Металеві конструкції

ВИБІР РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ РАМИ

У процесі компонування поперечної рами цеху виявляють її конструктивну схему, визначають конфігурацію й основні розміри елементів (колон, ригелів), типи перерізів цих стержнів (суцільний, наскрізний), схеми і способи вузлових з'єднань (жорсткі, шарнірні, на болтах, зварні тощо).

Розрахункова схема повинна найповніше від­повідати конструктивній схемі. Однак тут вводя­ться деякі умовності й спрощення, які суттєво не впливають на точність розрахунку, але значно його полегшують.

Конструктивні елементи в розрахунковій схемі рами замінюють геометричними осями, які про­ходять через центри ваги перерізів. При відсут­ності попередньо призначених розмірів перерізів приймають геометричні осі елементів посередині їх висоти. Висоту колони рахують від низу опор­ної плити бази. За розрахунковий проліт рами приймають відстань між геометричними осями надкранових частин колон. Розрахункові осі колон постійного перерізу приймають прямолінійними по всій висоті рами, в східчастих колонах — ла­маними. Відстань між осями верхньої і нижньої частин обчислюють за формулою є = (0,45...0,55) х х Ь„ — (0,5 • Ьв), де Ьв і Ьн — ширина відповідно верхньої й нижньої частин колони.

При жорстких з'єднаннях ригелів з колонами за геометричну вісь ригеля здебільшого прийма­ють вісь нижнього поясу. Ламаний обрис нижніх поясів при незначному нахилі прямолінійних ді­лянок, а також при ригелях з незначним нахилом (до 1 : 10) приймають горизонтальним. У рамах з шарнірним з'єднанням ригеля з колоною за вісь ригеля приймають лінію, яка з'єднує центри опор­них шарнірів.

З метою спрощення розрахунку рам осі під­кранових і надкранових частин східчастих колон суміщають. Позацентрово прикладене вертикаль­не навантаження від ригеля рами, підкроквяної ферми і частини поздовжньої стіни в межах верх­ньої ділянки колони враховується додатковим зо­середженим моментом у місці східчастого зламу вертикальних осей рами.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.