Офсетний друк

Машини фірми КВА

Якщо ми заглибимося в історію виробництва поліграфічних машин, то найперший високошвидкісний подвійний прес на замовлення влас­ників газети «The Times» був створений Фрідріхом Кенігом та Андреа - сом Бауером ще в 1814 р.

Продовжуючи традиції своїх попередників і реалізуючи девіз «Інно­вації не мають кордонів», конструктори фірми КВА пропонують для га­зетно-журнального ринку величезний діапазон рулонних друкарських машин.

Популярність рулонних машин фірми КВА у світі пов’язана з висо­кою надійністю всіх вузлів і частин, що зумовлено двохсотрічним досв­ідом розробки таких машин, величезною гнучкістю конфігурацій, висо­кою якістю друку при високій продуктивності, значною економією па­перу (що в газетно-журнальному виробництві є одним із найважливі­ших чинників).

Наведемо виробничу програму рулонних машин фірми і трохи де­тальніше зупинимося на тих, які особливо актуальні на сьогоднішньо­му газетно-журнальному ринку України.

Якщо зробити загальний огляд рулонних машин, то фірма КВА ви­робляє практично всю низку таких машин для друкуування газет: одинарної ширини «КВА Compacta 213», «КВА Continent», «КВА Cornet»;

Подвійної ширини «КВА Gomel», «КВА Colora», «КВА Express», «КВА Komander»;

З короткофарбовим апаратом «Cortina», «КВА Anilox Colora», «КВА Anilox Express, «КВА Anilox Commander».

На особливу увагу українських виробників газет і журналів заслуго­вує універсальна газетно-журнальна рулонна офсетна друкарська ма­шина одинарної ширини «КВА Compacta 213», яку можна прилаштува­ти під будь-які вимоги замовника як окремо для газетного, книжкового, журнального виробництва, так і для комбінованого газетно-журнально­го. Враховуючи високу продуктивність і якість друку, машина надає її власнику справді чудові можливості.

Вона партерної (горизонтальної побудови) і може комплектуватися друкарськими секціями I-типу (друк 1+1) та Y-типу (друк 2+1). Додат­ково може оснащуватися різними видами фальцювальних апаратів (за­лежно від продукції, що виробляється), різними видами пристроїв для розмспування рулонів залежно від вимоги до автоматизації процесу, су­шильним агрегатом (для друку журналів) і може постачатися з різним діапазоном довжини рубання.

Технічїгі характеристики рулонної офсетної друкарської машини «КВА Compacta 213»:

Максимальна робоча швидкість, тис. об/год

45

Швидкість паперового полотна, м/с

6,8/7,0/7,2/7,9

Довжина кола ДЦ, мм

546/560/578/630

Максимальна ширина полотна, мм

1000

Мінімальна ширина полотна, мм

420

Маса 1 м2 матеріалів, г

36...130

Основні особливості машини «КВА Compacta 213»: економічно ефективна машина для друку газет, журналів, телефон­них довідників і книжкових блоків;

Різні варіанти конфігурацій та комплектацій машини; легке керування машиною і короткий час переналагодження на іншу роботу.

На виставці «Drupa-2000» фірмою КВА була представлена новинка рулонного друку — нова газетна друкарська машина баштової побудо­ви, що друкує способом «сухого» офсету — «КВА Cortina», головними особливостями якої є:

Мінімум виробничої площі (висота друкарської башти лише 3,5 м при друці 4+4), що майже в 1,5... 2 рази менше порівняно зі звичайними машинами баштової побудови; максимальна економія паперу; мнімум налагодження ФА;

Автономні приводи на кожний циліндр — немає мастильних масел у друкарскій секції;

Можливість інтеграції машини до системи «computer-to-press»; мінімум шуму при максимальній швидкості машини; напівавтоматична заміна форм; інтегрована система змивання офсетного ГП; максимальна продуктивність 40 тис. відбитків/год.

На рис. XV (див кольорову вклейку) показано загальний вигляд новітніх машин «КВА Compacta 213» (а), цифрової чотирифарбової АРМ «КВА Karat» (б) та машини баштової побудови «КВА Cortina» (в), що друкує газети способом «сухого» офсету.

У табл. 8.19 наведено деякі технічні дані нової програми випуску газетних друкарських машин фірмою КВА.

Таблиця 8.19. Технічні дані нової програми випуску газетних друкарських машин

Фірмою КВА

Т>т машини

Кількість форм на ФЦ, шт.

Довжина кола циліндра, мм

Ширина ГП, ж

Максимальна продуктивність, тис. відбнтків/год

Ttai фальцюваль­ного апарата

Машини з одинарною шириною офсетног?

>гп

«Compacta 213»

2/1

546...630

1000

45

KF 2

«Continent»

2/1

546...630

1000

45

Те саме

«Cornet»

2/2

1092; 1120; 1156;

1000

50

KF 3

1197; 1260

70

Те саме

Машини з подвійною шириною офсетного ГП

«Prisma»

4/1

470; 510; 546;

1450

70

560; 578

KF 5

«Colora»

4/2

900...1156

1680

75

KF 3

KF 5

RF 3

«Commander»

4/2

900... 1260

1680

85

KF 3

KF 5

RF 3

Машини для аиілоксового офсету

«Anilox-Colora»

4/2

900...1156

1680

75

KF 3

KF 5

RF 3

«Anilox-

4/2

900... 1260

1680

85

KF 3

Commander»

KF 5

RF 3

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.