Металеві конструкції

З’ЄДНАННЯ ПОЛИЧКИ ЗІ СТІНКОЮ

При згинові балки полички зсуваються відносно стінки. Для забезпечення роботи поличок і стінки як єдиного перерізу необхідно надійно їх з'єд­нати. Розглянемо з'єднання за допомогою елек­тродугового зварювання.

У суцільному перерізі найбільші дотичні (зсувні) напруження між стінкою і поличкою опи­сують за відомою формулою Журавського:

Qmax * Sf

I • t,„ !

Де Sf — статичний момент полички відносно центральної осі перерізу балки.

У складеному перерізі зсувні зусилля на кон­такті між стінкою і поличкою

F, = т • А,

Де А — площа контакту.

Переходячи до погонних зсувних зусиль, що припадають на одиницю довжини, тобто при А = = 1 ■ £„„ отримуємо

„ Qmax ' S, , . Qmax ' Sf г v = —;—: 1 ' t,„ =

1-U,

Потрібний катет шва (враховуючи Z,„ =1): за наплавленим металом

К

' N" Р/" Rwf' Уп>/' Ус

За межею сплавлення

(5.49)

71 Р2 R"wz Уwz Ус

Визначаючи катет шва, необхідно врахувати його найменші значення з умови зварюваності.

Поличкові шви роблять неперервними одно­сторонніми чи двосторонніми. Односторонні шви дають змогу суттєво зменшити трудомісткість ви­готовлення балок, витрату зварювальних мате­ріалів. Але при цьому повинні виконуватися такі основні умови:

За характером навантаження має бути статич­ним і прикладеним симетрично;

Стійкість балки має забезпечуватись жорстким настилом, який неперервно спирається на верхній пояс балки і надійно з ним зв'язаний;

Не допускається розвиток пластичних дефор­мацій;

У місцях прикладення зосереджених наванта­жень доцільно встановлювати поперечні ребра жорсткості.

У балках і ригелях рамних конструкцій біля опорних вузлів використовують двосторонні по­ясні шви. Не можна використовувати односто­ронні шви у конструкціях, які експлуатуються в середньо - чи сильноагресивному середовищах, ос­кільки у відкритій щілині між поличкою та стін­кою спостерігається інтенсивна корозія.

Переривчасте точкове або пунктирне зварю­вання використовують при з'єднанні гнутих профілів (див. рис. 5.2, д) У цьому випадку зсув­не зусилля F„ що припадає на один зварний шов,

„ Qmax'Si'а - m Fs =------------ J------- , (э. оО)

(St — статичний момент частини перерізу, що може зсуватися; а — крок зварних швів), не по­винно перевищувати його несучої здатності.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.