КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

З’єднання на клею

До цієї групи з’єднань відноситься склеювання поверхонь на гладку фугу і личкування (обклеювання пластей). Як відомо, ряд речовин мають властивість прилипати до інших матеріалів. Цю унікальну властивість деяких матеріалів під­мітили ще із стародавньому світі (єгиптяни, римляни, греки та інші народи) і ви­користовували при личкуванні та мозаїчних роботах. Сучасне конструювання і виготовлення меблів неможливе без склеювання. З’єднання за допомогою клею, тобто склеювання, має низку переваг перед іншими механічними засобами - цвяхами, гвинтами, шурупами тощо.

Склеювання в конструюванні меблів сприяє:

- створенню монолітних складних просторових форм деталей і вузлів;

- стабілізації форми конструкцій;

- підвищенню механічних властивостей, особливо багатошарових конструкцій;

- підвищення естетичного вигляду - личкування; а також:

- виконанню з'єднання потайним, тому що клейовий шов практично невидимий;

- досягненню високої міцності клейового шва, часто більшої, ніж у суцільної деревини;

- економії деревних матеріалів;

- забезпеченню простоти та швидкості виконання операцій склеювання на су­часному технологічному обладнанні;

- можливості з’єднання таких елементів і деталей, де інші методи неможливі - приклеювання тонких листових матеріалів.

Найпоширенішим видом склеювання є личкування - приклеювання на осно - ву (плити, бруска тощо) тонких листових матеріалів (шпон лущений і струганий, текстурний папір, плівка тощо). При личкуванні більш ефективно використову­ються шпилькові та інші породи деревини. При цьому економно використову - ються і цінні породи деревини (дуб, ясен, берест, бук та ін.) тому, що для личку­вання береться отриманий з них тонкий личкувальний матеріал - шпон. Окрім цього, кожна личкована шпоном деталь являє собою переклеєну конструкцію, яка має більш стабільну форму і стійка до розтріскування порівняно із неличко - ваними деталями. Личкування може бути одностороннім і двостороннім, в один або в два шари, з одним паралельним, другим перпендикулярним або кутовим спрямуванням волокон шпону.

Личкування шпоном викликає додаткові напруги, які можуть сприяти жолоб­ленню деталей. Першопричина жолоблення - незрівноваженість внутрішніх на­пруг у клейовій конструкції через несиметричність жорсткості личківок і клейо­вих прошарків з протилежних боків основи. Також це пов’язане з наступним яви­щем: в процесі пресування клейовий шар, переходячи в твердий стан, виділяє вологу, яка порівну проникає в шпон і основу. Але у зв’язку з тим, що товщина личківки в багато разів менша за товщину основи, то вона зволожується в декілька разів більше, ніж основа (вологість основи практично залишається незмінною).

Отже, після личкування відбувається інтенсивне підсушування личківки (шпону), приклеєного до основи, який зменшується в розмірах, жолобить основу і розтріскується вздовж волокон. Щоб цьому частково запобігти, шпон перед личкуванням повинен мати меншу (на 2-гЗ %) вологість від основи. Симетрія на­пруг жолоблення буде лише тоді, коли з обох сторін основу личкувати шпоном однієї породи, однієї товщини і однаковим напрямком волокон. Жолобленню щитових елементів запобігає складання щитів одразу після гарячого личкування в стопи - технологічна витримка. Однак економніше личкувати лицьові поверх­ні струганим шпоном, внутрішні — лущеним шпоном і, щоб досягти в цьому ви­падку симетрії напруг, необхідно дотримуватись умови;

(3.4)

V, = 700 кг / м3, 8, = 0,8 мм;

V2 = 500 кг / м3, 8, = х, тоді 700 / 500 = х/0,8; * = 1,12 мм.

Наприклад, для дуба: осики:

Отже, для зрівноважування напруг при личкуванні лицьової поверхні струга­ним шпоном дуба 5 = 0,8 мм, а нелицьової поверхні лущеним шпоном осики, товщина останнього має бути 5 = 1,12 мм. Звичайно, для личкування використо­вують інші недеревні матеріали (плівки, папір тощо), при цьому проводять необ­хідні дослідження.

Однобічне личкування застосовують у тих випадках, коли основа має значну товщину при невеликій її ширині, тобто її товщина не перевищує подвійної ши­рини. В іншому випадку жолоблення неминуче. Однак у деяких випадках засто­совують одностороннє личкування тонких деталей значних розмірів - задні стінки невеликих корпусів. У цьому випадку стінки закріплюють по периметру і

де: V, і V2 - відповідно щільність різних порід деревини, кг/м3; 5^ і 8, - відповідно різна товщина різних порід шпону, мм.

завдяки цьому зберігається їх площинність. Якщо личкують брускові деталі, то, щоб уникнути утворення тріщин, напрямки волокон основи і шпону повинні бути під кутом або взаємоперпендикулярні. Личкування з паралельним напрям­ком волокон допускається в брусках при відношенні ширини бруска до його тов­щини не більше як 3:1.

Двошарове личкування передбачає личкування шпоном лущеним, а потім струганим. Напрямки волокон для шарів не повинні збігатися. Двошарове лич­ку вання сприяє якісній підготовці основи під личкування лицьовим матеріалом і в цілому підвищує міцність таких деталей. Однак це не економно і в масовому виробництві зараз не застосовується.

Личкування в два шари передбачають для умов підвищеної вологості або для меблів, що призначені для обладнання унікальних приміщень, У масовому вироб­ництві деревностружкові плити личкують, як правило, в один шар з будь-яким напрямком волокон, тому що їх поверхня являє собою ізотропний матеріал.

Визначення міцності клейового з’єднання личківки з основою виконують за методом на нерівномірний відрив личківки від основи. Суть методу визначення міцності клейового з’єднання полягає у визначенні руйнівного навантаження, що припадає на одиницю ширини взірця, з якого проходить відрив покриття при не­рівномірному розподілі напруг на площі склеювання (ГОСТ 15867-78). Норма­тивні значення міцності клейового шва при личкуванні наводяться, таблиці 3.4.

Таблиия 3.4

Товщина

личківки,

мм

Міцність не менше КН/м

Струганий шпон

Лущений шпон

Паиерово-шаро - вий пластик, ма­теріал крайковий

Дуб, ясен

Червоне дерево, горіх

Модрина,

бук

Береза

0,4

1,2/1,7

1,1/1,5

1,0/1,4

-

- /2,0

0,6

1,6/2,2

1,5/2,1

1,4/2,0

-

-

0,7

1,7/2,5

1,7/2,4

1г6/2,2

-

1,7/3,0

0,8

2,0/2,8

1,9/2,6

1,7/2,5

-

2,3* 1 -

0,9

2,2/3,1

2,0/2,9

1,9/2,8

_

2,5/3,5

1,0

2,4/3,4

2,2/3,2

2,0/3,0

-

2,7/3,8

1,15

_

_

-

2,8/3,9

-

1,3

_

-

-

3,5/4,7

1,5

-

-

-

3,4/4,8

-

1,6

-

-

-

-

3,7/5,8

Примітка: в числівнику - личкування пласті деревностружкової плити; в знаменнику - личкування крайки деревностружкової плити.

Визначення міцності клейового з'єднання при личкуванні синтетичними плівками аналогічне.

Другим видом склеювання є з'єднання брускових деталей клеєм їх гладких і рівних поверхонь - склеювання на гладку фуґу. Міцність склеювання у цьому разі залежить від напрямку волокон склеюваних поверхонь. Найвищої міцності досягають при паралельному розміщенні волокон склеювання. Середня міцність склеювання на синтетичних клеях уздовж волокон становить для сосни 9МПа, дуба - ІЗМПа, і при взаємоперпендикулярному розміщенні волокон для сосни 1,9МПа і дуба - 4,6МПа. Отже, ми бачимо, що залежно від напрямку волокон склеюваних поверхонь міцність різниться в декілька разів.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Виносні елементи

Виносний елемент ~ додаткове (окреме) зображення (зазвичай, збільшене) будь-якої частини виробу, що потребує графічного та інших пояснень стосовно форми, розмірів, матеріалів, з’єднань та інших даних. Виносний елемент звичай­но має подробиці, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.