Металеві конструкції

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Для несучих струн висячих конструкцій засто­совують пучки високоміцного дроту діаметром 2,5...5,0 мм, круглі стержні з легованої та низь - колегованої сталей і сталеві канати. Конструкції анкерних деталей несучих струн різноманітні й залежать від типу струн. Наприклад, для струн із круглих стержнів застосовують анкери болтові з гайками. Щоб не зменшити розрахунковий пе­реріз стержня внаслідок нарізання, до нього при­варюють встик потовщений відрізок, на якому й виконують нарізання.

Пучки високоміцного дроту закріплюють та­кими ж анкерами, як і попередньо напружені ме­талеві чи залізобетонні конструкції. Деякі кон­струкції анкерів зображені на рис. 7.26. Найбільш ефективні для висячих конструкцій є сталеві ка­нати, оскільки вони мають високу міцність, ви­готовляються індустріально і не потребують про­міжних з'єднань.

Канати невеликих діаметрів можуть закріпля­тися в анкері за допомогою петлі зі стандартними ковшами та стискувачами. Деталі цих анкерів зображені на рис. 7.27.

Зусилля несучих струн передається на опорні конструкції. Для будівель з прямокутним планом натяг канатів часто передається через верти­кальні пілони за допомогою відтяжок на анкерні конструкції фундаменту.

Рис. 7.28, 7.29 ілюструють конструктивні рі­шення приєднання вант до залізобетонного і ме­талевого бортового елементів. Для будівель з овальним планом зусилля натягу канатів пере­даються через нахилені (падаючі) арки або на овальне кільце, яке укладається на стіни, колони.

Якщо натяг канатів не передається на грунт, то найбільш раціональними є кругле опорне кіль­це, в якому від радіально розташованих струн виникають здебільшого стискальні зусилля.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.26. Типи анкерів:

А — гайка з нарізкою; 1 — робочий стержень; 2 — кінцевий елемент з різьбою; З — гайка; 4 — конструкція; б — з заливанням бабітом; в — з дрібними клинами; 1 — анкерний стакан; 2 — муфта; 3 — дротяний пучок; 4 — клини; г — гільзовий з обиресуванням; І — дріт; 2 — гільза і обтискне кільце до обпресування; 3 — гільза після обпресування; 4 — стержень анкера з гайкою.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.28. Приєднання вант до залізобетонного бортового елемента за допомогою: а — перехідного кільця; б — спарених випусків; в — стяжних болтів; ] — коробчастий кільцевий елемент; 2 — бортовий залізобетонний елемент; З — ванти; 4 — спарені випуски; 5 — заливна втулка; 6 — високоміцні болти; 7 — шарнір.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.29. Приєднання вант до металевого бортового елемента (а—г).

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.