Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК СХІДЧАСТОЇ ПОЗАЦЕНТРО­ВО-СТИСНЕНОЇ КОЛОНИ

Вихідні дані. Розрахункові комбінації наван­таження для верхньої симетричної частини ви­бираємо з табл. 6.12. Для несиметричного перерізу нижньої частини колони потрібні дві розрахункові комбінації (для нижньої вітки колони). Для цього складають допоміжну табл. 6.14, в якій наводять розрахункові зусилля у вітках колони і розтягу - вальні зусилля в анкерних болтах.

З табл. 6.13 і 6.14 визначаємо розрахункові комбінації зусиль.

1. Для верхньої частини колони:

М = 2006,4 кН-м; N = -556 кН; Qmax = -300,1 кН.

2. Для нижньої частини колони:

Ni = -3073,1 кН; Мг = -2054,6 кН • м (підкранова вітка);

Кількість короткочасних навантажень

Номер навантажень і вид зусилля

Розрахункові зусилля при різних комбінаціях навантажень М, кН • м, NtQ, кН

Літах NЬІДП

+Мтах

^нідм

Nrmx

Wm,„ (при N/2

< м/ь„)

-Мадп

"^"ЛТвщц

M відп

Одне (І)

1; 8

І; 7

І; 2

М

-1522,8

-329,7

-1245

N

-420,5

-420,5

-571,7

Два і більше

1; 2; 4; 5; 8

1; 3; 5; 7

1; 2; 4; 5;

8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-2006,4

-245,6

-2006,4

-542,0

N

-556,6

-420,5

-556,6

-556,6

Одне (І)

1; 8

1; 3; 5

І; 2

М

-739,7

417,1

-733,3

N

-534,0

-534,0

-685,2

Два і більше

1; 2; 8

1; 3; 5; 7

1; 2; 8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-892,0

580,1

-892,0

336,1

N

-670,1

-534,1

-670,1

-670,1

Одне (І)

1; 3; 5

1; 7

1; 3; 5

М

-1886,6

-200,8

-1886,6

N

-3204

-534,0

-3204,0

Два і більше

1; 2; 3; 5; 8

1; 2; 3; 5;

8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-2054,6

-2054,6

-1298,5

N

-3073,1

-3073,1

-3073,1

І; 7

1; 8

1; 3; 5

1; 3; 5

І; 7

1; 8

М

-711

1796,2

806,5

1434,1

-710,8

1796,2

N

-719,3

-719,3

-3389,3

-3389,3

-719,3

-710,3

Qmax

53,3

-165,3

-203,6

203,6

53,3

-165,3

Два і більше

1; 4; 5; 7

1; 2; 3; 5; 8

1; 2; 3; 5;

7

1;

2; 3; 5;

8

1;

2; 4; 5; 8

(0,9)

М

-462,2

2643,6

-177,6

2643,6

2543,5

N

-1579,1

-3258,4

-3258,4

-3258,4

-1775,2

Qmax

-38,7

-304,0

-107,2

-304,0

-255,6

Розрахункові зусилля при поєднанні навантажень за даними табл. 6.12

Таблиця 6.13

Переріз

Таблиця 6.14

Вибір розрахункових комбінацій зусиль для підкранової частини колони

Переріз

Комбінація зусиль

Коефіцієнт

Зусилля в лівій вітці

Зусилля в правій вітці

Поєднання

N

М

N

М

Навантажень

£

Г

К

IF

К

СА

+мтах

1,0

-1602,0

1257,7

-344,3

-1602,0

-1257,7

-2859,7

ІУвіпп

0,9

-1536,6

1369,7

-166,9

-1536,6

-1369,7

-2906,3

-Afmax

1,0

-257,0

133,9

-133,1

-267,0

-133,9

-400,9

Nmax

1,0

-1602,0

1257,7

-344,3

-1602,0

-1257,7

-2859,7

Мвідп

0,9

-1536,6

1369,7

-169,9

-1536,2

-1369,2

-2906,3

Nmax

1,0

-Мвідп

0,9

-1536,6

865,7

-670,9

-1536,6

-865,7

-2402,3

А

+Мтах

1,0

-359,7

474,0

114,3

-359,7

-474

-833,7

NВІДІІ

0,9

-7906

308,1

-182,5

-790,6

' -308,1

-1098,7

-Afmax

1,0

-359,7

-1197,5

-1557,2

-359,7

-197,5

837,8

Wвідп

0,9

-1629,2

-1762,4

-3391,6

-1629,2

1762,4

133,2

N max

1,0

-1694,6

-537,3

-2228,9

-1694,6

537,3

-1157,3

+Мвідп

0,9

-1629,2

118,4

-1510,8

-1629,2

-118,4

-1747,6

Wmax

1,0

-1694,6

-956,0

-2650,6

-1694,2

956,0

-738,2

-Мвідп

0,9

-1629,2

-1762,0

-3391,2

-1629,2

1762,0

132,8

А

F N М

1,0

-359,6

473,9

114,3

-359,6

-473,9

-833,5

+Мвідп

0,9

( N МЛ

1,0

-359,6

-1197,5

-1557,1

-359,6

1197,5

837,9

-Мвідп

0,9

-857,6

-1695,7

-2553,3

-857,6

1695,7

838,1

РОЗРАХУНОК СХІДЧАСТОЇ ПОЗАЦЕНТРО&#173;ВО-СТИСНЕНОЇ КОЛОНИ

Рис. 6.62. До прикладу розрахунку колони: а — конструктивна схема; б, в — переріз верхньої і нижньої частин; г — переріз траверси, що з'єднує верхню частину з нижньою.

0,819-128,8 Для зовнішньої вітки h

3764,51-0,95-10 0,756-191,2

С2

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.