Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО — ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Вважають, що несучу здатність трубобетонний елемент втрачає тоді, коли в трубі виникають напруження текучості. Це приблизно відповідає відносним поздовжнім деформаціям 0,002...0,003.

Під час розрахунку несучої здатності центро­во-стисненого трубобетонного елемента слід до­тримуватися умови

Nsbt < ybs (R*bAb + уs2RA), (12.5)

Де Щ — розрахунковий опір бетону у трубобетоні; Rs — розрахунковий опір сталі; Ybs — коефіцієнт умови роботи бетону й труби, що дорівнює 1,1; Ys2 — коефіцієнт умови роботи сталі труби, що враховує зменшення розрахункового опору сталі труби при складному напруженому стані і дорів­нює 0,9; Аь, As — площі поперечного перерізу бе­тонного ядра та сталевої труби.

При розрахунку трубобетонних елементів на центральне стиснення ексцентриситет не має пе­ревищувати значень випадкових ексцентриситетів.

Для коротких позацентрово-стиснених трубо­бетонних елементів (l0/de < 5) формула має виг­ляд

Nsht < dl (R*bAb + ys2RsAs), (12.6) щ + 4e0

Де e0 — ексцентриситет діючого поздовжнього зу­силля відносно центра ваги наведеного перерізу, що визначається як сума двох ексцентриситетів: отриманого зі статичного розрахунку конструкції та випадкового; сі,- — внутрішній діаметр труби (діаметр бетонного ядра).

Гнучкі позацентрово-стиснені елементи

> 5j розраховують за формулою

N < <peNred, (12.7)

Де Nrecі — несуча здатність центрово-стисненого елемента; фе — коефіцієнт поздовжнього згину при позацентровому стисненні, що залежить від зведеної гнучкості Xred та зведеного ексцентри­ситету ered.

Зведена гнучкість

_________________________ 210

Ared - - -. .. , (12.8)

DtV 0,5------------------------------------

1 +

X

Де 10 — розрахункова довжина елемента; vp, у — коефіцієнти, що враховують співвідношення ме­ханічних характеристик бетону та сталі в гра­ничному стані, їх визначають за табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Значення коефіцієнтів % ' Ф

Коефі­цієнт

Клас бетону за міцністю на стиснення

В12,5

В15

B20

B25

ВЗО

B35

В40

В45

X ¥

0,095 1,47

0,100 1,46

0,142 1,43

0,159 1,40

0,177 1,37

0,193 1,30

0,208 1,23

0,225 1,19

Відносний ексцентриситет визначають за фор­мулою

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

2en

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

^red

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Рис. 12.2. Розрахункова схема поперечного перерізу трубобетонного елемента при роботі на згин.

10 20 ЗО 40 50 60 70 80 r/t Рис. 12.3. Значення кута а при згині.

-

(12.9)

0,25

0,5

1 + ЦрЬ

Для випадків, коли ered <0,1, коефіцієнт поз­довжнього згину фе визначають за табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Значення коефіцієнта (ре

Ked

<pt для класу бетону

Ф(. для класу бетону

B20

B45

B20

B45

10

0,968

0,988

70

0,728

0,800

20

0,963

0,974

80

0,654

0,731

30

0,931

0,950

90

0,591

0,663

40

0,888

0,922

100

0,527

0,588

50

0,850

0,893

110

0,461

0,518

60

0,791

0,852

120

0,400

0,450

При більших значеннях ексцентриситету для обчислення фе користуються табл. 74 СНиП 2-23- 81*. При цьому зведену гнучкість Хєї та відносний ексцентриситет т визначають за формулами

(12.10)

Де X = l0/ired;

А„. +

NR

Mef = Г)ш,

Тут т] приймають за табл. 73 СНиП 2-23-81*:

EAred

Т =

С, red

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.