Офсетний друк

Циліндри, їхні опори, привід і пристрої для закріплення форм та декелів

Циліндри виготовляють в основному з високоміцного сірого чавуну. Щоб вони були легкими, їх роблять порожнистими із запресованими стальними валами, а з метою підвищення жорсткості циліндрів їх виготовляють з радіальними і поздовжніми ребрами всередині. У машинах подвійної ширини циліндри ДА роблять стальними суцільнокованими.

Друкарські циліндри відіграють роль опорної поверхні під час друку­вання. Тіло циліндра має гладеньку поліровану поверхню без виїмок. ОЦ відіграють роль проміжної ланки для перенесення зображення з друкарської форми на ЗМ. Поверхня ОЦ обтягується декелем 2 (рис. 7.2, а), до складу якого входять ГП та підкладка. Декель встановлюється на циліндр за допомогою двох шпинделів 1, 3, які розміщені ексцен­трично в каналі циліндра й обертаються вручну завдяки черв’ячним парам 4,5 і 6, 7 (рис. 7.2, б).

Циліндри, їхні опори, привід і пристрої для закріплення форм та декелів

Б

Рис. 7.2. Схема закріплення декеля на поверхні ОЦ 293

подпись: б
рис. 7.2. схема закріплення декеля на поверхні оц 293

А

подпись: аФормні циліндри мають на поверхні виїмку для закріплення друкар­ської форми. Пристрої для закріплення форм бувають різної конструкції. Машини комплектуються спеціальним обладнанням для попереднього гнуття форм. Схему пристрою для закріплення друкарських форм на книжково-журнальних рулонних машинах показано на рис. 7.3, а. Задній край форми 2 загинають так, щоб утворювалася петля, в яку вставляють металевий стрижень 3.

Друкарську форму переднім загнутим краєм установлюють на ФЦ, який обертають, і задній край форми з металевим стрижнем заводять у паз вала 1. Форма натягується на циліндрі внаслідок повороту вала З через черв’ячну пару 4,5.

На рис. 7.3,6 зображено схему пристрою для закріплення друкарської форми в газетному агрегаті ПОГ-168. Для встановлення форми на циліндр необхідно послабити гвинт затиснення шпинделя 1. За допомогою ключа шпинделем 1 відкривають планку закріплення 2. Кінець форми зігнутою передньою кромкою вставляють у відкритий паз і переміщують до привідного упора. Потім планку закріплення 2 затискують шпинделем 1 за допомогою динамометричного ключа. Після цього положення шпинделя фіксують спеціальним затискачем. Притримуючи форму, треба повернути циліндр і закріпити задню кромку форми. Для цього спочатку слід розконтрити шпиндель 4 і відкрити за його допомогою планку закріплення 3. Потім треба вставити кінець задньої кромки у відкритий паз і перемістити форму до привідного упора. Натягують форму ексцентричним валом 5 проти напрямку руху циліндра за допомогою динамометричного ключа. Після натягування форми треба зафіксувати вал 5 за допомогою затискача.

Циліндри, їхні опори, привід і пристрої для закріплення форм та декелів

Рис. 7.3. Схеми пристроїв для закріплення друкарських форм 294

На рис. 7.3, в показано схему пристрою для закріплення друкарської форми на ФЦ машини ПОК-84. На спеціальному обладнанні один край форми 1 загинають навколо стрижня 4, на іншому краю видавлюють ямки 5. Потім форму зі стрижнем 4 заводять у паз б валика З, встановленого у виїмці ФЦ, і з іншого боку виїмки заводять другий край форми з ямками 5.

За допомогою черв’яка 7 та черв’ячного колеса 8, встановлених на торці ФЦ, натягують форму поворотом валика 3 за ходом стрілки годинника. Сили натягу форми заклинюють валик 3 у виїмці ФЦ.

При зміні напрямку обертання ФЦ планку 2 і стрижень 4 міняють місцями.

З метою автоматизації операції заміни друкарських форм іноді застосовують спеціальні роботи. При їх використанні спочатку необхідно закріпити систему автоматичного доставляння форми до друкарської секції машини і систему встановлення ФЦ в потрібне положення. Робот переміщується по напрямних уздовж ФЦ та робочого органа, що склада­ється з чотирьох присосів і керуючого пристрою з центральним проце­сором. Керуючий пристрій видає команди на зняття форми з транспорту­вального пристрою і встановлення її на ФЦ.

Стабільність умов друкування може бути досягнена створенням попе­реднього натягу між опорними кільцями циліндрів у ДА, розрахованого на невеликий діапазон товщин ЗМ. Такі ДА мають задовольняти високі вимоги до точності виготовлення циліндрів, приводу їх, деформаційних властивостей декеля.

Попередній натяг у ротаційному ДА дає змогу зменшити амплітуду поперечних коливань циліндрів, перешкоджає відносному зміщенню їх у коловому напрямку і знижує технологічні навантаження.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.