Офсетний друк

Машини фірми «MAN-Roland»

Фірма «MAN-Roland» (Німеччина) випускає 15 конструктивних серій PPM для друкування газетної та ілюстративної продукції, зокрема: «Colorman, «Uniman», «Cromaman», «Cromoset», «Uiset», «Ecoman», «Lithoman», «Polyman», «Dluman», «Geoman», «Rotoman», «Octoman». Для друкування кольорових багатотиражних щоденних газет фірмою ство­рено машини модульної побудови, в яких можливі різноманітні комбі­нації на основі базової друкарської секції. Друкарські секції мають вер­тикальне суміщення паперової стрічки і забезпечують багатофарбовий друк з Лицьового та зворотного боків.

Машина «Colorman» продуктивністю 40 тис. примірників/год при­значена для випуску кольорових газет великих тиражів.

Машини фірми «MAN-Roland» Машини фірми «MAN-Roland»Для випуску газет середніх і малих тиражів використовується серія машин «Uniman», які мають досить гнучку будову. Випускаються ма­шини «Uniman 2/2» (рис. 8.26, а) та «Uniman 4/2» (рис. 8.26, б). Машина «Uniman 4/2» друкує на рулонах подвійної ширини (1680 мм).

Продуктивність машини «ипішап 2/2» — 25 тис. примірників/год. Фальцювальний апарат машини оснащено механізмами другого попе­речного згину і триножовим фальцювальним механізмом. Продук­тивність машини «ипішап 4/2» — ЗО тис. примірників/год. Вона може оснащуватися дволійковим фальцювальним апаратом для виготовлен­ня дво - і три-згинних зошитів (рис. 8.26, в).

Машина «Есотап» — це 16-сторінкова машина для друкування га­зет, її максимальна продуктивність — 60 тис. примірників/год при дру­куванні двійниками. Ця машина призначена для друкування чотири - фарбових газет середніх тиражів або газет в одну фарбу із вдруковуван­ням. Її використовують у малих і середніх друкарнях, які не мають мож­ливості працювати на машинах подвійної ширини.

Машина «Есотап» — модульної побудови. Її друкарські секції ма­ють модулі типів Н, У та и (рис. 8.27).

Друкарська секція типу Н (рис. 8.27, б) дає змогу друкувати продук­цію з кількістю фарб 2+2 з одного рулону або 1+1 з двох рулонів. Верти­кальна комбінація двох таких модулів забезпечує фарбовість 4+4 при роботі з одного рулону.

Верхній ДА у секції типу У (рис. 8.27, в, г) може бути розміщений праворуч або ліворуч залежно від вибраного варіанта проведення папе­рової стрічки.

Восьмиярусне розміщення друкарських секцій — складова частина системи «Есотап». Така побудова в поєднанні зі спареним фальцюваль­ним апаратом робить машину придатною для друкування великих ти­ражів. Її також можна обладнати 14 сушаркою або сушаркою з гарячим повітрям. Можлива й партерна побудова машини.

Машини фірми «MAN-Roland»Найважливіші особливості машини «Есотап»: оптимальне проведення паперової стрічки; індивідуальний привід кожної друкарської секції; велика ємність ЗА; модульна побудова; тривалковий ЗА; автоматична система керування; універсальний спарений фальцювальний апарат.

Машини фірми «MAN-Roland»

Рис. 8.27. Друкарські секції машини «Есотап»: а — типу и; б — типу Н; в та г — типу У

(кількість фарб 2+1 і 1+2)

На рис. 8.28 показано схеми одинарного (а) та спареного (6) фаль­цювальних апаратів ціоі машини.

Фальцювальний апарат машини «Есошап» з базовим відношенням циліндрів 2:3:2 фальцює з підбиранням 64-сторінкових двійників. Пристрій для проведення стрічки від лійки до рубання має п’ять варі­антів виконання.

Машини фірми «MAN-Roland»

Рис. 8.28. Схеми фальцювальних апаратів машини «Есотап»: а — одинарного;

Б — спареного

Якщо встановлено дві лійки, то можна виводити продукцію двома потоками.

Технічні дані машини «Есотап» такі:

Довжииа відрубуваного аркуша, мм 470, 510, 546, 560, 578

Розгортка ФЦ, мм 940, 1020, 1092, 1120, 1156

Ширина паперової стрічки, мм 1200...1680

Швидкість руху паперової стрічки, м/с 9,63

Продуктивність, тис. відбитків/год:

Без підбирання 60

З підбиранням ЗО

подпись: рис. 8.28. схеми фальцювальних апаратів машини «есотап»: а — одинарного;
б — спареного
якщо встановлено дві лійки, то можна виводити продукцію двома потоками.
технічні дані машини «есотап» такі:
довжииа відрубуваного аркуша, мм 470, 510, 546, 560, 578
розгортка фц, мм 940, 1020, 1092, 1120, 1156
ширина паперової стрічки, мм 1200...1680
швидкість руху паперової стрічки, м/с 9,63
продуктивність, тис. відбитків/год:
без підбирання 60
з підбиранням зо
Машини фірми «MAN-Roland»Для друкування малообсягової продукції великих тиражів рекомен­дується використовувати спарений фальцювальний апарат (див. рис. 8.28, б). Він дає змогу друкувати чотири однакові видання з максималь­ною продуктивністю 120 тис. примірників/год.

Нова 32-сторінкова машина «Lithoman» без механічного головного вала має максимальну швидкість проведення паперової стрічки 15 м/с і друкує 60 тис. примірників/год з підбиранням та 120 тис. примірників/ год без підбирання.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.