Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛОНИ

Вибір перерізу починають з вибору найбільш не­безпечної комбінації Мх, N у таблиці розрахун­кових зусиль статичного розрахунку рами.

N

(6.65)

Де фе — коефіцієнт зниження розрахункового опору при позацентровому стиску: визначається залежно від умовної гнучкості А, еІ = ?,х • VR,/E та приведеного ексцентриситету те[ = Г) - тх. Тут Г) — коефіцієнт впливу форми перерізу, який для колони можна приймати в межах 1,2—1,3

Згідно з табл. 73 СНиП П-23-81*; тх = — —

Р

Відносний ексцентриситет.

Для симетричних перерізів іх ~ 0,45h і рх =

Іі

N ■ 0,45h

= q ^^ = 0,45h, де h — висота перерізу колони, яка визначається під час компонування рами.

Мт

У даному випадку т,,; = 1,25 ■

М„

А значення гнучкості можна поперед-

N-h'

Ньо задати в межах Хх = 50...90 (в середньому Хх = 70) та визначити

_ За одержаним значенням умовної гнучкості та зведеного ексцентриситету те[ з табл. 2 додатка 8 знаходимо відповідне значення фе та визначаємо потрібну площу перерізу колони.

У другому випадку при великих ексцентри­ситетах mef > 4 вплив нормальної сили і значення гнучкості колони зменшується, і тому можна ви­користати для визначення площі перерізу дво­членну формулу:

Мх

Ф • А + W,

За допомогою цієї формули орієнтовно знахо­дять потрібну площу перерізу колони, прийнявши ф = 0,8, а = 0,45h:

J_ e* Ф P*

На основі визначеної площі компонується переріз колони таким чином, щоб потрібну площу Аса1 поділити раціонально між стінкою та полич­ками, врахувавши при цьому їх місцеву стійкість (рис. 6.30). Рекомендується призначати ширину перерізу b > (1/20...1 /ЗО) Н (Н — висота колони), а з метою забезпечення місцевої стійкосТі поясів Відношення b/t повинно бути в межах 30V 210/R,,. Товщина стінки визначається за умови, що спів­відношення hw/tw перебуває в межах 60...120; мінімальна товщина стінки tw = 8 мм.

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛОНИ

Рис. 6.30. Компонування перерізу колони.

Для перевірки стійкості прийнятого перерізу колони визначаються фактичні геометричні ха­рактеристики: момент інерції перерізу, площа перерізу

A = tw-hw + 2 tf • bf,

Радіус інерції

І. г

„х - <1JA, іу = VІ / А, радіус ядра перерізу

Рх

■ і 1- гнучкість Ах = —,

ГХ

І умовна гнучкість Afcf = Ах' Ry/E та зведений екс­

N

< Rv ■ Yc,

С •%• А

Де ф у — коефіцієнт поздовжнього згину, який

Залежить від гнучкості у = е — коефіцієнт,

Який враховує вплив моменту Мх при згино-кру - тильній формі втрати стійкості. Коефіцієнт с у цьому випадку визначають при відносному екс­центриситеті тх < 5 за формулою

С =

Р

(6.70)

1 + а • тг

Де а і р — коефіцієнти; приймаються за табл. 4 додатка 8. А у випадку відносного ексцентриси­тету тх > 10 — за формулою

С =------------------------------------------------ , (6.71)

1 + тх ■ фу/фь

Де фь — коефіцієнт; для замкнутого перерізу до­рівнює 1, в інших випадках визначається згідно з вимогами п. 5.15 і додатка 7 СНиП П-23-81*, як для балки з двома і більше закріпленнями стисненого поясу.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.