Металеві конструкції

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ. ВИМОГИ ТА ТИПИ СИСТЕМ ВЕЛИКОПРОЛІТНИХ ПОКРІВЕЛЬ

Сучасні великопролітні покриття застосовують в будинках громадського, адмініст­ративного, спеціального та виробничого призна­чення. Ширина прольоту таких будівель досягає 50...100 м, а в окремих випадках може бути 200 м і більше.

Застосування великих прольотів у спорудах громадського користування — театри, концертні та спортивні зали, криті стадіони, виставкові паві­льйони, ринки, вокзали, цирки тощо — зумовлене експлуатаційними та архітектурними вимогами.

У спорудах спеціального призначення, до яких належать ангари, гаражі, тролейбусні парки, електровозні та локомотивні депо, великі прольо­ти забезпечують сприятливі умови розміщення та евакуації машин і обладнання.

У промислових спорудах великі прольоти потрібні в складальних цехах літакобудівних, суд­нобудівних, машинобудівних заводів і відповіда­ють технології складання або умовам ремонту ве­ликогабаритних машин (літаків, пароплавів тощо).

Залежно від призначення для великопролітних покрівель застосовують різні системи конструк­тивних рішень. За конструктивними ознаками покрівлі великих прольотів поділяють на системи з жорсткими несучими елементами (це балкові, рамні, аркові та просторові типи структур і пере­хресних ферм), односітчасті оболонки, ребристі куполи, вантові, площинні та просторові системи.

Більшість великопролітних покрівель мають прямокутну поверхню, проте театральні, кон­цертні і спортивні зали, виставкові павільйони мо­жуть бути круглої або овальної форми. Ці бу­динки не є об'єктами масового будівництва, їхні архітектурно-конструктивні рішення індивіду­альні, що обмежує застосування типових кон­струкцій.

Основним навантаженням великопролітних по­крівель споруд є власна маса, тому головною умо­вою економічного проектування є зменшення власної маси конструкцій покриття. У таких кон­струкціях доцільно застосовувати сталі підвище­ної міцності, алюмінієві сплави, попередньо на­пружені несучі конструкції. Використовують також легкі конструкції та матеріали для покрі­вель такого типу, як сталевий профільований на­стил, армоцементні, армопінобетонні та армосилі - катні плити, сталеві й алюмінієві покрівельні па­нелі прогоном 12 м і більше з використанням по­переднього напруження.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.