Офсетний друк

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВІ. ДБИТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ СРС-20

Виконане на стадії підготовки машини до друку попереднє налагод­ження загальної та зональної подач фарби суттєво поліпшує співвідно­шення продуктивних і непродуктивних затрат часу на виконання за­

Мовлення (особливо для малотиражної кольорової продукції) та скоро­чує витрати у процесі друкування

Традиційним інструментальним засобом контролю якості відбитків є денситометр для відбитого світла. З метою полегшення вимірювань оптичної густини на обрізних полях відбитків (упоперек напрямку руху паперу) друкуються смужки контрольних позначок, періодичні вимірю­вання яких у процесі друкування (для чого контрольний відбиток необ­хідно взяти з машини) дають можливість стежити за виниклими відхи­леннями подачі фарби і своєчасно реагувати на них корекцією поло­ження регулювальних органів ФА. Оскільки позначок контролю на відбитку може бути кілька сотень (наприклад, при чотирифарбовому друці на машині з 32 фарбовими зонами в кожній секції тільки позна - чок-плашок чистих кольорів треба мати по чотири в кожній зоні, тобто 128, а потрібні ще напівтонові позначки для визначення контрасту, штри­хові для розтискування та проковзування, позначки бінарного накла­дання тощо), вимірювання їх усіх уручну за ходом процесу стає нере­альним, а оброблення такого обсягу інформації в ході друкування тира­жу без комп’ютерної техніки неможливе.

Фахівці фірми «Heidelberg» вирішили цю проблему контролю кольо - ровідгворення, розробивши спеціальну контрольну шкалу і створивши денситометричний стіл СРС-2, за допомогою якого контролюють якість відбитка у всіх фарбових зонах усіх друкарських секцій. Вимірювальна головка стола містить денситометри відбитого світла, які за відповідни­ми фільтрами зчитують оптичну густину відповідних полів контрольної шкали. Ця шкала друкується на обрізному полі тиражного аркуша (впо­перек напрямку друку) і містить плашки всіх фарб, одинарні та бінарні растрові поля й інші елементи, яких може бути кілька сотень. При відхи­леннях від норми система дає можливість через клавіатуру своєчасно реагувати шляхом коректування положення регулювальних органів ФА.

Система СРС-2 ефективна, головним чином, при використанні тра­диційного тріадного синтезу. Останнім часом з метою більш точного відтворення кольорів і розширення зображальної палітри друкованої продукції застосовують додаткові фарби, наприклад сумішеві, пантонні, металізовані та ін. В таких випадках денситометричний метод вияв­ляється непридатним для контролю кольоровідтворення.

На заміну йому був створений більш досконалий спектрофотомет­ричний пристрій СРС-21.

Принцип вимірювання, закладений в СРС-21, ілюструється нарис. XXVIII (див. кольорову вклейку).

Світловий потік випромінювача, відбившись від кругового сферич­ного дзеркала, падає на конусоподібну контрольовану ділянку відбитка під кутом 45° до його поверхні. Відбитий світловий потік під кутом 0° спрямовується крізь відхильне дзеркало й волоконний світлодіод із фотоголов - ки до спектрофотометра.

Фотодіоди вимірюють розподіл випромінювання у всьому спектрі (між 380 і 730 нм) і передають результати в комп’ютер. Там виміряні сигнали пере­творюються на колорометричні параметри X, Y і Z, а також виражають­ся в координатах кольоровості х, у і z моделі СІЕ.

Виміряні показники порівнюються з допусками на відхилення коль­ору і через пульт керування передаються у ФА для автоматичного відпра­цювання з подальшим зворотним зв’язком про виконання завдання.

СРС-22 — пристрій для сертифікації якості тиражних відбитків. У цей пристрій (див. рис. XXIX, а на кольоровій вклейці) заздалеідь програмують періодичність відбору тиражних відбитків для контролю, після чого він видає сигнал друкареві для відбору відбитка. Крім того, пристрій включає портативний принтер для цифрового маркування відбитків, що контролюються (див. рис. XXIX, б на кольоровій вклейці). Таке маркування дає змогу документально підтвердити пара­метри якості відбитків у тиражі під час здачі готової продукції замовнику.

Ще більш досконалі моделі пристроїв контролю якості друку СРС - 23 і СРС-24 вимірюють параметри зображення по всій площі відбитків.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.