуються передові технологи електроніки, техніки і найсучасніші матеріали, які забезпечують високий рівень про­дуктивності та якості рулонного друку.

Різноманітні пристрої автоматизації, що входять до стандартної ком­плектації друкарських машин, забезпечують максимальну зручність ке­рування і зменшують час підготовки машини до друку. До них належать механізми швидкого закріплення форм, система позиціювання ФЦ, пристрій напівавтоматичної або повністю автоматичної зміни форм, спрощене регулювання притиску накочувальних валиків до форм, сис­тема автоматичного змивання. Центральні пульти керування «МкэиЫзЫ» суміщуються з сучасними системами інформаційного керування дру­ком і забезпечують оператора можливостями повного контролю за всіма етапами друку.

Секцію розмотування і подачі обладнано прямим прискорювачем при­воду осердя бобіни, дисковим гальмом з пневматичним приводом, дво­бічним патроном з покажчиком центра поля, оригінальним пристроєм автоматичного склеювання. Операції встановлення і зняття максималь­но автоматизовані й можуть виконуватися одним друкарем. Можливе одночасне встановлення рулонів різної ширини.

Фальцювальний апарат гарантує високу якість фальцювання на будь - яких поточних швидкостях. Зміна стопи готової продукції проводиться автоматично за допомогою дистанційного керування з пульта або на­півавтоматичного керування одною рукояткою, встановленою на фаль­цювальній секції, що забезпечує можливість ефективної роботи маши­ни навіть при малих тиражах.

Основні технічні характеристики офсетних РРМ фірми «МкзиЫэЫ» наведено в табл. 8.20.

Моделі

Друкарських

Машин

Допустима довжина рубання, мм

Ширина рулону, мм

54«

552

571

578

398

«25

«зо

Максимальна продуктивність, тис. відбитків/год

16-сторінкові

ST2-800

48

880

ST2-800-SS

48

880

ST2-1000

60

880

L-750

47

45

45,6

43,8

965

L-750-SS

47

45

45,3

43,8

965

L-833

50

50

50

50

965

L-1100

66

63,6

61,2

61,2

965

AYI-700

42

42

965 або 1030

AYI-833

50

50

965 або 1030

AYI-1000

60

60

965 або 1030

32-сторінкові

STI-600

35

880

AYO-5SO

33

33

965

STS-48

36

35

1449

48-сторінкова

AYS-48

33

33

1449

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.