Металеві конструкції

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Для трубобетону важливими є умови оптималь­ного проектування. Основними параметрами, що визначають оптимально запроектовану конструк­цію, є діаметр бетонного ядра, коефіцієнт арму­вання ррЬ, клас бетону за міцністю, марка сталі. Розв'язання оптимізаційних задач зі застосуван­ням таких показників, як собівартість, коефіцієнт ефективності трубобетону, витрати сталі, дають змогу отримати оптимальні співвідношення між основними параметрами трубобетонних елементів.

У результаті досліджень визначено, що при проектуванні стиснених трубобетонних елементів без урахування поздовжнього згину (при l0/de < < 5) необхідно застосовувати бетони високих
класів за міцністю (В25...В50) і сталей марок 09Г2С та 16Г2АФ, особливо при дії великих зусиль (2000...5000 кН). Для таких елементів оптимальне значення коефіцієнта армування рр!) слід визна­чати за табл. 12.5.

Таблиця 12.5

Оптимальні значення коефіцієнта армування рр(,

Марка

Значення (Лрь для класів бетону

Сталі

B20

В25

ВЗО

В35

В40

В45

В50

ВСтЗпс

Ст15,

Ст20

0,141

0,128

0.120

0,113

0,104

0,096

0,083

09Г2С 16Г2АФ

0,138 0,133

0,124 0,117

0,116 0,110

0,109 0,103

0,101 0,096

0,094 0,086

0,079 0,068

Під час проектування гнучких трубобетонних елементів (при lo/de > 5) застосовують нижчі кла­си бетонів за міцністю (В12,5... ВЗО), для яких оп­тимальні значення рр[) подано в табл. 12.6.

Таблиця 12.6

Оптимальні значення коефіцієнта армування РрЬ гнучких трубобетонних елементів

Значення Ppt, для класів бетону

Марка сталі

В12,5

В15

В20

В25 і більше

ВСтЗпс Ст15, Ст20 09Г2С 16Г2АФ

0,100 0,093 0,090

0,088 0,084 0,079

0,074 0,071 0,067

0,025 0,025 0,025

Оптимальне значення коефіцієнта армування слід призначати в межах 0,08...0,12 при розрахун­ку на міцність і 0,025...0,100 при розрахунку на стійкість (верхня межа забезпечує мінімальні вит­рати сталі, а нижня — мінімальну масу трубо - бетонного елемента).

Діаметр бетонного ядра (внутрішній діаметр труби) визначають за формулою

D,. = V 1,2731V (х 2 л 3)

УьМК +

Де N — поздовжнє зусилля в елементі.

Під час розрахунку на міцність наведене вище рівняння розв'язується однозначно відносно dj. При розрахунку на стійкість невідомими є dj і ф, пов'язані між собою. Тоді задача розв'язується методом послідовних наближень.

Товщину стінки труби визначають за форму­лою

T = 0,5dW(l + РрЬ - D - (12.14)

З урахуванням d, і t відповідно до сортаменту приймають значення основних параметрів геомет­ричних розмірів сталевих труб: зовнішнього діа­метра та товщини стінки. Наприкінці перевіряють фактичну несучу здатність перерізу.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.