КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Установка розсувних дверей

Класифікацію розсувних дверей наведено на рис. 4.21. Відповідно до цієї кла­сифікації розглянемо конструктивні рішення установки таких дверей. Умовний корпус із розсувними скляними дверима наведено на рис. 4.57 з виносними еле­ментами І і 11. На рис. 4.58 зображено конструктивне рішення цих виносних еле­ментів за умови, що крайки горішньої і долішньої стінок мають обкладки з ма­сивної деревини, поставлені до личкування пластей, що дає змогу вибрати на­прямні пази для скляних дверей. Якщо обкладки твердолистяні, то відповідно їх можна профілювати без личкування крайок. Для пересування скляних дверей на їх поверхні виконуються виточки та ручки, за які можна захопити нігтями паль­ців і пересувати скло. Ширина дверей дорівнює половині пройми корпусу плюс 15-20 мм.

Рис. 4.57. Умовний корпус із вставними розсувними скляними дверима

Різні методи установки розсувних скляних і фанерних дверей показано в таблиці 4.17. Слід мати на увазі, що розсувні двері стоять вільно і можуть під­датись жолобленню. Передусім це стосується дверей з фанери або інших лис­тових матеріалів, і запобігти жолобленню можна тільки методом личкування пластей.

5 - товщина скляних розсувних дверей,

А - висота ємності,

Н = А+2 я - висота aeqjefi, а =3-5 - глибина долішнього паза 4 - віддаль лож напрямними пазами,

2 - технологічний уступ,

4-5 - віддаль напрямного паза від фасадної крайки,

6 +2 • ширина напрямного паза,

<з + 3 - вільний простір, який дає змогу вийняти двері, піднімаючи їх угору

Рис. 4.58. Виносні елементи умовного корпусу з скляними розсувними дверима з рис. 4.57

Таблиця 4.17

Погонна напрямна з пластмаси

№ за п.

Виносний елемент

Характеристика

Напрямні закріплені цвяшка­ми на поверхню ламінованої плити.

Двері скляні.

Г орішня напрямна

Те ж саме, тільки напрямні вставлені в пзз плити. Двері скляні.

Долішня

напрямна

Те ж саме.

Двері з личкованої фанери. « інші

розміри за рис. 4.58.

Ні

М

Умовний корпус з розсувними дверима з плитних матеріалів наведено на рис. 4.59. з виносними елементами І і її. На рис. 4.60 зображено конструктивне рішення цих виносних елементів. Ширина розсувних дверей дорівнює половині пройми корпуса плюс 20-30 мм.

Рис. 4.59. Умовний корпус із вставними розсувними дверима з плитних матеріалів

З

ТІ*- *■

ІІ-

.06,2

Рис, 4.60. Конструктивне рішення вставних розсувних дверей з плитних матеріалів: 1,II - виносні елементи; а - горішня напрямна, 6 - долішня напрямна, в - ролит долішвий

На рис. 4.63 подано розсувні двері на роликових системах, які використовують для більш важких дверей (до 24 кг) з висотою більше ] 000 мм. Слід зауважити, що кріп­лення фурнітури в цьому разі здійснюється без шурупів - методом впресовування чашок з кільцевою різьбою (зазублинами) в отвори дверей. Безшурулнз фурнітура доцільна з точки зору економії шурупів і зменшення трудовитрат при ЇЇ кріпленні.

Рис. 4.61. Двері розсувні вставні з плитних матеріалів на роликових системах:

I, if - виносні елементи (див. рис. 4.59), а - горішня чашка з засувкою і напрямним полозком, б - долішня чашка з роликом і напрямним полозком

Далі розглянемо конструктивне рішення півнакладних розсувних дверей з плитних матеріалів, рис. 4.62,4.63.

Рис. 4.62. Умовний корпус з півнакладними розсувними дверима з плитних матеріалів

12 б 12 S

58

■4 ►

Рис. 4.63. Виносні елементи півнакладних розсувних дверей:

/, II - відповідно горішний і долішний виносні елементи, а - отвір з внутрішньої сторони дверей під головку напрямної, 6 - фланець напрямної зі вставкою, див. рис. 4.62 (Hafele)

Значного поширення набувають розсувні двері великих розмірів - шафи - купе. Такі двері мають масу до 50 кг і більше, що вимагає для їх установки спе­ціальної фурнітури. Доцільно такі двері виконувати підвісними по горішній крайці на роликових системах, а по долішній крайці ставити тільки напрямні для фіксації їх вертикального положення в процесі переміщення. На рис. 4.64 наве­дено умовний корпус у розрізах із розсувними підвісними дверима. У перерізі А-А (варіант 1) показано, що такі двері можуть бути дугоподібними з мінімаль­ним радіусом гнуття скла 1,6 м. Оригінальним може бути конструктивне рішен­ня корпусу (варіант 2) з скляними дверима з двох протилежних сторін. Таке про­ектно-конструктивне рішення дає можливість використовувати корпус у де­монстраційних залах чи салонах.

Далі наведено приклад конструктивного рішення повністю накладних бага тостулкових складних дверей у розрізі, рис. 4.66 {див. рисунки 4.21 і 4.22 - кла сифікадія і способи установки дверей).

Рис, 4.64, Умовний корпус з півнакладними підвісними розсувними дверима із скла

Рис. 4.65. Виносні елементи до корпусу з підвісними розсувними скляними дверима, до рис. 4.64:1, II - виносні елементи, а - несуча пластина, б - напрямна для роликів, в - ролик, г - оформлення вретикальних крайок дверей, д - нижня напрямна, е - гумовий упор, Є - гумовий упор крайки дверей товщиною 6 мм

Рис. 4.66. Розсувні ка роликових системах накладні двері шафи-купе (поздовжній переріз): /- горішний вузол, II - долішний вузол.

Рис. 4.67. Розсувні вставні багатостулкові двері: а, б - або і тристулкові, в, г, д - чотиристулкові, е - шестистулкові, є - вигляд у розрізі 8 плані вставних шестистулкових дверей з двох секцій

Принципові схеми

Рис. 4.68. Вставні розсувні складні двері (до рис. 4.67). Зліва - поздовжній розріз: а - горішній вузол, б - долішній вузол, 0 - горішня напрямна, г - долішня напрямна. Справа - монтажна схема (Hafeie)

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.