Металеві конструкції

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Основні переваги таких ферм — металомісткість, знижена до 10 % порівняно з фермами із парних кутників, зменшена трудомісткість за рахунок розташування зварних швів на стінці тавра без або з додатковою фасонкою, а також підвищена стійкість проти корозії. Конструкції вузлів ферм з поясами з таврів зображені на рис. 6.16. У по­ясах з прокатних широкополичкових таврів центрувальну вісь поясів доцільно розташувати на відстані zu або tf + г з округленням до 5 мм, де tf — товщина полички; г — радіус спряження стінки тавра з поличкою.

Підбирають переріз стисненого верхнього поя­су у такій послідовності.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИПопередньо приймають габаритні розміри тав­ра h і b у межах 1/15—1/25 довжини і за цими параметрами вибирають наближений номер тавра. Далі орієнтовно знаходять радіуси інерції іх та іу згідно з рекомендацією іх — 0,27h; іу = 0,23Ь.

1-1

Рис. 6.13. Опорні вузли з прикріпленням ферм до колони збоку: а — опирання на крайню; б — на середню колону.

Маючи розрахункову довжину, обчислюють гнуч­кість Хх та відповідно коефіцієнт поздовжнього згину і визначають потрібну площу поперечного перерізу за формулою (6.5), в якій приймаємо у,. = = 0,95 — для стиснених елементів верхнього поя­су ферм. З таблиці сортаменту за знайденими ве­личинами h, Ъ, Аса1 уточнюємо номер тавра і ви­конуємо остаточну перевірку стійкості поперечно­го перерізу тавра в такій послідовності:

У

(6.7)

О =

Лшах

1=1 /і 1ІІ 1ЄІ, і/ 11із

Далі перевіряємо умову N

УсК ■

Фтіп-^саі

Розрахунок вважають закінченим та економіч­но виправданим, якщо напруження не перевищує ±5 % розрахункового опору сталі тавра.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Накладка

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

2-2

Стиковий кутник

5-5

Заводський Монтажний

ШОВ ШОВ

Ху

/Тл

Монтажний Заводський = шов

Рис. (і.14. Монтажні стики верхнього та нижнього поясів ферм: а — :і кутникогшми; б — :ї листовими стиковими накладками.

1-І

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Накладка

Рис (і. 15. Проміжні ну.'іли типових ферм («1-і-, с). конструкцій :)Ч:дпу пальних н. такок (d).

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

-Ul

Рис. 6.16. Вузли ферм з тавровими поясами.

AN=N2~N!

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Рис. 6.17. Вузли ферм з труб.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Рис. 6.18. Деталі кріплення труби-розкосу до труби-поясу: а — повним перерізом; б — частковим перерізом.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.