Офсетний друк

Аркушевивідні ланцюгові конвеєри

У більшості машин малого формату та в деяких машинах середнього формату з низькостапельними приймально-вивідними пристроями (висота стапеля близько 0,5 м) встановлюються короткі прямі ланцюгові аркушевивідні конвеєри (рис. 5.35, аг). У машинах великого формату і в деяких машинах середнього й малого форматів з високостапельними приймальними пристроями (висота стапеля 0,9... 1,2 м) використо­вуються також ланцюгові конвеєри складної траси з криволінійними та прямолінійними ділянками (рис. 5.35, в).

Ланцюговий конвеєр (див. рис. 5.35, аг) складається з двох ролико - втулкових ланцюгів 4, які приводяться в рух за допомогою зірочок 1 і б. Одній із зірочок рух надається від загального приводу машини (7, 9). Ланцюги рухаються по напрямних 5 і зв’язані штангами 14, на яких

Аркушевивідні ланцюгові конвеєри

Рис. 5.35. Схеми ланцюгових аркушевивідних конвеєрів

Установлено напрямні ролики 11 і захоплювачі 12. Вони відкриваються завдяки взаємодії ролика 3, зв’язаного із захоплювачем, з гірками 2, 8. У момент взаємодії з гіркою 8 відбувається захоплення аркуша від ДЦ, а при взаємодії з гіркою 2 відбитки викладаються на приймальний стіл. Закриваються захоплювачі пружиною 13. Момент відкривання захоплю­вачів може регулюватися переміщенням гірок 2 і 8. Швидкість виведення аркуша сповільнюється вакуумним пристроєм 10.

Аркушевивідний ланцюговий конвеєр (рис. 5.35, в) за принципом дії аналогічний попередньому. Він складається з двох замкнених ланцюгів 4, які приводяться в рух зірочками б, закріпленими на ведучому валу, якому передається рух від зубчастого колеса, що входить у зачеп­лення із зубчастим колесом ДЦ 7. Натягування ланцюгів здійснюється завдяки переміщенню натяжних зірочок 1. На ланцюгах закріплено каретки 2 із захоплювачами 3, причому відкривання захоплювачів здійснюється від кулачків-гірок 5 та 8. Каретки конвеєра розміщено на однаковій відстані одна від одної. Кількість кареток залежить від довжини конвеєра.

Ланцюгові конвеєри можуть мати сталу або змінну швидкість. В останньому випадку виникають великі інерційні навантаження в приводі конвеєра, тому такі конвеєри в сучасних друкарських машинах майже не застосовуються. При сталій швидкості ланцюгового конвеєра сповіль­нення руху кареток, які транспортують відбиток, досягається так. Аркуш

Із захоплювачів ДЦ 7 передається до захоплювачів конвеєра в точці А (див. рис. 5.35, в) зі швидкістю Ущ, = ЯцО, де — радіус зубчастого
колеса, яке приводить у рух ведучий вал конвеєра і дорівнює радіусу стояка захоплювачів, о — кутова швидкість ведучого вала конвеєра. Зі швидкістю Рдр аркуш переміщається по криволінійній ділянці АВ. Далі конвеєр веде аркуш по прямолінійній ділянці зі швидкістю Утр = К, а, де — радіус зірочки приводу. Зменшення швидкості оцінюється коефіцієнтом

Ь = V** = Як/Яз = 1 +(ДК - Я*)//?,.

Оскільки Як -К3 ^ 25...ЗО мм, коефіцієнт сповільнення невеликий (*=1,1—1,25).

Сповільнене виведення аркуша негативно впливає на задруковування «хвоста» відбитка, тобто тієї частини аркуша, яка не встигає пройти зону ДК до переходу каретки на прямолінійну ділянку конвеєра.

Для сповільненого виведення аркушів на АРМ «Ріапеїа Уагітаї:» використовують аркушевивідні конвеєри з криволінійними напрямними ланцюгів (рис. 5.35, б). Каретка 2 переміщується по напрямних 1, вона з’єднана поводками 3 з ланцюгами 4, які рухаються зі сталою швидкістю. Внаслідок відхилення поводків 3 каретка сповільнює свою швидкість до мінімуму в момент відпускання аркуша, що виводиться. Такі конвеєри прості за конструкцією, дають змогу значно зменшити швидкість виве­дення аркушів, але при цьому виникають динамічні зусилля, які додатково навантажують ланцюги.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua