Офсетний друк

Деякі практичні рекомендації щодо використання гумотканинних полотен

Вибір ГП. Твердість поверхневих шарів ГП має знаходитися в інтервалі 60...82 од. заШором. При виборі полотен користуються такими основними правилами.

Для звичайних ГП:

М’який ЗМ (папір) — жорсткий декель;

Твердий різноговщинний ЗМ (картон) — м’який декель;

Домінують плашки — м’які або середні ГП;

Домінують напівтони (растр) — середні або тверді ГП;

Друк на тканині — м’яке ГП;

Високий офсетний друк — тверде ГП;

Друк на жерсті — твердість в межах 72...76 од. за Шором.

Ці полотна мають бути стійкими до порізів від задирок жерсті та до змивних розчинів, які можуть проникати в порізи.

Компресійні ГТІ придатні практично для всіх ЗМ. Особливі вимоги ставляться з точки зору стійкості до компонентів фарб ультрафіолетового (УФ) твердіння. Оскільки товщина поверхневого шару компресійних ГП менша, ніж звичайних, це збільшує загрозу їх порізів.

Підготовка ГП до приладження на ОЦ. Передусім необхідно перевірити прямокутність ГП строго за напрямком волокна основи, яке має розміщуватись по колу ОЦ. Будь-яке відхилення від цього правила призведе до нерівномірності тиску в контактних зонах, змазування ДЕф, дублювання, псрушення суміщення зображень.

Отвори для перфорації країв ГП під затискні планки мають бути зазначені точно симетрично відносно поздовжньої середньої лінії ГП. Самі перфоровані отвори на ГП мають бути круглої форми відповідно до діаметра затискних болтів. Для позначення місця отворів не можна користуватися відпрацьованим ГП, тому що вони можуть бути сильно деформовані.

Всі болти на затискних планках при закріпленні в них ГП мають бути міцно затягнуті. Послаблення хоча б одного болта виведе з ладу ГТІ при друкуванні.

Слід мати на увазі, що центральна частина ГП на ОЦ зазнає більшого натягу, ніж його бічні сторони. Це може призвести до зменшення її товщини і непродруковування зображення. Щоб зробити натяг рівно­мірним, необхідно збільшити його на краях ГП. Для цього доцільно трохи викривити лінію розташування отворів ГП на затискних планках у бік зменшення відстані його країв від передньої до задньої кромки. Сегмент дуги залежить від довжини твірної ОЦ (тобто від ширини ГП): для ГП завширшки 560 мм він дорівнює 3,2 мм; для ГП завширшки 864 мм становить 4,8 мм; для ГП завширшки 1219 мм дорівнює 6,4 мм, а для ГП завширшки 1778 мм становить 8 мм.

Натяг ГП на ОЦ. Зусилля, з яким ГП натягнуто на ОЦ, відіграє значну роль у друкарському процесі. Слабко натягнуте ГП може бути причиною двоїння на відбитку елементів зображення, розривів декельних Підкладок і ряду інших ускладнень. Занадто сильний натяг ГП збільшує твердість його поверхневого шару, погіршує пружно-еластичні властиво­сті полотна. Коли сильно перетягнуто компресійне ГТІ, то його мікропори будуть стиснуті і воно втратить свої переваги. Мінімальний натяг є вирішальною умовою збереження опірності ГП до передавлювання та досягнення найкращих експлуатаційних властивостей.

Слід мати на увазі, що натяг компресійних ГП завжди на 20...30% має бути меншим, ніж звичайних ГП. Для контролю натягу потрібно користуватися денситометричними ключами. Значення необхідного крутого моменту залежить від конструкції системи кріплення декеля на ОЦ і залежно від марки друкарської машини може змінюватися від

6.. .7 до 30...40 Н м.

При всановленні декеля на ОЦ слід користуватись методом послідов­ного натягу, при якому спочатку затягують декель з мінімальним зусиллям, припрацьовують його під натиском 2...З хв, знову підтягують і цю процедуру повторюють три-чотири рази. Такий метод приводить до поліпшення якості друку, збільшення опірності ГП до передавлювання і подовження строків служби ГП.

У табл. 2.1 і 2.2 наведено короткі характеристики ГП деяких відомих фірм-виробників.

Таблиця 2.1. Асортимент ГП COW фірми BTR (Англія) та їх застосування

Параметри ГП та технологічний процес

Коротка

Характеристика

Найменування ГП

1ST EDITION J

H

PREMIUN

TRXR

SUPER 5

SUPER 7

| SILVER GREY

ORANGE

POLYURET HANE

SUPER BLUE

J STICKY BACK

UNDERLAY j

UV COMPRESSIBLE

BUTYL

NITRILE STRIPPER

BUTYL STRIPPER

1 SUPER STRIP

I

Тип ГП

Компресійне

*

«

Звичайне

*

«

«

Спеціальне

Лицьовий

Твердий

«

Бік

Середній

«

О

М'який

*

Товщина,

0,9

#

Мм

0,95

1,00

«

1,05

1,68

1,95

«

2,14/2,59

4,0

E

4,5

Друкар-

Ролевий друк

««

• •

С ь к и й

Аркушевий

• •

Процес

Друк

Друкування

• •

Неперервних

Формулярів

Лакування

Крейдований

*

*

• •

Папір

Параметри ГП та темоаогпній процес

Коротка

Характеристика

Найменування ГП

1ST EDITION

И

Н

PREMIUN

TRXR

SUPER 5

SUPER 7

SILVER GREY

ORANGE

POLYURET HANE

SUPER BLUE

| STICKY BACK |

UNDERLAY

UV COMPRESSIBLE

BUTYL

NITRILE STRIPPER

BUTYL STRIPPER

SUPER STRIP

Зм

Некрейдоааний

Папір

Г азетннй

••

••

Папір

Картон

*

В

• •

«

Н е в б н р н і

«

« •

• •

Матеріали

Процес

Окнснення

• •

• •

Закріп­

Сушіння

О

«•

• •

Лення

Випаровування

• в

• •

• •

••

Фарбн

Розчинника

УФ сушіння

О

*

*•

••

••

*

«

Таблиця 2.2. Асортимент ГП фірми «Оил1ор»(Англія)

Параметри ГП та технологічний процес

Коротка

Характеристика

Найменування ГП

GP GREY

X

8

CONSUL

SENATOR

COMMANDER

COMMANDER UV

EMPERATOR

UNDERBLANKET

'BUTYL

STICKY-BACKED

SEKURITY

Тнп ГП

Компресійне

9

*

«

Звичайне

*

Спеціальне

Товщина ГП,

0,5

Мм

0,9

0,95

1,00

1,05

«

1,35

1,68

1,95

E

«

*

2,6

3,0

Друкарський

Ролевий друк

.

Процес

Газетний друк

Аркушевий друк

Друк на картоні

Малий офсет

*

Друк на металі

*

Параметри ГП та технологічний процес

Коротка

Характеристика

Найменування ГП

GP GREY

X

Й

CONSUL

SENATOR

COMMANDER

COMMANDER UV

EMPERATOR

UNDERBLANKET

BUTYL

STICKY-BACKED

SEKURITY

Друкування непе-

Рервннх форму­

Лярів

Процес закріп­

Окнснення

O

Лення фарби

Сушіння

Випаровування

Розчинника

«

УФ сушіння

*

»

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.