Металеві конструкції

БІСТАЛЕВІ БАЛКИ

З метою зменшення витрат матеріалу все ширше використовують сталі підвищеної міцності. Але оскільки ці сталі мають більшу вартість (у зв'яз­ку із застосуванням легувальних компонентів і ускладненням технології виплавлення та прока­тування), їх використання доцільне лише у найбільш напружених елементах перерізу. У балках такими елементами є полички у середній частині прольоту — зоні дії найбільших згиналь­них моментів. Менш напружені приопорні ді­лянки поличок і стінку виконують зі звичайної маловуглецевої сталі. Ці балки називають біста - левими (рис. 5.20).

Особливістю роботи таких балок є те, що у зоні дії максимального згинального моменту матеріал стінк-и працює за межею текучості. Епюра нормальних напружень у перерізі складна (рис. 5.20, г). Напруження у поличках досягають більших значень, ніж у стінці, а текучість сталі стінки (через нижче значення межі текучості) спостерігається ще за пружної роботи матеріалу поличок. Беручи до уваги можливі несприятливі відхилення міцності сталей (рис. 5.20, б), вважа­ють, що межі текучості матеріалів дорівнюють їх розрахунковим опорам і відповідно позначають для маловуглецевої сталі стінки Ry(W), а для ви­

Сокоміцної частини поличок

Несучу здатність такого перерізу можна за­писати як суму згинальних моментів, які сприй­маються поличками Mj та стінкою Mw:

M = Mf+Mw.

Згинальний момент Mf дорівнює добуткові рів - нодійної напружень Nj у кожній з поличок — Aj х х Rytj) на плече прикладення цих рівнодійних z:

Mf = Af-RyU)-z.

М„

Аналогічно знаходять згинальний момент, який сприймається стінкою. Попередньо доповни­мо кожну з трапецієподібних епюр напружень у стінці до прямокутної. Згинальний момент, що відповідатиме такій прямокутній епюрі:

' Ry(tv) ' ^w 1

Таким чином, економія матеріалу досягається не тільки за рахунок застосування у поличках сталі підвищеної міцності, але й повнішого ви­користання міцності сталі стінки.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.