Металеві конструкції

НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРУБОБЕТОНУ

Розвиток будівництва сприяв формуванню двох напрямів виробництва конструкцій. Розглянемо кожен з них зокрема.

1. Застосування трубобетону в традиційних конструкціях, що працюють на стиснення (колони промислових та цивільних будівель, пілони ви­сячих покриттів і споруд, опори ліній електро­передач, стиснені стержні арок і ферм).

2. Розробка нових конструктивних схем буді­вель і споруд, в яких основні навантаження сприй­маються дуже стисненими трубобетонними еле­ментами. У цьому випадку згідно з принципом концентрації матеріалу укрупнені елементи по­легшуються, а несуча здатність їх збільшується.

Трубобетонні конструкції переважно проекту­ються зварними, при цьому широко застосовують автоматичне та напівавтоматичне електрозварю­вання. Монтажні з'єднання роблять такими, щоб під час будівництва їх можна було монтувати за допомогою найпростіших засобів, обов'язково за­безпечуючи високу якість.

Розміри трубобетонних конструкцій слід при­значати відповідно до умов стандартизації, мо - дульності та уніфікації. Необхідно, щоб кількість лінійних розмірів, що застосовуються в одній кон­струкції (діаметри, товщини стінок), була міні­мальною, а окремі елементи укрупнені, наскільки це дозволяють вантажність та габарити монтаж­них механізмів, умови транспортування.

При проектуванні будівель і споруд зі засто­суванням трубобетонних елементів використову­ють чіткі конструктивні схеми, які забезпечують необхідну міцність і загальну стійкість під час експлуатації.

Особливу увагу при проектуванні трубобетон­них конструкцій звертають на міцність і довго­вічність вузлів. Необхідно забезпечувати заходи щодо захисту конструкцій від корозії; уникати пазух і корит, в яких можуть накопичуватися пил та волога. Усі деталі конструкції мають бути до­ступними для очищення та фарбування.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.