Офсетний друк

Контрольно-блокувальні пристрої

Ці пристрої призначені для блокування подачі кількох аркушів до ДА (не в циклі роботи машини), а також для запобігання перекосу аркуша. Контрольно-блокувальні пристрої дають змогу вимкнути самонаклад. Вони замикають упори та прихилювачі у верхньому положенні, перешкоджаючи проходженню аркуша вперед; блокують захоплювачі форгрейфера, які не закриваються і відходять від накладного стола відкритими; знімають натиск між циліндрами; припиняють подачу на друкарську форму ЗР і фарби; переводять машину з робочої швидкості на заправну.

Під час подавання аркушів може вийти з ладу декель або офсетне ГП. Якщо аркуш не подається, то фарба з ДЕф переходить на поверхню ДЦ, а для змивання фарби з циліндра треба зупинити машину. При перекосі аркуша можливі частковий перехід фарби на поверхню ДЦ або потрап-ляння аркуша у ФА, що також призводить до зупину машини. В усіх цих випадках необхідне блокування окремих її механізмів і вузлів.

Щоб запобігти пропуску аркуша або подачі його не за циклом, а також перекосу, використовують контрольно-блокувальні пристрої, які поділя­ються на контактні та безконтактні.

Контактні пристрої, в свою чергу, можуть бути механічного (рис.

5.20, а) й електромеханічного (рис. 5.20, б...г)типів, безконтактні — фотоелектричного (рис. 5.20, д, е), ємнісного (рис. 5.20, є) та ультразвукового (рис. 5.20, ж) типів.

Механічні щупи (див. рис. 5.20, а), виконані у вигляді легких тонких пластин 3, при нормальній роботі самонакладу ковзають по поверхні аркуша 1, дістаючи реверсивний рух від важеля 4 кулачково-важільного

Контрольно-блокувальні пристрої

Контрольно-блокувальні пристрої

К 7

Рнс. 5.20. Схеми кохітрольно-блокувальинх пристроїв (а...ж) та електромеханічна система контролю здвоєних аркушів (з)

Механізму. При перекосі або пропуску аркуша щупи, втрачаючи опору, западають у паз стола 2 і, впираючись в торець паза, зупиняються. При цьому шток б переходить у положення між кінцевим вимикачем керування блокуванням 5 і підштовхувачем 7 кулачково-важільного механізму. При циклічному опусканні підштовхувача виникає сигнал, який передається блокувальному пристрою.

Є багато видів електромеханічних щупів. Стрижень 2 (див. рис. 5.20, б) фіксує неподачу аркуша 3 або його значний перекіс. Щуп має два стрижні, які здійснюють коливальний рух, і в разі відсутності аркуша хоча б під одним стрижнем утворюють електричне коло, контактуючи безпосередньо з металевою кромкою стола 1.

Знаходять застосування роликові електромеханічні щупи (див. рис.

5.20, в, г), які контролюють проходження кількох аркушів. На схемі рис.

5.20, в у разі потрапляння кількох аркушів ролик 2 піднімається і одно­часно піднімає осердя 4 в котушці і. Зміна індуктивного опору котушки З є вхідним сигналом для блокувального пристрою.

На схемі рис. 5.20, г ролик 2 виставляється відносно циліндра 1 на відстань а, яка залежить від товщини тиражних аркушів і системи подачі їх. Якщо подається зайвий аркуш, то ролик 2 починає обертатися і через палець 3 замикає контакти 4 блокувального механізму.

Безконтактні пристрої мають фотоелектричні, ємнісні й ультразвукові щупи. Сучасні друкарські машини оснащуються фотоелектричними дат­чиками, які мають високу чутливість і надійні в роботі. Датчики можуть працювати на просвічування (рис. 5.20, д) або відбивання (рис. 5.20, е). Основні елементи датчика: освітлювач 2 і фотоелемент 1. У деяких маши­нах установлюють фотоелектричні датчики для контролю якості вирів­нювання аркуша 3 (див. рис. 5.20, е). З цією метою кілька фото датчиків виставляють уздовж передньої кромки аркуша і, якщо він перекошений, то подають сигнал на блокувальний пристрій.

При друкуванні на товстому папері або картоні використання фото - датчиків для контролю подачі кількох аркушів обмежене. Цього недоліку позбавлені ємнісні та ультразвукові системи. Ємнісні датчики (рис. 5.20, є) реагують на зміну діелектричної проникності, яка залежить від кількості аркушів 1, що проходять між обкладками конденсаторів. Суттєвим недоліком ємнісних датчиків є залежність їхніх показників від кліматичних умов. Ультразвукові датчики (рис. 5.20, а/с) реагують на зміну енергії ультразвуку джерела 3 приймачем 1 при проходженні одного, двох аркушів 2 або їх неподачі.

Варіант електромеханічного датчика контролю здвоєних аркушів показано на рис. 5.20, з. Принцип його роботи грунтується на провороті роликів у момент проходження здвоєних аркушів 7 через їх застрявання в зазорі між роликом і приводним валом, внаслідок чого завдяки фрик­ційному зв’язку провернуться верхні ролики 8, 9, механічно зв’язані з кінцевим вимикачем 10.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.