Офсетний друк

МАШИНИ ФІРМИ «Heidelberg»

Виробнича програма фірми «Heidelberg Druck-Maschinen AG» (скоро­чено «Heidelberg») охоплює такі серії АРМ: однофарбові «T-Offset» (280x390 мм); одно - та двофарбові «Quickmaster» (340x460 мм), GTO (360x520 мм), «M-Offset» (480x650 мм), «S-Offset» (п’ять форматів від 520x740 до 720х 1020 мм), «Speedmaster 52» (360x520 мм), «Speedmaster 74» (520x720 мм), «Speedmaster 102» (720x1020 мм), «Speedmaster SD102» (720х 1020 мм) та ін.

Типову схему передачі аркуша між друкарськими секціями машин серії «Speedmaster» зображено на рис. 6.15. Трициліндрові ДА 1, 2 і 5 обладнано ФА З і ЗА 4, а аркуші між секціями передаються за допомогою трьох циліндрів 6.

МАШИНИ ФІРМИ «Heidelberg»

Рис. 6.15. Схема передачі аркуша між друкарськими секціями машин «Speedmaster»

У машинах серії «S-Offset» аркуші із секції до секції передаються одним циліндром.

Одно - і двофарбові моделі «Quickmaster 46» забезпечують високий ступінь універсальності, автоматизації та якості для друкування у форматі A3. На рис. 6.16 показано схему машини «Quickmaster 46».

Машини серії GTO випускаються в п’яти модифікаціях: GTO 52-1 (однофарбові), GTO 52-2 (двофарбові), GTO 52-2-Р (двофарбові з пристроєм для перевертання аркуша), GTO 52-4 (чотирифарбові), GTO 52-4 Р (чотирифарбові з пристроєм для перевертання аркуша). Технічні характеристики машин цієї, а також інших серій фірми «Heidelberg» наведено в табл. 6.9.

Усі машини мають самонаклад із послідовною подачею аркушів, плівковий ЗА, ножовий фарбовий ящик, захищені від корозії циліндри, електронний пристрій контролю здвоєного аркуша, контроль проход-

МАШИНИ ФІРМИ «Heidelberg»

Ження аркуша, хромований ФЦ, пристрій попередньої підготовки стапеля, пристрій нумерації/перфорування. Машини з кінцевою приставкою Р в позначенні мають пристрій для перевертання аркуша в процесі друкування.

Всі (ЗТО-моделі серійно обладнані ЗА з неперервною подачею ЗР. Завдяки цьому після зміни замовлення швидко виходить перший якісний відбиток, а якість залишається стабільною протягом усього процесу друкування тиражу.

Під час друкування тиражу зв’язувальний (тандемний) валик обер­тається разом із фарбовим валиком. ЗА працює без додання спирту і не потребує циркуляційного охолоджувального агрегату. Поділений лазером на консольні смуги дукгорний ніж сприяє тонкому без побічних явищ регулюванню фарби завдяки наділеним шкалою важелям і встанов­люваним сегментам для 16 фарбових зон. ФА машин ОТО з акумульо­ваною здатністю, яка в шість з половиною разів перевищує максимальну задруковувану поверхню, має всі передумови для забезпечення високої якості друку.

Пуск у хід машини ОТО здійснює двигун через високоточні косозубі колеса. Контрольні кільця роблять взаємне кочення формного й офсетного циліндрів для друкаря контрольованим. Одночасно тиск між контрольними кільцями робить хід машини ще спокійнішим, береже привід і збільшує термін використання друкарської форми.

Модель

Кількість друкар­ських секцій, шг.

Можливість двобіч­ного друкування

Максималь­ні розміри аркуша, мм

Мінімальні розміри аркуша, мм

Максимальний формат друку, мм

Максимальна продуктивність, тис. аркушів/год

Товщина друкарської форми, мм

Маса машини, т

Габаритні розміри машини, м

Товщина ЗМ, мм

При пря­мому дру­куванні

При друку­ванні зі зворотного боку

При пря­мому дру­куванні

При друку­ванні зі зворотного боку

«Оиіскп

Taster 46»

<ЗМ 46-і

І

340x460

89x140

_

330x453

_

10

На лавса­

0,68

1,50x1,27

0,04—0,3

<ЗМ 46-2

2

340x460

89x140

330x453

---

10

Новій або

0,83

1,50x1,27

0,04—0,3

<ЗМ Э1 46-4

4

340x460

89x140

330x450

10

Металевій

3,8

2,45x2,55

0,06-0,3

Основі

GTO-52

СТО 52-1

1

360x520

105x180

340x505

_

8

0,15

1,37

1.35x1,40

0,03-0,4

СТО 52-2

2

360x520

105x180

340x505

---

8

0,15

2,60

2,19x1,45

0,03-0,4

СТО 52-2-Р

2

+

360x520

105x180

140x180

340x505

340x505

8

0,15

2,85

2,19x1,45

0,03-0,4

ОТО 52-4

4

360x520

105x180

340x505

8

0,15

4,69

3,86x1,47

0,03-0,4

ОТО 52-4-Р

4

+

360x520

105x180

140x180

340x505

340x505

8

0,15

4,94

3,86x1,47

0,03-0,4

«Speedmaster S20»

ВМ 52-1

1

370x520

105x145

_

360x520

_

15

0,10—0,15

2,65

2,26x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-2

2

370x520

105x145

360x520

15

0,10—0,15

4,55

2,86x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-2-Р

2

+

370x520

105x145

140x145

360x520

360x520

15

0,10—0,15

4,80

2,86x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-4

4

370x520

105x145

360x520

15

0,10—0,15

7,50

4,68x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-4-Р

4

+

370x520

105x145

140x145

360x520

360x520

15

0,10—0,15

7,75

4,68x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-5

5

370x520

105x145

360x520

15

0,10—0,15

9,00

5,52x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-5-Р

5

+

370x520

105x145

140x145

360x520

350x520

15

0,10—0,15

9,20

5,52x1,85

0,03-0,4

ВМ 52-6

6

370x520

105x145

360x520

15

0,10—0,15

10,90

6,35x1,85

0,03-0,4

ЭМ 52-6-Р

6

+

370x520

105x145

140x145

360x520

350x520

15

0,10—0,15

11,10

6,35x1,85

0,03...0,4

Модель

Кількість друкар* ських секцій, шт.

Можливість двобіч* ного друкування

Максималь­ні розміри аркуша, мм

Мінімальні розміри аркуша, мм

Максимальний формат друку, мм

Максимальна продукти вність, тис. аркушів/год

Товщина друкарської форми, мм

Маса машини, т

Габаритні розміри машини, м

Товщина ЗМ, мм

Прн пря­мому дру­куванні

При друку­ванні зі зворотного боку

Прн пря­мому дру­куванні

Прн друку­ванні зі зворотного боку

«ї-ОШеї»

Воїш

І

520x740

280x400

510x720

_

12

0,15—0,5

5,31

2,98x2,08

0,03-0,8

Всжмг

2

520x740

280x400

510x720

12

0.15...0.5

8,19

3,69x2,31

0,03-0,8

Зсжв

1

720x1020

280x420

700x1020

12

0,15...0,5

7,11

3,22x2,38

0,03-0,8

Зсжвг

2

720x1020

280x420

700x1020

12

0,15...0,5

10,21

3,89x2,61

0,03...0,8

«8рееі1іпа5Іег 74»

Ем 74-1

1

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

5,33

2,53x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-2

2

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

8,44

3,55x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-2-Н

2

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

10,58

5,60x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-2-Р

2

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

8,67

3,55x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-2-Р-Н

2

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

10,81

5,60x2,76

0,03...0,6

ВМ 74-4

4

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

15,02

5,58x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-4-Р

4

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

15,25

5,58x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-4-Н

4

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

17,66

7,63x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-4-Р-Н

4

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

17,89

7,63x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-5

5

520x740

210x280

510x740

15

0,25...0,3

21,25

8,64x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-5-Р

5

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

21,48

8,64x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-6

6

520x740

210x280

15

0,25...0,3

24,86

9,66x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-6-Р

6

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

25,09

9,66x2,76

0,03-0,6

ВМ 74-8-Р

8

+

520x740

210x280

300x280

510x740

510x740

15

0,25...0,3

0,03-0,6

«врееіітвдіег 102»

ВМ 102-2

2

720x1020

280x420

700x1020

13

0,15...0,5

16,15

6,42x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-2-Р

2

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15—0,5

16,50

6,42x3,16

0,03...0,8

ВМ 102-4

4

+

720x1020

280x420

700x1020

13

0,15-0,5

24,49

8,86x3,16

0,03...0,8

ВМ 102-4-Р

4

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15...0,5

24,84

8,86,хЗ,16

0,03-0,8

214

Ем 102-5

5

720x1020

280x420

7001020

13

0,15...0,5

28,66

10,08x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-5-Р

5

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15...0,5

29,01

10,08x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-6

Б

720x1020

280x420

700x1020

13

0,15-0,5

36,83

11,30x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-6-Р

6

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15-0,5

37,18

12,30x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-7

7

720x1020

280x420

700x1020

13

0,15-0,5

43,00

12,52x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-7-Р

7

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15...0,5

43,35

12,52x3,16

0,03...0,8

ВМ 102-8

8

720x1020

280x420

700x1020

13

0,15...0,5

48,52

13,74x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-8-Р

8

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

13

0,15...0,5

48,87

13,74x3,16

0,03-0,8

ВМ 102-10-Р

10

+

720x1020

280x420

400x420

700x1020

700x1020

12

0,15...0,5

0,03-0,8

«8рее(1лш1сг СО»

СЭ 102-2

2

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15...0,5

24,60

7,07x3,16

1

СЭ 102-4

4

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15...0,5

30,26

9,51x3,16

1

СЭ 102-5

5

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15...0,5

35,92

10,73x3,16

1

СЭ 102-6

Б

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15...0,5

41,58

11,95x3,16

1

СЭ 102-7

7

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15...0,5

47,24

13,17x3,16

1

СЭ 102-8

8

720x1020

280x420

700x1020

15

0,15—0,5

52,90

14,39x3,16

1

Дво - і чотирифарбові машини можуть постачатися як для однобічного друкування, так і для двобічного.

Техніку двобічного друкування випробувано на всіх форматах. Її основою є перевертання аркуша зі збереженням суміщення при одному перехопленні системою цангових затискачів барабана-нагромаджувача. Важливим для надійної зміни подачі аркуша на повному ходу машини є також натяг його заднього краю на барабані-нагромаджувачі перед поворотом. Спеціально оброблена оболонка ДЦ, що йде за переворотом аркуша, а також хромована поверхня передавального циліндра зменшу­ють до мінімуму налипання на них фарби.

Машини серії «S-Offset» мають чотири модифікації, які різняться, по-перше, призначенням (для одно - і двофарбового друкування), по - друге, форматом, а також наявністю тих чи інших технічних пристроїв. Одно- і двофарбові машини формату аркуша 520x740 мм мають марки SOR. M і SORMZ, а машини формату аркуша 720x1020 мм — марки SORS і SORSZ (літера Z наприкінці — від німецького слова zwei — два). Технічні характеристики цих машин наведено в табл. 6.9.

Слід зазначити, що всі моделі різняться висотою стапеля самонакладу: у SORM— 1000 мм, SORMZ— 1090 мм, SORS— 1165 мм, SORSZ — 1090 мм. Висота стапеля приймання у моделі SORM становить 450 мм, а в решти моделей — 600 мм.

Усі машини оснащено пристроями електронного контролю бічного вирівнювання, електромеханічного контролю наявності здвоєного аркуша, електронного контролю неподачі та перекошування аркуша, хайдельберзькою системою швидкого суміщення, прецизійного регулю­вання колового та бічного суміщень (в 2 мм), траверсування накочу- вальних валиків, яке можна вмикати й вимикати, пристроєм «нон-стоп» із решіткою, порошковим протизабруднювальним апаратом «Grafix Junior», пристроєм для розгладжування аркушів.

Двофарбові машини SORMZ і SORSZ оснащено ще й компенсатором паперу, плівковим зволожувальним пристроєм «Alcolor», пневматичним пристроєм приставления і відставлення зволожувальних валиків. Споживана потужність машин SORM — 12 кВт, SORMZ — 14 кВт, SORS — 14,5 кВт, SORSZ — 19,5 кВт.

Машини з вертикальним розміщенням циліндрів мають: косозубі привідні колеса з автоматичним мащенням; контрольні кільця між форм­ним і друкарським циліндрами; формний, друкарський та офсетний циліндри на нерегульованих підшипниках; кулачок для замикання затискачів; високостапельне приймання каскадної подачі з пневматичною головкою «Heidelberg» без вібраційних ефектів; вбудований пристрій для попереднього заряджання стапелів; бар’єр для захисту від забруд­нення; планки для швидкого натягування друкарської форми; пристрій для підрахунку надрукованих аркушів; тахометр; ланцюгове виведен­ня з механізмом гальмування аркуша і неперервним відкладанням аркушів та ін.

Може бути додане й додаткове устаткування. Наприклад, моделі можуть оснащатися: навішуваним пристроєм для попереднього заряд­жання стапеля; самонакладом із перезаряджанням паперу без зупину машини; бічними роздувачами для розпушування паперу; хромованим розкочувальним валиком ЗА; пристроєм для вимірювання товщини декельного покриття циліндра; покриттям, що відштовхує фарбу, на вивідному барабані; штангами для нейтралізації статичної електрики; електронною системою керування та ін.

Налагодження самонакладу на різні ЗМ можливе під час роботи машини. їх централізоване регулювання на подачу аркушів до передніх упорів можна здійснювати в процесі роботи машини. Тонке регулювання передніх і бічних упорів провадять за допомогою мікрогвинтів, захище­них від самовільного перевстановлення.

У машинах застосовано спеціальну пневмоголовку. Ротаційний клапан (золотник) пневматичної головки не містить поршнів, дискових кулачків, пружин та інших деталей, які швидко спрацьовуються. Є система присосів, що містить: два відокремлювальних і два транспор­тувальних присоси, щуп-сопло, відокремлювальні планки та щітку, а також роздувачі. Регулювання висоти, на якій працюють присоси, можна здійснювати під час переміщення аркушів.

Аркуш до ДЦ після вирівнювання подається регістровим накладним барабаном. На двофарбових машинах місток із затискачами регістрового накладного барабана має компенсатор паперу, призначений для вирів­нювання його деформації. У решти стандартного забезпечення є: системи контролю піднімання стапеля, наявності здвоєного аркуша, бічного вирівнювання, перескоку аркуша, неподачі, перекошування, недоподачі та ін.

Фарбовий апарат складається з 21 валика, в тому числі чотирьох накочувальних валиків різних діаметрів. Практично вся необхідна кіль­кість фарби накладається на форму за допомогою перших двох валиків (по 44%), на два інших припадає 9 і 3%, тобто вони здійснюють розглад­жування та тонке регулювання фарби. Крім того, валики можуть зміщува­тися вздовж осі (траверсувати) до 7 мм.

Низькостапельна приймальна секція. Компактна конструкція машин серії «S-Offset» потребує виведення ЗМ з досить низьким стапелем. Тому такі машини серійно обладнано механізмом для автома­тичного перезаряджання стапеля без зупину машини. Цей механізм особливо важливий при друкуванні на картоні або випуску великих тиражів. Двофарбові машини можуть бути оснащені додатковим при­строєм для застосування піддонів на виведенні.

Виводиться ЗМ за допомогою ланцюгового пристрою з трьома системами затискачів. При друкуванні на тонкому папері пристрій для розгладження аркушів запобігає скручуванню відбитків. Чотири ваку­умних обертових ролики гальмівного пристрою присмоктують аркуші і загальмовують їх, забезпечуючи рівномірне викладання.

Вивідний барабан оснащений серійно фарбовідштовхувальним при­строєм «Super-Blue», що веде аркуш із опорою у вигляді сітчастого матеріалу. Завершує приймання порошковий протизабруднювальний апарат. Розпилювана теплим повітрям порошкова маса рівномірно лягає на поверхню, а кількість її під час розпилення встановлюється залежно від площі задруковування. Покриття виведення має оглядові вікна із скла.

Центральна електронна система керування, контролю та діагностики. Машини серій «Speedmaster 74» та «Speedmaster 102» призначені для друкування дво-, чотири-, п’яти - та шестифарбової продукції', а остання може друкувати до 10 фарб. Велика швидкість друку, автоматизовані пристрої та система «СР Tronic» забезпечують високу продуктивність цих машин.

Модульна центральна система керування, контролю та діагностики «СР Tronic» 1 (рис. 6.17) є вдосконаленням системи «Heidelbeig-СРС».

Система CPC («Computer Print Control») складається з таких систем: СРС-1-04 — дистанційного керування подачею фарби і суміщенням їх (2); СРС-21 — контролю якості (і); СРС-31 — автоматизації процесу подачі фарби за допомогою зчитування друкарської форми (4); СРС-42

— контролю суміщення фарб (5).

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;

Рис. 6.17. Схема центральної електронної системи керування, контролю та діагностики

« СР Тгопіс»

Функція «Завдання». Завдяки системі «СР Тгопіс» завжди можна дістати саме ту інформацію, яка потрібна в даний момент. Інформацію вибирають на чотирьох рівнях, що визначаються з пульта керування. За допомогою функції «Завдання» вводяться всі дані, необхідні для регулювання машини залежно від замовлення (швидкість друку, тираж, кількість ЗР та тривалість змивання).

Функція «Фактичне значення». Після переходу на функцію «Фактичне значення» машину можна вводити в дію. Завдяки індикації цієї функції друкар під час друкування тиражу дістає інформацію про стан машини та процес друкування.

Функція «Завдання» при цьому не змінюється. Отже, навіть після проміжного зупину машини раніше введені дані зберігаються.

За допомогою системи «СР Тгопіс» можна, працюючи на машині «Бреесітазіег», швидко й цілеспрямовано регулювати її з центрального пульта керування.

Функція «Діагностика». Завдяки постійному контролю роботи машини система «СР Тгопіс» здійснює неперервну діагностику функцій. Якщо раніше при виявленні несправностей таких, як відкривання запобіжних пристроїв, несправностей під час переміщення паперу або неправильної позиції стапеля, необхідно було витрачати багато часу на пошук їх причин, то система «CP Tronic» відразу передає інформацію про будь-яку несправність на пульт керування та індикує її на плазмовому дисплеї. Таким чином, гарантується високий ступінь надійності та продуктивності друкарської машини.

Функція «Сервісне обслуговування». За допомогою цієї функції система «CP Tronic» комунікує сама з собою. Індикація сервісного обслуговування дає змогу швидко усувати несправності. За допомогою цієї індикації можна телефоном повідомити сервісну службу фірми «Heidelberg» про несправність, що виникла, і відразу дістати необхідні консультації, щоб усунути її. Для цього досить замінити обчислювальну або накопичувальну картку.

Ступінь автоматизації машини «Speedmaster 74» — найвищий порів­няно з усіма аналогічними типами машин. Крім стандартного облад­нання, машину «Speedmaster 74» укомплектовано системою автоматичної зміни форми. Всі корективи форми оператор виконує на відстані з роздільної таблиці, на відстані також регулюються регістри.

Мийний блок, яким керує система «CP Tronic», забезпечує мінімальні витрати мийного засобу, не вимагаючи від оператора фізичних дій.

Розглянемо особливості конструкції машини «Speedmaster 74».

Самонаклад. Машину обладнано компактним і надійним самонакла­дом із каскадною подачею аркушів. Передні та бічні упори цього самона­кладу за допомогою комп’ютера автоматично встановлюються на товщи­ну ЗМ. Регулювання подачі аркушів до передніх упорів також автома­тичне.

Крім того, «Speedmaster 74» оснащено спеціально розробленою пнев­матичною головкою самонакладу зі стійкою підвіскою. Вакуумні стрічки надійно транспортують аркуші до передніх упорів. Форгрейфер, що підходить знизу, з великою точністю суміщення передає аркуш хромо­ваному аркушеподавальному циліндру першої друкарської секції. Все це дає змогу швидко налагоджувати виробничий процес.

Друкарські апарати. Циліндри й передавальні барабани обертаються в прецизійних голчастих підшипниках, зміщених один відносно одного рядами голок (допустиме відхилення цих підшипників

— 0,001 мм, що забезпечує рівномірне обертання циліндрів протягом тривалого часу). Формний та офсетний циліндри обладнано загарто­ваними і шліфованими контрольними кільцями, завдяки чому забезпечу­ється рівномірний хід машини.

Фарбові апарати. В усіх друкарських секціях ФА забезпечують опти­мальну подачу фарби та швидко реагують на зміни. ФА гарантують легкість обслуговування, точність регулювання, керування та контроль за допомогою системи «CP Tronic» і цим самим різкість растрових точок та рівномірність суцільних фонів.

Зволожувальні апарати «Alcolor». Дозування тонкого шару спиртового ЗР здійснюється з центрального пульта «CP Tronic». Система «Alcolor» —це ЗА із неперервною подачею ЗР з дукторного циліндра на подавальний валик. ЗА з’єднується з накочувальним валиком 1 ФА за допомогою проміжного валика 2 (рис. 6.18, а). Дукюрний циліндр 4 та дозувальний валик 3 мають кінематичний зв’язок. Подача ЗР залежить від частоти обертання дукгора і зазору між ним та валиком 5. Розкочу­вальний 5 і накочувальний б валики обертаються зі швидкістю ФЦ.

У зоні 3...6 одночасно розгалужується і розширюється (тоншає) шар ЗР, оскільки валик 6 обертається швидше, ніж валик 3.

Весь процес зволоження здійснюється автоматично. Рівновага між фарбою і ЗР швидко настає за допомогою попередньої подачі ЗР на валик 3 ФАдо початку друкування (рис. 6.18, б). Вона залишається сталою під час друкування тиражу (рис. 6.18, в). Якісні відбитки здобувають після друкування двох-трьох макулатурних і таким чином скорочуються затрати часу.

Місцеве (зональне) регулювання подачі ЗР здійснюють завдяки випаровуванню при обдуванні передавального валика повітрям крізь сопла, що іноді візуально регулюються.

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;

Рис. 6.18. Схема ЗА «Аісоїог»

Лакування та сушіння відбитків. Система «СР Tronic» також керує лакувальною секцією машини. Процес лакування «в лінію» включає сушіння, для чого в машину вмонтовано видовжений високостапельний приймальний пристрій.

Для сушіння використовуються 14 випромінювачі, розміщені перпен­дикулярно до напрямку переміщення аркуша. Всередині вставного блока містяться допоміжні сопла гарячого повітря. Потужність випромінювачів і кількість повітря регулюють з пульта обслуговування вивідного при­строю.

Після останнього випромінювача гаряче повітря відсмоктується. До 80% теплота гарячого повітря може зазнавати регенерації, що значно скорочує витрати на електроенергію.

На виставці «Drupa 95» фірма «Heidelberg» демонструвала серії машин «Speedmaster» SM102 і CD102 формату аркуша 70x100 см. Продуктивність машин серії CD 102 досягає 15 тис. відбитків/год, а SM102 — 13 тис. відбитків/год як при одно-, так і при двобічному друкуванні. Під час друкування високоякісної продукції за схемою 4+4 максимальна продуктивність машин становить 12 тис. відбитків/год.

Машини SM102 і CD 102 обладнано лакувальними секціями, в яких лак автоматично подається у резервуар. Після закінчення лакування промивання секцій здійснюється автоматично. Лакувальні секції оснащено таким самим механізмом натиску, як і друкарські.

Новацією фірми «Heidelberg» є восьмифарбова машина «Speedmaster 102-8-Р».

Восьмифарбові офсетні АРМ, зокрема й переналагоджувані, існують уже кілька років. Якщо проаналізувати, коли стався основний прорив у застосуванні цієї технології, то це буце пов’язано саме з технікою фірми «Heidelberg». Вона забезпечує необхідні якість і надійність у роботі, що пояснюється хайдельберзьким принципом перевертання аркуша й є оригінальною розробкою. Враховано також нові досягнення технології оброблення поверхонь для поліпшення оболонок циліндрів і відюориго- вано аркушепроведення. Результатом цього є двобічне чотирифарбове друкування за один прогін з малопомітною різницею між двома боками аркуша — навіть висококласні спеціалісти не можуть іноді відрізнити, де лицьовий бік, а де зворотний.

Комбінація з рівновеликого ДЦ та трибарабанного поворотного пристрою дає переваги двобічному друку. Однооборсггний ДЦ об’єктивно забезпечує найкращі технічні передумови (з точки зору геометрії його поверхні) для високоякісного двобічного друкування.

При тиражуванні з продуктивністю до 13 тис. аркушів/год дуже важливою є злагодженість роботи поворотного пристрою. Це досягається завдяки злагодженості розпрямлення аркуша й оптимальному керуванню захоплювачами поворотного барабана, тобто зміна напрямку перемі­щення аркуша відбувається за одне перехоплювання зі збереженням заданого суміщення.

Фахівці з друкування етикетної і картонажної пакувальної продукції прагнуть працювати на високій робочій швидкісті з автоматичними нала­годженням машин і змиванням фарби. Із технологією 4x4 це стає досяж­ним, і навіть більше — зникає обмежувальний критерій щодо викори­стання ЗМ, діапазон якого розширюється.

Основою для високоякісного друкування з використанням технології 4x4 за один прогін є застосування хайдельберзької серії машин «Speed­masten) SM 102. Загалом машини цієї серії мають секційну будову і мо­жуть містити не обов’язково всі вісім секцій, а складатися з двох, чоти­рьох, шести і, врешті-решт, восьми секцій, які саме й розраховано на технологію 4x4 за один прогін. У такій секційній будові може бути два поворотних пристрої з керованим електронікою процесом перенала­годження машини.

У названих машинах застосовано центральне цифрове керування і контроль даних як модифікацію для планування виробництва та прив’язки технічних даних до додрукарського ступеня і подальшого перероблення. Є в них нові системи керування фарбою й авгосуміщення з програмною подачею фарби, а також безвідмарювальний аркушеви - відний пристрій з повітродувним супроводом для поліпшення якості, в тому числі для двобічного друкування. Машину «Speedmaster» SM 102 оснащено 14 сушильною системою, автоматичним регулюванням суміщення в друкарській секції для налагодження тиражного друкування, а також системою «Autoplate» для автоматичного кріплення друкарських пластин з дистанційно керованим діагональним суміщенням.

Використано також автоматичні пристрої для промивання валиків та офсетних ГТІ (можливим є застосування мийних засобів на рослинній основі), а також плівковий зволожувальний пристрій «Aquacolor» для друкування на замінниках спирту. Для чистого друкування машини осна­щено системою «Variosystem» із приводом від зволожувального розти­рального циліндра, а терморегулювання ФА здійснюється через три розтиральних циліндри і дуктор. Зрозуміло, що восьмифарбові машини відкривають нові перспективи й у однобічному друкуванні, зокрема виробів за семифарбовою системою кольороподілу або при застосуванні додаткових декоративних фарб. Ці переваги надає наявність аркушепо - воротних систем, що дає змогу швидко переналагоджувати машини на нові замовлення для одно - чи двобічного друкування.

Зупинимося тепер на нових рохзробках фірми «Heidelberg», зокрема на цифрових друкарських машинах цієї фірми.

Після створення друкарської машини «Quickmaster DI» (понад 1000 інсталяцій, починаючи з 1996 р.) метод «Heidelbeig-Direct Imaging» для цифрового офсетного друку невеликих тиражів став стандартним на полі­графічному ринку. В багатогранній історії традиційної друкарської тех­ніки цифровий друк є ще зовсім молодим методом. Друк на замовлення тиражами від 200 до 5 000 примірників є сферою, популярність якої дедалі зростає. Технологія «Direct Imaging» — це прийнятний прбдук - ційний засіб для цього ринку. Досить висока якість та велике розмаїття творчих можливостей роблять цифровий друк революційно новим інструментом. За багатьма можливостями він переважає традиційний друк.

Машину цифрового офсетного друку «Quickmaster DI46-4» створено на основі вимог якості до побудови машин «Heidelberg». Ця машина працює за технологією «computer-to-press» із використанням даних «Post-Script» та PDE. Формний матеріал швидко й автоматично експону­ється в машині.

Машина «Quickmaster DI 46-4» має сателітну будову ДА (див. рис. У на кольоровій вклейці), що забезпечує якісне фарбове суміщення. Аркуш проходить лише при одному його захопленні. Схема побудови машини забезпечує добрий доступ до її експонувальних і змивних пристроїв.

На рис. XI (див. кольорову вклейку) показано принципову схему чотирифарбової цифрової машини «Quickmaster DI 46-4» фірми «Heidel­berg».

Нова машина цифрового офсетного друку «Speedmaster 74DI» поєд­нує конструкційні особливості машини «Speedmaster» з новими функціями для досягнення найвищої якості виконання замовлень. Підготовчі роботи в цифровій формі швидко переносяться на інтегровані до друкарської машини експонувальні пристрої. Існують чотири-, п’яти - та шестифарбові машини, що можуть мати додаткові пристрої, такі як пристрій для двобічного друку, лакувальну секцію тощо.

Машина має потужний ФА із 20 фарбовими й унікальними розкочу­вальними валиками, а також фарбовий дуктор із сталим приводом, програмованою подачею фарби для суттєвого зменшення макулатурних відбитків. Висока продуктивність і незмінна якість друку створюють передумови для економного застосування широких палет при оператив­ному друці малих та середніх тиражів.

Метод «Direct Imaging» дає змогу користувачу здійснювати одночасне (приблизно за 3 хв) і точне за суміщенням експонування при швидкій зміні пластин (за допомогою системи «Autoplate»). На експонування та зміну форм із використанням цієї системи у п’ятифарбовій моделі при задіянні наявних у машині даних витрачається близько 10 хв. Завдяки автоматичному змиванню валиків офсетного і друкарського циліндрів скорочується час на налагодження машини. Автоматичне регулювання подачі аркушів під час друкування та регулювання передньої і бічної подач аркуша прискорюють зміну матеріалу.

Крім проекспонованих, у машині «Speedmaster DI» можна застосову­вати також пластини, експоновані традиційним методом. На рис. XII (див. кольорову вклейку) показано принципову схему друкарської секції цифрової машини «Speedmaster 74DI» фірми «Heidelberg».

Нова машина «Printmaster QM 46» оптимально поєднує в собі високі швидкість і продуктивність друку. Оскільки ця машина працює з найрізноманітнішими форматами та матеріалами для друку, вона створює передумови для одно - і двофарбового акцидентного друку малого формату (від візитних карток до плакатів формату A3). Всі ці характеристики роблять «Printmaster QM 46» конкурентоспроможною друкарською машиною формату A3. За перші три роки з початку виробництва у всьому світі було продано понад 5000 таких машин.

Офсетні АРМ «Heidelberg Printmaster» серії SO (74-1, 74-2, 102-1, 102-2) забезпечують стабільну якість друку за високої безпеки і призначені для економного виробництва різноманітної продукції. Просте керування зробило машини серії SO основним засобом виробництва на багатьох поліграфічних підприємствах світу. Ці машини постійно вдосконалюють, що є уособленням надійної якості. Однофарбова «SO 74-1» і двофарбова «SO 74-2» машини здатні якісно виготовляти широкий спектр замовлень формату 52x74 см.

Одно - і двофарбові машини «SO 102» для багатьох друкарів — перехід до формату 72х 102 см. Великі підприємства використовують ці машини для виробничого розвантаження та доповнення чотирифарбових машин. У разі необхідності машина серії SO виконує прогін п’ятої і шостої фарб, одно - або двофарбовий друк звороту. За максимальної продуктивності 12 тис. відбитків/год і встановленої якості друку машини цієї серії економічно доцільні під час виробництва різноманітної друкар­ської продукції.

Оптимальне співвідношення ціни та продуктивності машин серії SO уможливлює їх широке використання у світі. Це забезпечує малим підприємствам гарантоване виробниче завантаження. Середні та великі підприємства розцінюють купівлю машин цієї серії як шлях до великої гнучкості й раціонального виконання замовлень.

Фірмою «Heidelberg» повністю оптимізовано ряд машин серії SO, до складу яких входять:

Нова система самонакладу;

Новий безщітковий головний двигун, що потребує мінімального обслуговування;

Безщіткові двигуни дукторних циліндрів ЗА.

Крім того, в машинах цієї серії забезпечено точне налагодження сумі­щення, новий ергономічний дизайн і новий комплекс засобів безпеки.

Офсетна АРМ «Speedmaster CD 102» фірми «Heidelberg» характери­зується надійністю виробництва продукції форматом 70х 100 см. Моделі цієї машини забезпечують високу якість друку, суттєво економлять виробничий час.

Вони виключно гнучкі в роботі з найрізноманітнішими ЗМ. Завдяки подвійному розміру ДЦ і безконтактному прогону аркуша крізь машину моделі конструкційного ряду «Speedmaster» добре підходять для задруко - вування паперу, картону, фольги тощо. Вони оптимальні для виготов­лення значних тиражів у п’ять, шість і більше фарб. Універсальні машини цього модельного ряду дають змогу застосовувати лицьовий друк як гнучкий засіб вирбництва високоякісної акцидентної та рекламної продукції. Ці моделі придатні для виготовлення етикетної, а також пакувальної продукції.

Різноманітні можливості машини з однією чи двома лакувальними секціями, подовжене приймання роблять «Speedmaster CD 102» придат­ною для спеціального застосування. За допомогою дисперсійних, УФ і золотистих лаків здійснюється оздоблення продукції.

На рис. XIII (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд машини «Speedmaster CD 102».

Пульт СР 2000 відкриває нові можливості керування друкарською машиною. Сучасний, простий і централізований пульт керування за допомогою сенсорного екрана здійснює пряме керування всіма друкар­ськими процесами. Опціональний модуль СР 2000 робить «Speedmaster 102» системною друкарською машиною для інтеграції в систему управ­ління інфраструктурою друкарні.

Система контролю СРС 24 — це метод оптимізації кольору для контролю якості поза друкарською машиною. СРС 24 використовує нову вимірювальну діаграму і, як засіб керування, кольоровий дисплей із сенсорним екраном.

Розробивши новий модульний пристрій змішання ГП, фірма «Heidel­berg» встановила новий стандарт зручної в користуванні й екологічно чистої системи змивання. Компактна однощіткова система змивання, оптимізована для використання у форматі A3, встановлює нові пара­метри ефективності, доступності та екологічності машин.

Офсетні машини фірми «Ryobi». У 1997 р. СП «Інтертехнодрук» (м. Київ) отримало право на продаж машин «Ryobi» в Україні, які до цього часу були мало відомі в нашій країні. Фірма «Ryobi» пропонує офсетні АРМ для багатьох цілей — друкування бланків, виготовлення продукції бізнес-класу малих тиражів і повнокольорової продукції найвищої якості великих тиражів. Усі моделі мають просте керування та зручні у використанні. Моделі «Ryobi» надійні й розраховані на тривалий термін експлуатації, відповідають міжнародним та європей­ським стандартам якості й безпеки. Хромовані сталеві циліндри, литі бічні стояки станини, жорсткість і міцність конструкції, закладені в розрахунках і втілені в машину, забезпечують її довговічність та витривалість, що зменшує витрати на її технічне обслуговування і ремонт.

Рис. 6.19. Схема машини «Ryobi 3200 CCD»

подпись: 
рис. 6.19. схема машини «ryobi 3200 ccd»
Машина «Ryobi 3200 CCD». Це машина (рис. 6.19) формату АЗ для друкування штрихової та напівтонової продукції (візиток, бланків, бро-шур) в одну або кілька фарб. Швидке налагодження, простота і зручність керу­вання роблять машину високорентабель­ною навіть при малих тиражах (до 100 примірників). Машина має безспиртову систему безперервного зволоження «Crestline», працює також з паперовими та поліестеровими формами, може бути обладнана секцією нумерації-перфорації.

Високопродуктивні машини «Ryobi 3200PFA (3200РСХ, 3200РМХ)». Це машини формату АЗ призначені для двобічного оперативного друкування бланків, газет в одну або кілька фарб. ОЦ дає можливість забезпечити високу швид­кість друку, виключає ускладнення при друкуванні на тонких типах паперу.

Жорстка надійна конструкція, хромовані циліндри та литі бічні стояки станини. Інтегрований мікрокомп’ютер для керування друкарськими процесами. Автоматичне змивання офсетних ҐП. Штовхальний механізм вирівнювання паперу, вертикальне і діагональне суміщення забезпечують досить високу точність друку. Модель 3200РСХ має систему зволоження «Crestline», а модель 3200PFA — комбіновану фарбово-зволожувальну систему «Aquamagic».

На рис. XIV, а (див. кольорову вклейку) показано схему машини «Ryobi 3200PFA», а на рис. XIV, б — машини «Ryobi 3200РМХ».

Однофарбові машини «Ryobi 3300MR (3200CR)». Ці машини формату АЗ призначені для оперативного друкування продукції з точністю суміщення окремих прогонів 0,1 мм. Штовхальний механізм вирівнювання аркуша, вертикальне і діагональне мікросуміщення забезпечують високу точність друку. Двостапельний самонаклад.

Самодіагностика і контроль проходження аркуша. Здвоєний аркуш відводився у лоток без зупину машини. Вдало виконано механізм закріплення друкарської форми (як металевої, так і паперової та пласти - кової): форма затискується чотирма планками. Самонаклад та приймаль­но-вивідну систему оснащено активними пристроями зняття статичного заряду. Машини можуть бути обладнані додатковою фарбовою секцією, а також секцією нумерації-перфорації. Вони рентабельні навіть з малими (до 100 примірників) тиражами. Центральний пульт керування, лічиль­ник поточного та загального тиражів. Модель 3300CR має систему зволо­ження «Crestline», а модель 3300MR — традиційну систему зволоження «Molleton» (з чохлами).

Цвофарбові маши ни «Ryobi 3302М (3302Н, 3302НА)». Це машини планетарної будови з ДЦ подвійного діаметра. Штовхальний механізм бічного вирівнювання паперу, вертикальне і діагональне мікросуміщення забезпечують високу точність друку.

Суміщення на ходу, система штифтового суміщення забезпечують точне суміщення фарб під час друкування повнокольорової продукції. Здвоєний аркуш відводиться у лоток без зупину машини. Порошковий противідмарювальний пристрій. Централізоване мащення. В моделі 3302М система зволоження «Molleton». Моделі 3302Н, 3302НА облад­нано системою безперервного зволоження «Ryobi Super Dampener» з циркуляцією розчину (охолодження—опція), електронним керуванням режиму роботи; можуть комплектуватися виносним пультом керування PCS-F. Автоматична зміна форм і високоточний перфоратор форм для штифтового суміщення є в моделі 3302НА. Автоматичне змивання офсетних ГП (опція). Машини призначені для виконання будь-яких типів друкарських робіт: від конвертів до кольорових плакатів. Високоефективні для друкування малими тиаржами повноколірної продукції бізнес-класу.

Найкомпактніші чотирифарбові офсетні машини «Ryobi 3304Н, 3304НА». Ці машини формату A3 мають продуктивність 10 тис. відбитків/год. Моделі обладнано системою безперервного зволоження «Ryobi Super Dampener» з циркуляцією 3R Оригінальна схема побудови друкарських секцій забезпечує мінімум перехоплень аркуша, що підвищує точність суміщення фарб. Надійна система захоплення та подачі аркушів механічною й електронною системами контролю за рухом паперу. Штовхальний механізм бічного вирівнювання паперу, верти­кальне і діагональне суміщення забезпечують високу точність друку. Автоматичне змивання офсетних ГП. Порошковий противідмарюваль­ний пристрій. Централізоване мащення. Високоточний перфоратор форм. Автоматична заміна форм у моделі 3304НА. Дистанційне керування зональною подачею фарб, зміною швидкості друку з пульта керування PCS-F (опція). Програма «Ink Volume Setter» на основі даних комп’ютер­ного макета розраховує налагодження ФА, що значно зменшує час підго­товки до друку (опція). Машини підходять до систем прямого виведення друкарських форм («com-puter-to-plate»). За оперативністю становлять конкуренцію цифровим друкарським машинам, особливо при експлуа­тації з системою прямого виведення форм. Призначені для друкування

Повнокшьорової продукції будь-якими тиражами. Рентабельні навіть при тиражах до 100 примірників.

Схему машини «Ryobi 3304Н» показано на рис. 6.20 і в кольорі на рис. XV (див. кольорову вклейку), а на рис. XVI (див. там же) зображено конфігурацію циліндрів цієї машини та її загальний вигляд.

Офсетні машини «Ryobi 3202MCS (4502MCS)». Ці машини призначені для друкування на паперових стрічках продукції середніх і малих тиражів. Однофарбові машини з можливим підключенням додаткової друкарської секції (дві фарби на один ОЦ). Система зволо­ження «Molleton». Здвоєний аркуш відводиться у лоток без зупину машини. Універсальні машини для друкування будь-яких формулярів, етикеток. Товщина паперу 0,06...0,22 мм. Прості в обслуговуванні, мають центральний пульт керування. Можливе підключення кількох офсетних машин в одну лінію (модель 4502MCS може підключатися до моделі 3202MCS). Остання друкує на стрічках завширшки 127...355,6 мм з довжиною відбитка 178...356 мм; модель 4502MCS — на стрічках завширшки 101,6...457,2 мм з довжиною відбитка 178...356 мм. Розміри форми — 335x472 і 437x472 мм відповідно. Продуктивність —

4000.. .6000 та 4000...7200 відбитків/год. Потужність — 0,55 і 0,63 Вт. Габаритні розміри — 1500х900х 1410 мм.

Машини «Ryobi 510 (510-NP, 512, 512Н)». Ці машини формату A3 призначені для виконання робіт з можливістю якісного задруковування будь-яких плашок тощо. Конструкцію розраховано на жорсткі умови

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;

Рис. 6.20. Схема машини «ЯуоЬі 3304Н»: 1 — ФЦ; 2 —• ОЦ; З — ДЦ подвійного діаметра; 4 — барабан подачі паперу, 5 — перший барабан передачі; 6 — другий барабан передачі; 7 — третій барабан передачі; 8 — ніжка присоса (всмоктування); 9 — стіл механізму передачі аркуша; 10 — верхній подавальний вал; 11 — нижній подавальний вал; 12 — стопорний палець (стопор); 13 — напрямний бічний відштовхувач; 14 — ротаційний напрямний ролик; 15 — ланцюговий вивідний пристрій; 16 — повітряний укладальник; 17 — детектор (визначник здвоєного аркуша); 18 — пристрій для зняття електростатичного заряду; 19 — пристрій для очищення офсетного ГП; 20 — визначник (детектор) забивання у вивідній секції; 21 — прилад циркуляції ЗР; 22 — пристрій для розпилювання порошку, 23 — аркуші для задруковування; 24 — основний електродвигун; 25 — насос

Експлуатації машини. Каскадна подача аркушів широким боком, високо­точний механізм бічного вирівнювання тягнучого типу, форгрейфер забезпечують плавну точну подачу паперу до друкарської секції. Точність суміщення — 0,02 мм. Суміщення за допомогою штифтів, а також суміщення на ходу (моделі 512,512Н). Зволоження «Molleton» (510, 512) або безперервне «Ryobi Super Dampener». Циркуляція ЗР (у моделі 512Н також охолодження ЗР). Порошковий противідмарювальний пристрій. Централізоване мащення. Машини можуть комплектуватися пристроєм розправляння аркуша під час приймання, секцією нумерації-перфорації.

Машини важкого класу «Ryobi 520Х (520НХ, 522НХ, 522НХХХ, 522PFH)». Ці машини можуть працювати цілу добу. Конструкція машин дає змогу друкувати на картоні завтовшки до 0,5 мм. Висока продуктив­ність — до 13 тис. відбитків/год. Автоматизоване керування машиною. Каскадна подача аркушів. Розвинений ФА (19 валиків, з них чотири — накочувальних). Дистанційне керування суміщенням з точністю 0,01 мм. Контроль проходження аркуша, самодіагностика. Попереднє заванта­ження стапеля самонакладу, пристрій розправляння та вакуумне гальму­вання аркуша під час приймання. Автоматичне централізоване мащення. Система безперервного зволоження «Ryobimatic» (з циркуляцією, охолод­женням розчину та автоматичним регулюванням концентрації спирту) в моделях (522НХ, 522PFH) і «Molleton» — у моделях 520Х(522Х). Моделі 520НХ, 522НХ, 522PFH стандартно комплектуються системою автоматичної стабілізації товщини водяної плівки на формі. В моделі 522НХХ — вакуумний конвеєр подавального пристрою паперу, автома­тична заміна форм, автоматичне суміщення. Трифарбова модель 522PFH друкує за схемами 2+1, 2+0, 1+1.

Машини додатково комплектуються високоточним перфоратором форм для штифтового суміщення, пристроєм розвантаження на ходу, секціями нумерації-перфорації. Моделі 522НХ, 522НХХ додатково комплектуються пультом керування подачею фарби (PCS-F—для моделі 522НХ та PCS-H — для моделі 522НХХ), забезпечуючи автоматичне змивання офсетних ГП. Призначені для друкування продукції будь-якої складності.

Автоматизовані швидкісні машини «Ryobi 524НХ (524НХХ, 525НХ, 525НХХ, 526НХ, 526НХХ)». Ці машини призначені для друкування повнокольорової продукції за один прогін. Проходження аркуша з мінімальною кількістю перехоплень. Зволожувальна система «Ryobimatic», а також система стабілізації товщини водяної плівки на формі. Контроль проходження аркуша, самодіагностика. Високоста - пельний вивідний пристрій (низькостапельний тільки в моделях 524НХ/ НХХ типу 4А). В серії НХХ система керування PCS-H з виносним пультом забезпечує дистанційне керування суміщенням, загальною та зональною подачами фарби, можна приймати дані зі сканера форм DEMIA і Дані програми «Ink Volume Setter». Серія НХХ має вакуумний конвеєр подавального пристрою, автоматичну зміну форм, автоматичне суміщення. Додаткове оснащення: автоматичне змивання офсетних ГП, пристрій для розвантаження на ходу, сканер форм DEMIA тощо. Деякі

Моделі з високим стапелем можуть бути також оснащені УФ та 14 сушарками (14 сушарка складається з модуля сушіння, модулів обдуву гарячим і холодним повітрям), комплектом для друкування УФ фарбами. Машини можуть комплектуватися секцією лакування (вододисперсійним або/га УФ лаком) з пристроєм рециркуляції та підтримки температури лаку. Лакувальна секція дає змогу виконувати вибіркове лакування окремих ділянок відбитка. Машини оптимально підходять для виробництва високоякісних буклетів, етикеток, пакування.

Можливі типи моделей машин «Ryobi» серій 520НХ (НХХ) зазначено в табл. 6.10.

Одно-, дво- та трифарбові машини «Ryobi 660 (660Н, 662Н, 662PFH)». Ці машини формату А2 призначені для виконання високо­якісних робіт. Каскадна система подачі паперу. Розвинений ФА (21 валик, з яких чотири — накочувальних), система зволоження «Ryobi-matic», система автоматичної стабілізації товщини водяної плівки на формі. Високоточний механізм бічного вирівнювання тягнучого типу, підду­вання аркуша біля передніх упорів, розправляння аркуша під час прий­мання. Керування суміщенням з центральної панелі з точністю 0,01 мм. Пристрій розвантаження приймального стапеля на ходу. Контроль проходження аркуша, самодіагностика. Автоматичне мащення. Трифар­бові машини моделі 662PFH можуть друкувати за схемами 2+1, 2+0, 1+1 та 1+0. Машини можуть додатково комплектуватися виносним пультом подачі фарби PCS-Е (662Н, 662PFH), пристроєм денситомет - ричного контролю, автозмиванням форм, а призначені вони для друку­вання якісної повнокольорової продукції будь-якої складності.

Високошвидкісні автоматизовані чотири-, п’яти - та шести - фарбові машини «Ryobi 684 (685, 686)». Ці машини формату А2 важкого класу з можливістю перевертання аркуша, ввібрали в себе всі передові розробки фірми «Ryobi».

Продуктивність — 15 тис. відбитків/год, товщина паперу — до 0,6 мм. Система зволоження «Ryobi-matic». Пульт керування PCS-G, система автоматичної заміни друкарських форм, система автоматичної стабіліза­ції товщини водяної плівки на формі, система діагонального регулювання зображення в діапазоні до 0,2 мм у процесі друкування. Друкарські та передавальні циліндри мають подвійний діаметр, що зменшує кількість перехоплень аркуша. Вбудовані або як опція лакувальні секції. Ці машини бувають різних типів залежно від наявності перевертального пристрою, лакувальних секцій та довжини приймально-вивідного пристрою (стан­дартний, середній та довгий). Додатково машини комплектуються 14 та УФ сушарками, системою денситометричного контролю, системою авто­матичного змивання фарбових валиків та офсетних і друкарських циліндрів, сканером форм DEMIA, програмою «Ink Volume Setter», високоточним перфоратором форм. Модель 684 може добудовуватися до моделі 685 або 686, а модель 685 — до моделі 686.

Основні технічні характеристики офсетних АРМ фірми «Ryobi» наве­дено в табл. 6.11.

У новій повнокольоровій машині «Ryobi 3404DI» використано цифрові

Модель

Тип

Кількість друкарських секцій, шт.

Лакувальна

Секція

Низький прий­мальний ста­пель (430 мм)

Середній прий­мальний ста­пель (700 мм)

Лакувальна секція

Сушіння

Фарбовий ва­лик та офсетне ГП для УФ друку

Примітка

Для вододис - персійних лаків

Для УФ лаків

14

УФ

522НХ (НХХ)

2

+

Нумераційно-перфораційна секція (оп­

Ція) можлива

524НХ (НХХ)

4-А

4

+

_

_

4-В

4

+

Нумераційно-перфораційна секція не

Можлива

4-С

4

+

_

+

Низький приймальний стапель не мож­

Ливий

4-Э

4

+

_

_

+

+

4-Е

4

+

_

+

+

+

4-Р

4

+

+

+

+

4-0

4

+

+

_

+

_

+

4-Н

4

+

+

+

+

+

+

+

Хоча два набори пристроїв для цирку­

Ляції лаку та ємностей для нього в маши­

525НХ (НХХ)

5-А

5

+

Нах 4-Н, 5-Р, 6-0 стандартні, вододнепер-

5-В

5

+

+

Сійне та УФ лакування не можуть вико­

5-С

5

+

+

+

Нуватися одночасно

5-Э

5

+

+

+

+

5-Е

5

+

+

_

+

_

+

+

5-Р

5

+

+

+

+

+

+

+

526НХ (НХХ)

6-А

6

+

_

_

6-В

6

+

_

_

6-С

6

+

_

_

+

+

6-Э

6

+

_

+

+

+

6-Е

6

+

+

+

+

6-р

6

+

+

_

+

_

+

+

Б-в

6

+

+

+

+

+

+

+

230

подпись: 230

Технології провідної в цій галузі фірми «Presstek Inc.» (США): технологію прямого перенесення зображення за допомогою багатоструминного лазера з комп’ютера на форму («computer-to-press»). Затрати часу на підготовку машини до повнокольорового друку становлять не більш як 10 хв при максимальній роздільній здатності 2540 точок/дюйм (200 ліній/ дюйм).

У «Ryobi 3404DI» використано перевірену планетарну п’ятицилінд - рову схему побудови. «Ryobi 3404DI» не потребує ЗР завдяки застосу­ванню форм «PEARLdry Plus™».

Система «Ryobi Program Inking» автоматично подає перед початком друку необхідний об’єм фарби, що відповідає зображенню. Це забезпечує добрі результати друку та зменшує до мінімуму кількість зіпсованого на пробні відбитки паперу. Більше того, система автодруку виконує весь друкарський цикл — від подачі форми і перенесення на неї зображення до друку та змивання офсетних ГП автоматично. Додатково можна встановити 14 сушарку на прийманні, що зменшує час висихання відбитків для виконання термінових замовлень.

Технічні характеристики машини «Ryobi 3404DI» наведено нижче.

Спосіб друку «Сухий» офсет

TOC o "1-5" h z Кількість друкарських секцій, шт. 4

Продуктивність, відбитків/год 1500...7000

Час перенесення зображення на форми, хв 5,5 при 2540 точок/дюйм

Максимальна: 2,5 при 1270 точок/дюйм

Роздільна здатність, точок/дюйм 2540

Лініатура растра, ліній/дюйм 200

Максимальний формат аркуша, мм 340x460

Мінімальний формат аркуша, мм 90x100

Максимальний формат зображення, мм 330x450

Товщина паперу, мм 0,06...0,3

Офсетні форми рулонного типу «PEARLdry Plus»

Кількість форм у рулоні, шт. 28

Габаритні розміри, мм 3130x1800x1680

Маса, кг 4500

Системи автоматизації друкарських процесів. PCS (Printing Control System) — система керування (рис. 6.21), що автоматизує процес приладження суміщення кольорів і зональну подачу фарби. Всі суміщу - вальні операції та налагодження ФА здійснюються дистанційно з винос­ного пульта керування. Друкар задає параметри, і сервоприводи встанов­люють сегменти фарбових ножів у задане положення. Початкове встанов­лення ФА здійснюється за даними сканера форми DEMIA, даними програми «Ink Volume Setter» або вручну. Система має запам’ятовуваль-ний пристрій і дисковод. Нею комплектуються машини моделей 524НХ—526НХ.

PCS-H — нова система керування, призначена для початкового налагодження ФА, може використовувати дані програми «Ink Volume Setter» і сканера форм DEMIA. Вона дає змогу з виносного пульта здійс­нювати всі три суміщення фарбових відбитків: поздовжнє, поперечне і діагональне. Крім того, система може комплектуватися пристроєм денси - тометричного контролю PDC. Системою комплектуються машини моделей 522НХ, 526НХХ.

Модель

Кількість друкарсь­ких секцій, шт.

Схема друку

Максимальний (иікіиапьккй) фор* иат аркуша, им

Товщина

Паперу,

Мм

Максималь­ний розмір зображення, мм

Продуктивність, тис. відбитків/год

Самонаклад

ФА (усього валиків/ накочувальннх, шт.)

ЗгООССЭ

І

1+0

340x450

0,04-0,3

330x438

3-Ю

Поаркушний

10/2

(90x130)

3200РСХ

2

1 + 1

340x450

(90x130)

0,04-0,3

317x438

3-Ю

Те саме

12/2

3200РРА

2

1 + 1

340x450

(90x130)

0,04—0,3

305x427

З...Ю

. 44

14/2

ЗЗООМІІ

1

1+0

340x450

0,04. „0,3

330x438

3-Ю

. 4«

16/3

ЗЗООСІІ

(90x140)

3302М

2

2+0

340x450

(90x130)

0,04-0,3

330x438

3-Ю

--- ** -

16/3

3302Н

2

2+0

340x450

0,04—0,3

330x438

3...10

--- “ ---

16/3

3302НА

(90x100)

3304Н

4

4+0

340x450

0,04-0,3

330x438

3-Ю

16/3

3304НА

(90x100)

510

1

1+0

520x365

0,04...0,4

505x350

3...11

Каскадний

16/3

510-ЫР

(100x150)

512

2

2+0

520x365

0,04...0,4

505x350

3...11

Те саме

16/3

512Н

(100x150)

520Х

1

1+0

520x375

0,04—0,4

505x350

3...13

520НХ

(100x150)

(0,5)*

— “ —

17/4

522НХ

2+0

520x365

0,04...0,4

505x350

3...13

522НХХ

(100x150)

(0,5)*

— “ —

17/4

522РРН

3

2+1

520x365

0,04...0,4

505x350-

3...11

(100x150)

(0,5)*

Лице

505x347-

Зворот

19/4

14/3

524НХ/НХХ

4

4+0 (лак)

520x365

0,04...0,4

505x350

3...13

525НХ/НХХ

5

5+0 (лак)

(100x150)

(0,5)*

Каскадний

17/4

526НХ/НХХ

6

6+0 (лак)

Ротаційний

660

1

1+0

660x508

0,04...0,4

650x495

3...13

660Н

(279x200)

(0,6)*

Те саме

19/4

662Н

2

2+0

660x508

(279x200)

0,04...0,4

(0,5)*

650x495

3...13

__ “ __

21/4

662РРН

2

2+1

660x508

0,04...0,4

650x495-

3...13

(660x508)

(0,5)*

Лице

650x495-

Зворот

21/4

684

4

4+0 (лак) 2+2 (лак)

686x508

(279x200)

0,04...0,6

650x495

3...15

__ ** _

19/4

685

5

5+0 (лак) 4+1 (лак) 3+2 (лак)

686x508

(279x200)

0,04...0,6

650x495

3...15

— “ —

19/4

686

6

6+0 (лак) 5+1 (лак) 4+2 (лак)

686x508

(279x200)

0,04—0,6

650x495

3...15

44

19/4

* — прн напрямку волокон паперу вздовж осі ДЦ. ** — тільки для 524 НХ типу ЧА з низьким стапелем. *** — без секції лакування та сушіння.

Бічкг

Вирівню­

Вання

ЗА (усього валиків/ накочувань них, шт.)

Розміри

Форми,

Ым

Висота накладного стапеля, мы

К _

% і

IS.

И

І ІЗ

І*

Ш s

Потужність, кВт

Габаритні розміри, мы

Маса нетто, хг

«Crestline» (5/1)

335x492

450

520

1,2

1450x915x1450

520

Штов-

Хальне

«Molleton» (5/1) «Crestline» (5/1 і 6/1)

324x492

620

720

2

2160x930x1480

1080

Те саме

«Aquamagic»

323x472

440

670

1,6

2000x980x1560

900

«Molleton» (5/1) «Crestline» (5/1 і 6/1)

335x485

440

540

1,8

2190x915x1460

780

«4

«Molleton» (5/1)

335x485

440

510

2,5

2200x965x1560

1260

__ U

«Ryobi Super» «Danpener» (5/1)

335x485

440

490

440

2

2200x960x1560

1300

1330

--- ------

Te саме

335x485

440

440

4/5

3750x1000x1595

3000/3050

Тягнуче

«Molleton» (5/2)

510x400

500

460

300

2,9/3

1870x1221x1570

2070x1112x1570

1500

1800

Те саме

«Molleton» (5/2) «Ryobi Super» «Danpener» (6/1)

510x400

500

460

3/3,7

2215x1556x1598

2200

«Molleton» (5/2) «Ryobi-matic» (4/1)

510x400

550

400

4/5

1912x1180x1617

2000

«Molleton» (5/2) «Ryobi-matic» (4/1)

510x400

550

430

6,5

2586x2200x1654

2700x2225x1705

3400

«Ryobi-matic» (4/1 і 5/1)

510x400

600

700

8

2200x2120x1890

4300

«Ryobi-matic» (4/1)

510x400

550

700

(430»»]

14»»»

16»»»

17»»»

5945x2295x1654

(4200x2295x1654)»*

7440x2295x1654

10000

15000

15000

— “ —

«Molleton» (5/2)

650x550

800

420

8,5/9

2918x1590x1793

3900

«Ryobi-matic»(4/1 )

650x550

800

470

15

3415x2540x1883

7100

_ (4

Te саме

650x550

650x492

1000

650

18

3600x2717x2083

8900

650x550

800

925

7166x2910x1870

16500

—~ M —

650x550

800

925

-

8052x2910x1870

20000

650x550

800

925

8938x2910x1870

23500

Система PCS - F сприймає дані про­грами «Ink Volume Setter» і регулює подану фарби. Системою комплектуються машини 3302Н(НА), 3304Н(НА).

Рнс. 6.21. Структурна схема системи PCS

подпись: 
рнс. 6.21. структурна схема системи pcs
Система PCS-Е забезпечує регулю­вання фарби на машинах моделей 522НХ, 662Н, 662PFH.

Система PCS-G регулює подачу фар­би на машинах моделей 684, 685, 686. «Ink Volume Setter» — комп’ютерна про­грама розрахунку фарбового профілю. Як вихідні дані використовується PostScript - файл. Оператор задає задруковувану площу, кількість і ширину фарбових зон. Розраховані програмою встановлення сегментів фарбових ножів передаються на пульт керування PCS систем PCS-H і PCS-F.

ААС (Aqua Automatic Control) — система (рис. 6.22), що підтримує товщи­ну плівки ЗР. Спеціальний датчик з високою точністю контролює товщину плівки розчину на формі. Зміни відображаються на дисплеї. Датчик з’єднано зворотним зв’язком із процесором, і система миттєво компенсує будь-які зміни подачі ЗР, подаючи відповідні команди виконавчим механізмам ЗА. Друкар один раз визначає необхідний ступінь зволоження, далі система автоматично підгримує подачу заданої кількості розчину. Системою комплектуються всі машини серій 520-660- 680 з безперервним зволоженням «Ryobi matic».

PDS (Print Density Control System) — система денситометричного контролю. Спеціальні спектрофотометричні сенсори зчитують дані контрольних шкал на щойно віддрукованому відбитку. Дані передаються на пульт системи PCS-H. При невідповідності кольору заданому система PCS-H дає команду друкарській машині на коректування подачі фарби. Більш дешева модель PDS-Е має денситометр з ручним керуванням.

Program Inking—система, що оптимізує подачу фарби в момент пуску друкарської машини, даючи змогу з перших відбитків одержати бажану

ФА

подпись: фа
 
Стабільну якість зображення.

Automatic blaket/ink roller cleaning — автоматичне змивання ФА та офсетних ГП значно скорочує час, необхідний для зміни фарби, підвищує ефективність використання друкарської машини.

Semi-RPC (Semi-Automatic Plate Changer) — система напівавтоматичної зміни друкарських форм, що прискорює і полегшує підготовку до друку. Форма ддС вставляється на штифти ФЦ і спирається

На напрямні. Далі, після натиснення на кнопку, форма автоматично закріплюється на ФЦ. Система застосовується в машинах моделей 3302НА, 3304НА, 522НХХ, 526НХХ, 684-686.

Додаткова друкарська секція. Додаткова відкидна секція встанов­люється на однофарбових машинах моделей 3300MR і 3300CR, які використовуються для випуску багатокольорової продукції з підвище­ними вимогами до суміщення. Секція працює за сателітним принципом, тобто має свій ФЦ і передає зображення на ОЦ основної секції (ОЦ є спільним для обох секцій). Має свій фарбовий і зволожувальний апарати з необхідним регулюванням.

Секція придатна для друкування двофарбової продукції. Викори­стання такої секції значно скорочує тривалість друку.

Додаткова секція нумерації-перфорації. Призначена для вдруко­вувань номерів і штрихових зображень з полімерних форм за один прогін офсетним друком. Є можливість поперечної та поздовжньої перфорації. Нумераційний апарат ротаційного типу, нумераційні головки високого друку. Секція має свою фарбову систему: NP32 — для машин моделей 3200CCD, 3300CR, 3300MR; NP52 та NPE52 — для машин моделей 520Х, 520НХ-524НХ, 522НХХ-524НХХ (для чотирифарбових—тільки з низьким стапелем). При цьому ланцюгова приймальна секція має бути замінена на секцію CDN.

Додаткове обладнання. У високоточному перфораторі офсетних форм КР 520-220F за основу взято суміщувальні хрести. 25-кратний мікроскоп дає змогу з високою точністю встановлювати форму. Всі регулювання здійснюються точними мікрометричними гвинтами. Система гарантує точне розміщення зображення всіх чотирьох форм відносно штифтів для суміщення.

Сканер форм DEMIA (Device for Measuring Image Area of Plate) дає змогу визначати зональну подачу фарби (фарбовий профіль). Задається кількість фарбових зон. Зчитуючий пристрій знімає значення з друкар­ської форми. Здобуті дані виводяться на дисплей, на дискеті передаються на пульт системи PCS або роздруковуються на вбудованому принтері.

Система автоматизації друкарського процесу ІРС (Intelligent Press Control). Ця система (рис. 6.23) дає змогу максимально ефективно використовувати друкарську машину і гарантує високу якість друку, яка не залежить від кваліфікації друкаря. Система ІРС підтримує всі функції стандартного пульта керування: підготовку до друку; дистанційне керування процесом друкування; діагностику неполадок; технічну підтримку.

При наявності системи ІРС інтерфейс користувача забезпечується 17-дюймовим кольоровим монітором замість індикаторної панелі з сенсорним керуванням, що значно розширює можливість візуального контролю.

Система ІРС забезпечує більш широкі можливості щодо організації виробничого процесу. Вона дає змогу створювати банк даних про пара­метри друку 5000 попередніх замовлень, які включають: формат паперу; натиск; параметри суміщення; профіль зональних установлень ФА; пара-

Стандартний пульт керування

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;

Метри зволоження; швидкість друку; кількість копій; час і причини зупинів.

Крім того, вона дає змогу створювати замовлення на 100 завдань. Підтримка роботи з мережею забезпечує зв’язок пульта керування, обладнаного системою ІРС, з ІРС-сервером, комп’ютерами користувачів, спектрофотометричною системою «Mitsubishi Color Control Systemll». Додатковими інтерфейсами є:

Інтерфейс сумісної роботи з системою активної стабілізації товщини фарбового шару;

Інтерфейс для сумісної роботи зі сканером форм DEMIA; інтерфейс для сумісної роботи з системою «computer-to-plate». Система діагностики зберігає інформацію про причини відмови під час друкування 100 останніх завдань.

Програмне забезпечення системи ІРС включає: програму швидкого запуску (QSI), що забезпечує необхідну подачу і розкочування фарби. Програма QSI використовується після змивання ФА і перед початком друкування;

Програму закінчення друку (SPE), яка дає змогу проводити швидке регулювання товщини фарбового шару на валиках ФА при переході від друку сильно насичених зображень до менш насичених;

Програму керування подачею фарби через зміну часу контакту дуктор - ного і передавального валиків;

Програму регулювання частоти обертання дукторних валиків відпо­відно до швидкості друку;

Програму встановлення періодів відкривання зазорів сегментних фарбових ножів під час друкування;

Програму керування подачею фарби, що дає змогу зберігати пропор­цію зазорів сегментів фарбових ножів при одночасному зменшенні або збільшенні цих зазорів;

Розширену програму, яка передбачає подачу фарби.

Офсетні машини фірми «Mitsubishi», Цією фірмою випускаються офсетні АРМ форматом 720x520,1020x740 і 1440х 1040 мм, які відзнача - клъся високою якістю друку, їхні конструкція та оснащення відповідають сучасному рівню. Друкарські машини фірми «Mitsubishi» дають змогу друкувати з роздільною здатністю 700 ліній/дюйм і тому можуть використовуватися для виготовлення елітної друкарської продукції.

Офсетні АРМ фірми «Mitsubishi» представлені двома основними серіями — F та Н, які випускаються в різноманітних варіантах, що включають 2 ... 8 фарбових секцій. Друкарські машини серій FR, FC і НС аналогічні відповідним моделям серій F та Н, але оснащені додатково пристроєм перевертання для двобічного друку (серія FR) і пристроями проведення картону (серії FC та НС).

В АРМ фірми «Mitsubishi» реалізовано розроблену фірмою унікальну програму максимальної автоматизації друкарських процесів. Ці машини комплектуються широким спектром пристроїв керування, автоматизації та контролю. Серед них: система дистанційного автоматичного налагод­ження на товщину і формат паперу; система автоматичної зміни форм (FPC); система автоматичного змивання друкарських, офсетних цилінд­рів і ФА; центральний пульт з системою інтелектуального контролю і керування машиною (ІРС), що дає змогу здійснювати дистанційне суміщення (діагональне, осьове і колове), керування системою зональної подачі фарби, регулювання подачі фарби, регулювання подачі ЗР, керування пристроєм автоматичного суміщення фарб (Ai Register) тощо.

Конструктивні новинки і пристрої автоматизації, що використову­ються в друкарських машинах фірми «Mitsubishi», забезпечують високу якість друку незалежно від рівня кваліфікації друкаря. При цьому весь процес налагодження друкарської машини зводиться до обмеженого набору стандартних операцій. Ця особливість є головною в друкарській техніці з маркою «Mitsubishi» і звертає на себе все більшу увагу полігра­фістів у всьому світі.

У табл. 6.12 наведено основні технічні характеристики офсетних АРМ фірми «Mitsubishi».

Машини серії F. ДЦ машин цієї серії має подвійний діаметр. Друкар­ські секції об’єднуються за допомогою передавальних циліндрів, які також мають подвійний діаметр. Формний, офсетний і друкарські цилінд­ри мають антикорозійне покриття, а передавальний — спеціальне проти- забруднювальне покриття. Універсальна система затискачів ОЦ дає змогу використовувати різноманітні типи офсетного ГП.

Натиск регулюється автоматично залежно від товщини ЗМ. При збільшенні його товщини ОЦ зміщується, як наслідок тиск у зоні контакт­них кілець зменшується або знімається зовсім. Особливістю конструкції друкарських секцій офсетних АРМ фірми «Mitsubishi» є оригінальний механізм контролю взаємного розташування формного та офсетного циліндрів.

До стандартного комплекту поставки всіх офсетних машин цієі' фірми входить високошвидкісний самонаклад з каскадною подачею аркушів і перезаряджанням стапельного стола без зупину машини. Стрічковий конвеєр підводить аркуш до передніх упорів зі зниженою швидкістю і забезпечує його зупин у заданому положені перед входом до друкарської

Показник

Серія F (FC)

Серія

Серія

1F(FC)

3F(FC)

5F(FC)

6F(FC)

3H(HC)

3FR

Кількість друкарських

2...8

2...8

2...7

2...7

2...8

2...8

Секцій, шт.

Максимальний розмір ар­

720x520

1020x720

1300x940

1440x1040

1020x720

1020x720

Куша, мм

Мінімальний розмір арку­

237x380

540x360

860x625

850x600

540x360

540x360

Ша, мм

Максимальний формат

510x720

1020x710

1300x928

1440x1028

1020x710

1020x710

Зображення, мм

Максимальна продук­

13(15)

13

12

12

16

13*, 11**

Тивність, тис. аркушів/год

Товщина паперу, мм

0,04...0,6

0,04...0,6

0,04...0,8

0,04...0,6

0,04...0,6

0,04...0,6*

Кількість валиків ФА, шт.

(0,2 ... 0,8)

(0,2...0,8)

(0,2...0,8)

(0,2...0,8)

(0Д. Д8)

(0,2...0,8)**

19/4

19/4

19/4

19/4

19/4

19/4

Зволожувальний апарат

Трн режими: AD-, ITD-,semi AD-mode

Тнп самонакладу

Каскадний

Розміри форми, мм

600x730

1030x800

1310x1050

1450x1160

1030x800

1030x800

Висота накладного стапе­

900

1100

1300

1400

1110

1110

Ля, мм

Висота приймального ста­

900

1150

1500

1600

1150

1150

Пеля, мм

* — однобічний друк.

** — друк з переворотом аркуша.

Секції. Форгрейфер з рухомими захоплювачами забезпечує плавний підйом аркуша і передачу його в друкарську секцію. Проблеми з подачею (пропуск аркуша, подача здвоєних аркушів або заминання аркуша) реєструються потрійною системою датчиків.

Конфігурація валиків ФА є унікальною і точно розрахованою для створення найкращих умов розкочування і здобуття рівномірного фарбо­вого шару на ФЦ. Чотири валики розкочувальної групи є коливними. Крім того, друкарські машини комплектуються двома коливними накочувальними валиками. Важливим в конструкції ФА є те, що для кожного з валиків забезпечується не менше двох шляхів передачі фарби, що сприяє її більш якісному розкочуванню. Конфігурація валиків, система зональної подачі фарби і система терморегуляції створюють необхідні умови для досягнення високої якості друку.

Особливістю системи зволоження «Mitsubishi multi-mode» є можли­вість роботи в трьох різних режимах (AD-, semi AD-, ITD-mode). Це дає змогу легко досягати оптимального балансу «фарба—ЗР» залежно від собливостей зображення, яке друкують, або властивостей фарби.

Машини комплектуються пристроєм викладання без вивідного цилін­дра. Утримання аркуша на вивідному конвеєрі проводиться за допомогою «повітряного циліндра» — потоків повітря, що рухаються перепендику - лярно до поверхні аркуша.

За бажанням замовника друкарська машина може бути вкомплекто - вана подовженим викладанням і/або секціями лакування з ГЧ та УФ сушарками для роботи з вододисперсійним й УФ лаком.

Стандартна комплектація машин серії Щ1Р15) включає: автоматичне налагодження на формат і товщину паперу;

,. каскадний самонаклад; автоматичне позиціювання ФЦ; дистанційне керування діагональним суміщенням; дистанційне керування зональною подачею фарби; систему автоматичного змивання фарбових валиків; пакетний фарбовий валик;

Систему охолодження коливних валиків (для серії 1Р15).

На рис. XVII і XVIII (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд офсетних АРМ фірми «МйзиЫэЫ» серії Р і Н, а в табл. 6.13 наве­дено габаритні розміри, масу і потужність машин серії К

Модель

Кількість друкарських секцій, шт.

Потужність,

КВт

Габаритні розміри, мм

Маса, т

1¥-2

2

15

5397x2515x1793

9

1¥-4

4

22

7017x2515x1793

15

1¥-5

5

22

7877x2515x1793

18

1¥-6

6

37

8737x2515x1793

21

3¥-2

2

22

6829x3766x2092

18

3¥-2

4

37

9080x3766x2092

32

3¥-2

5

45

10219x3766x2092

39

3¥-2

6

55

11349x3766x2092

45

подпись: модель кількість друкарських секцій, шт. потужність,
квт габаритні розміри, мм маса, т
1¥-2 2 15 5397x2515x1793 9
1¥-4 4 22 7017x2515x1793 15
1¥-5 5 22 7877x2515x1793 18
1¥-6 6 37 8737x2515x1793 21
3¥-2 2 22 6829x3766x2092 18
3¥-2 4 37 9080x3766x2092 32
3¥-2 5 45 10219x3766x2092 39
3¥-2 6 55 11349x3766x2092 45
Машини серії Н. Таблиця 6.13. Габаритні розміри, маса і потужність Друкарські машини фір - офсетних АРМ серы К фірми «МіЬиШіі»

Ми «МкзиЫэЫ» серії ЗН на сьогодні є одними з високошвидкісних у світі і дають змогу до­сягти продуктивності 16 тис. відбитків/год. Вони комплектуються потрій­ною системою контро­лю здвоєного аркуша і головкою самонакладу з двома додатковими присосами, що дає можливість збільшувати швидкість подачі аркушів до 4,5 за секунду. Налагодження на необхідний формат проводиться повністю автоматично.

Для підвищення точності роботи на високих швидкостях друкарських машин серії ЗН передбачено додаткову систему гасіння поштовхів і вібрації. Вона складається із спеціального механічного демпфера, встановленого всередині ОЦ. Такий вдосконалений ОЦ дає змогу зменшити вплив поштовхів і вібрації приблизно на 40%.

Для підтримки стабільного температурного режиму під час роботи друкарської машини ФА може бути вкомплектований автоматичною системою термостабілізації АБІ: дукторний валик і коливні валики ФА (в кожній секції) вкомплектовано регуляторами температури, які забезпечують заданий режим з точністю не менш як 0,5 °С.

Друкарські машини серії ЗН комплектуються новим удосконаленим повітряним вивідним пристроєм, що не потребує тонкого регулювання. Потік повітря у ньому спрямований не перпендикулярно, а вздовж вивідного конвеєра; при цьому утворюється різниця тисків (ефект Бернуллі), завдяки чому утримується аркуш.

Стандартна комплектація машин серій ЗИ і ЗН включає: автоматичне налагодження на формат і товщину паперу; каскадний самонаклад; автоматичне позиціювання ФЦ;

Попереднє встановлення механізму бічного вирівнювання (для серії ЗН);

Дистанційне керування діагональним суміщенням; дистанційне керування зональною подачею фарби; напівавтоматичну систему заміни форми SPS (для серії ЗН); систему автоматичного змивання фарбових валиків; два коливних накочувальних фарбових валики; пристрій для вирівнювання стопи під час приймання.

Передбачено можливість встановлення сушарки, а також термоста - тування ФА.

У табл. 6.14 наведено габаритні розміри, масу і потужність офсетних АРМ фірми «Mitsubishi» серії Н.

Таблиця 6.14. Габаритні розміри, маса і потужність офсетних АРМ серіїН фірми «Mitsubishi»

Модель

Кількість друкароысих секцій, шт.

Потужність, гВт

Габаритні розміри, мм

Маса, т

ЗН-2

2

Зо

5947x3788x2092

18

ЗН-4

4

45

9207x3768x2092

32

ЗН-5

5

55

10337x3768x2092

39

ЗН-6

6

75

11467x3768x2092

46

Офсетні машини фірми «Натасіа». Ці друкарські машини з маркою АМ мають новітні моделі їх виробничої програми, які пройшли всебічне технологічне випробування та адаптовані до європейських виробничих умов.

Машини серії АМ 3400. Це сучасне обладнання для друкування різноманітної поліграфічної продукції в одну або кілька фарб з подачею аркушів вузьким боком. Ці офсетні машини ефективні при друкуванні невеликих тиражів.

Моделі серії АМ 113400 — однофарбові машини з механізмом бічного вирівнювання аркушів, який забезпечує точне суміщення фарб під час друкування за кілька прогонів. У цих моделях використано такі конструк­тивні рішення:

Самонаклад із 10 пристроями і допоміжним столом для швидкої заміни стапеля;

Систему контролю та викладання здвоєних аркушів без зупину машини;

Конвеєр із механізмом бічного вирівнювання аркушів; сумісне колове зміщення формного та офсетного циліндрів; жорсткий або компенсаційний натиск між ОЦ і ДЦ; універсальну планку для закріплення перфорованих і гладеньких (неметалевих) форм з компенсацією перекосу;

Додаткову секцію для вдруковування другої фарби (в моделі 113415); ланцюговий вивідний пристрій з піддуванням, нейтралізатором ста­тичної електрики, протизабруднювальним апаратом і механізмом швид­кого піднімання стапельного стола;

Оптичні датчики контролю проведення аркушів; централізовану систему мащення, що працює за допомогою насоса. Модель АМ 113410Ь, яка належить до класу «Люкс», додатково обладнано автоматичним пристроєм змивання й суЩіння офсетного ГП і ДЦ, електричним вмиканням валиків і циліндрів, автоматичним пуском

Режиму друку, програмованим лічильником відбитків, монітором поло­ження кожухів і затримкою аркушів з візуальною та звуковою індикацією, автоматичним опусканням стапельного стола на вивідному пристрої.

Двофарбова модель АМ Н3420 призначена для дво - і повнокольоро - вого друку малими тиражами. Вона побудована за п’ятициліндровою схемою із загальним ДЦ подвійного діаметра. Така конструкція гарантує суміщення двох фарб. Зберігаючи всі згадані характеристики інших моделей серії АМ 113400, ця модель має вдосконалене електричне керу­вання всіма режимами роботи, систему горизонтального і вертикального суміщень друкарських форм на ходу машини, автоматичні пристрої для промивання офсетних ГП у стандартній комплектації.

Машини серії АМ БЕ4700. Ці машини призначені для друкування продукції малими тиражами в одну або кілька фарб, коли потрібні підвищена точність і якість. У цих машинах використовуються пневма­тичний самонаклад, механізм бічного вирівнювання тягового типу, ФА з трьома накочувальними валиками, система зволоження «Котрас», плавне регулювання швидкості друку тощо. Модель АМ 8Е4715 облад­нано допоміжною секцією другої фарби. Модель АМ 8Е4710№ постача­ється з пристроєм нумерації та перфорації. Цей пристрій дає можливість друкувати на аркуші до 49 горизонтальних або 40 вертикальних номерів, виконувати поздовжню та поперечну перфорацію та вдруковування з кліше високого друку. Модель призначена для друкування бланків, квитанцій, квитків й іншої продукції.

Машини серій АМ С4800 та АМ С5200. Це одно - і двофарбові машини, призначені для друкування кольорової продукції високої якості. Основні конструктивні особливості машин серій АМ С4800 та АМ С5200 такі:

Механізм бічного вирівнювання тягового типу гарантує особливо точне суміщення фарб;

Система колового й осьового суміщень ФЦ може працювати на ходу машини;

П’ятициліндрова схема побудови із загальним ДЦ подвійного діа­метра у двофарбових моделях АМ С4820 і АМ С5220;

ФА з трьома накочувальними валиками різного діаметра забезпечує рівномірне накочування шару фарби;

Індивідуальний привід дукторного циліндра ЗА; затискні планки ФЦ обладнано штифтами для точного встановлення друкарської форми;

Пневматичний самонаклад з відокремленням аркушів за передню кромку дає можливість працювати з великим діапазоном форматів, він викладає здвоєні аркуші без зупину машини;

Каскадний самонаклад (у моделях 8Р) забезпечує точне вирівнювання тонких паперів на високих швидкостях і обладнаний другим столом для швидкої заміни стапелів;

Є система циркуляції ЗР (в моделі АМ С5220) тощо.

Машини серії АМ В5200. Це нова серія машин «важкого» типу. Однофарбова базова модель АМ В5210 виконується у варіанті тради­ційної системи зволоження із системою «Котрас» (модель АМ В5210К).

У перспективі — випуск чотирифарбової моделі, а потім і двофарбової. У машині АМ В5210 використовується каскадний самонаклад із двома стапельними столами. Коливний форгрейфер забезпечує можливість діагонального суміщення аркушів. На вивідному пристрої використано механізм гальмування аркушів, верхнє повітряне піддування, протиза- бруднювальний апарат і нейтралізатор статичної електрики. Побудо­ваний за новою схемою ФА має три накочувальних валики і забезпечує якісний друк великих плашок. Модель АМ В5210 додатково може обладнуватися пристроєм для циркуляції ЗР з радіатором або охолод­женням, пристроями для нумерації і перфорації та розгладжуванням аркушів тощо.

Машини серії АМ ХЬббОО. Двофарбові моделі цієї серії середнього формату мають ідентичні друкарські секції, всі компоненти яких—жорсткі стінки, ФЦ, ОЦ, ДЦ і передавальні циліндри з косозубими зубчастими колесами. Усі складові виготовлено з досить високою точністю.

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;На рис. 6.24 показано схеми фарбового і зволожувального апаратів машин серій АМ 3400 і АМ С5200.

МАШИНИ ФІРМИ &#171;Heidelberg&#187;

Рис. 6.24. Схеми фарбового і зволожувального апаратів машин фірми «Hamada» серій АМ

3400 (а) та AM С5200 (б)

Машини серій Н248 та С252. Фірма «Hamada» на основі своїх однофарбових попередників розробила машини Н248 і С252, які право­мірно вважаються одними з найпопулярніших у своєму класі. Ці машини орієнтовані на багатофарбовий друк при випуску різноманітної високо­якісної продукції малими та середніми тиражами на широкій гамі ЗМ Серія машин Н248 (формат 480х 365 мм) включає шість моделей: Н248Е, Н248СХ, Н248ЕХ, H248E-SF, H248CX-SF, H248EX-SF; серія С252 (формат 520x365 мм) — чотири моделі: С252Е, С252СХ, C252E-SF, C252CX-SF.

Серії різняться тільки форматом, кількістю накочувальних валиків у ЗА (у серії 252 їх два). Жорсткість рами машини при масі секції

800.. .900 кг забезпечує достатню надійність і стійкість її до динамічних навантажень під час роботи.

Друкарський апарат побудований за V-подібною п’ятициліндровою схемою. Загальний для двох фарб ДЦ має подвоєний діаметр порівняно з офсетним і формним циліндрами, що забезпечує точність накладання фарб. ФА, який складається з 16 валиків, три з яких накочувальні, визна­ний спеціалістами одним із найкращих серед машин цього класу.

Машини можуть постачатися як зі звичайною, чохловою, системою зволоження, так і з автоматичною — «Crestline» (серія СХ) або «Water - matic» (серія ЕХ). Подача аркушів у друкарську секцію широким боком

Із механізмом вирівнювання тягнучого типу забезпечує високу точність суміщення при багатофарбовому друці незалежно від товщини ЗМ від 0,03 до 0,4 мм. Крім того, машини обладнано системою оперативного суміщення по вертикалі та горизонталі на ходу з діапазоном регулювання ±2 мм.

Пульти, розташовані з боку подачі між секціями і над приймальним пристроєм, дають змогу друкареві оперативно керувати процесом друкування практично з будь-якого місця. При цьому кнопкове керування вмиканням-вимиканням тиску, фарбовим і зволожувальним апаратами, подачею паперу з пульта машини забезпечує автоматичне виконання операцій у потрібній послідовності.

Особливо слід звернути увагу на самонаклад і затискачі ФЦ. Якщо вибирати універсальний або каскадний самонаклад (серія SF), то зважаючи на якість, машина, безумовно, має бути оснащена каскадним самонакладом. Швидкість подачі головкою такого самонакладу вища, однак аркуш підходить до передніх упорів на меншій швидкості і не відскакує від них, як це може траплятися при універсальному самона­кладі. Крім того, нижній аркуш притискається верхніми і наче доводиться ними до упорів, що забезпечує точність уведення в друкарську секцію. На відміну від універсального самонакладу, коли в разі подачі здвоєного аркуша він скидається в спеціальний відсік, при виникненні такої ситу­ації на каскадному самонакладачі подача паперу миттєво припиняється, і аркуш легко вилучається зі стола. Перевага універсального самонакладу в тому, що аркуш скидається без зупину машини, тиск при цьому не вмикається і на якість друку факт реєстрації здвоєного аркуша не впливає.

Суттєву перевагу у швидкості зміни форм забезпечують затискачі з системою штифтового суміщення. Відкриваються та закриваються вони одним рухом ключа і не потребують додаткового підтягування. А якщо процес виготовлення комплекту друкарських форм був із самого початку виконаний з використанням штифтів, то, встановивши форми на цилін­дри, друкар практично з першого відбитка одержує суміщення «хрест у хрест». Розвинена система електронних датчиків дає змогу контролювати проходження аркуша по всьому паперопровідному тракту машини.

Мікрокомп’ютерна система керування дає можливість програмувати на лічильнику обсяг тиражу, час сушіння і змивання офсетної гуми. Система діагностики висвічує на світловому табло код помилки, якщо така виникає в процесі друкування, за яким друкар швидко визначає місце, де треба усунути несправність, що виникла.

Як і всі машини фірми «Hamada», ці моделі мають систему центра­лізованого мащення і пристрій розпилення протизабруднювального порошку. У цих машинах фірма намагалася врахувати всі можливі погре­би друкаря під час роботи, так що додатковими пристроями, встанов­лення яких треба зумовлювати заздалегідь, є пристрій автоматичного змивання офсетної гуми і пристрій циркуляції ЗР (для моделей С252).

Нові моделі машин. На виставці «Drupa 2000» фірма «Hamada» представила нові моделі машин, такі як B52L, В452, B552HIRC, В252А. П’ятифарбову машину B552HIRC створено на основі машини В452А. Модель обладнано: лакувальною секцією для використання водно - дисперсійного лаку; поздовженим високим приймальним пристроєм та

14 сушаркою.

Двофарбова машина В252А — це нова машина з форматом паперу до 520x365 мм із каскадним самонакладом і спиртовою системою зволоження, що поєднує всі найкращі характеристики п’яти - та чсггири - фарбової модифікацій, за винятком високого столу на прийманні.

Технічні характеристики машин серії АМ і сучасних машин фірми «Hamada» наведено в табл. 6.15...6.18, а на рис. XIX (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд машин Н234, DU34-M, С252Е і на рис. XX (див. кольорову вклейку) машини В252 цієї фірми.

Т аблнця 6.15. Технічні характеристик машин серії АМ фірми «Hamada»

Погонні

Модель

3400

SE4700

С4800

С5200

В 5200

XL 6600

Максимальна продук­тивність, тис. відбнтків/год Максимальний формат паперу, мм

Мінімальний формат паперу, мм

Максимальний формат друку, мм

Товщина паперу, мм

10

340x450

90x140

317x438

0,04...0,3

9

470x365

90x140

454x355

0,04—0,3

10

480x365

90x140

465x350

0,04—0,3

10

520x365

90x140

505x350

0,04-0,3

10

520x365

257x182

512x350

0,04-0,4

12

660x500

297x210

650x475

0,05-0,6

Т аблнця 6.16. Технічні характеристики нового ряду офсетних АРМ фірми «Натайа»

Модель

§■

1 ^

If 5 І

Мінімальний формат паперу, мм

Максимальна площа друку, м3

Товщина форми, мм

Формат і товщина офсетного ГП, мм

Фарбова система

Максимальна про­дуктивність, тис. відбитків/год

Маса,

Кг

Примітка

AFS

490x320

210x148

480x312

0.2

(0,15)

500x420x1,8

15:3

8

1700

SA651

660x485

318x235

650x475

0,3

680x670x1,9

21:4

11

3300

SA652

660x500

297x210

650x475

0,3

660x630x1,9

4x22:4

12

6600

SA652P

660x500

297x210

650x475

0,3

660x630x1,9

2x22:4

8

12

6700

Продуктив­ність 8 тис. відбитків/ год прн ро­боті з пере­воротом

«Impuls

26»

660x508

297x210

650x475

0,3

680x650x1,9

4x22:4

13

19 000

Секційна

Побудова

Модель

Показних

600СБ

ГХ. І4

Н234

Е47Б

«SUPER 47»

С48Е

С252Е

В25Ь

«HASHI­

MOTO

F522»

«HASHI­

MOTO

SA652»

Максимальний фор­мат паперу, мм

300x432

340x450

340x400

340x450

470x365

470x365

480x365

520x365

520x365

520x365

660x500

Мінімальний фор­мат паперу, мм

90x140

90x140

90x140

90x140

90x140

90x140

90x140

90x140

257x182

100x100

297x210

Максимальна пло­ща Друку, мм

294x420

317x438

317x438

317x438

454x345

454x345

465x360

505x350

512x350

510Г350

650x475

Максимальна про­

Дуктивність, тис. відбитків/год

9

10

10

10

9

9

10

10

10

12

12

Маса 1 м2 паперу,

46...230

ЗО...230

30...250

30...250

30...230

ЗО...230

40...300

40...300

40.„400

40...300

40...400

Г

Фарбова система

11:2

4:1,

15:3

4:1,

10:2/9:2

4:1,

16:3

4:1,

11:2

4:1,

14:3

15:3

4:1,

15:3

5:2,

14:3

(16:3)

5:2,

17:4

5:2,

22:4

5:2,

Система зволожен­ня

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

Інтегро­

Вана

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

«Котрас»

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

Роз­

Дільна

Маса, кг

450

630

1050

1350

510

520

900

1080

1660

4000

6600

245

подпись: 245

Показник

B552HIRC

В252А

Кількість фарбувальних секцій, шт.

5+ лакувальна

2

Максимальний формат паперу, мм

520x365

520x365

Мінімальний формат паперу, мм

257x182 (опція 140x90)

257x182 (опція 140x90)

Площа друку, мм

505x350

505x350

Розміри друкарської форми, мм

510x400x0,2

510x400x0,2

Розміри офсетного ГП, мм

520x452x1,9

520x452x1,9

Фарбувальна система

16/3

16/3

Система зволоження

Hamada continious

Hamada continious

Dampening (спиртова)

Dampening (спиртова)

Товщина паперу, мм

0,04...0,4

0,04...0,4

Продуктивність, тис. аркушів/год

3...10

3...10

Механізм вирівнювання аркуша

Тягнучого типу

Тягнучого типу

Подача паперу

Широким боком

Широким боком

Тип самонакладу

Каскадний

Каскадний

Ємність накладного стапеля, мм

500

500

Ємність приймального стапеля, мм

700 (високий з подовже­ним прийманням)

420

Габаритні розміри, мм

7015x1995x1650

2410x2005x1650

Маса, кг

12 000

3200

Японія розпочала випуск друкарських машин «ЗЬіпоЬага», що відповідають європейським стандартам. Технічні характеристики машин «ЗІшюЬага» різних моделей наведено в табл. 6.19.

Таблиця 6.19. Технічні характеристики японських офсетних АРМ «Shinohara»

Максимальна

Продук­

Формат ЗМ, ші

Товщина ЗМ, мм

Кількість фарб

Тивність, тис. відбитків/гоя

Максимальний

Мінімальний

52S

10

520x360

148x100

0,04—0,4

Одна

52

11

520x360

148x100

0,04...0,4

Те саме

52 II / 52 II Р

11

520x360

148x100

0,04...0,4

Одна/дві

56

12

560x400

257x182

0,04—0,4

Одна

56 II / 56 II Р

12

560x400

257x182

0,04...0,4

Одна/дві

66 II / 56 II Р 66 II Н — 66 VI

11

660x508

297x200

0,04...0,4

Дві

66 II HP / 66 VI Р

12

660x508

297x200

0,04...0,4

Від двох до шести

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай