КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Шухляди гхутоклеєні

У зв’язку зі значною трудомісткістю виготовлення столярних шухляд виник­ла потреба в пошуку нових конструкційних рішень, більш простих. На початку 60-х років минулого століття шухляди почали виготовляти гнутоклеєні з луще­ного шпону, переважно березового, товщиною § = І. СЬ-1,5 мм.

Базовим конструктивним елементом таких шухляд є П-подібний гнутоклеє - ний профіль і його різновиди, рис. 4.74.

Рис. 4.74. Принципові схеми шухляд з гнутоклеєних елементів: а - П-подібний елемент, що утворює бокові і задню стінку; б - U-подібний елемент, що утворює бокові стінки і дно; в - А-подібиий елемент, що утворює дно, передню і задню стінки

Найбільш поширеною є шухляда на основі П-подібного елемента, конструк­цію її наведено на рис. 4.75 - шухляда з накладною передньою стінкою з плитних матеріалів. Внутрішня передня стінка, що формується з клеєним елементом, - з деревини шпилькових порід. З’єднання П-подібного елемента виконується на шурупах або на шкантах на клею. Рекомендована кількість шурупів для кріплен-
ня ходового бруска при довжині напрямної така, мм: до 200 - 2, від 200 до 400 - 3 і від 400 до 500 - 3.

Рис. 4.75. Шухляда гнугоклеена: 1 - стінка накладна, 2- стінка П-подібна стінка гнуток - леєна, 3 - ходовий брусок, 4 - дно, 5 - стінка передня коробки, 6 - шуруп, 7 - шкант

Н-85,110,130,170 S=6,7 - товщина стінки гнут оклеено го елемента

А-А

----

1

і

г~

т

V

а,

Кріплення передньої стінки вставної шухляди з гнутоклеєним елементом по­казано на рис. 4.76. Щоб досягнути з'єднання врівень, у стінці гнутоклеєного еле­мента з крайкою передньої стінки шухляди (плита 18 мм) необхідно вибрати чверть із закругленнями R = 15 мм на товщину стінки гнутоклееного елемента. Таке ж закруглення повинна мати стінка гнутоклееного елемента, яка встав­ляється в паз передньої стінки і закріплюється шкантами на клею або шурупами. Є й інші конструктивні рішення.

По А 2 Б - Б

Мал. 4.76. Виносні елементи вставної гнутоклееної шухляди (див. рис. 4.75): 1 - стінка П-подібного гнутоклеєного елемента, 2 - станка передня з плитних матеріалів, 3 - шкант, 4 - дно

Більш доцільною^ конструкція коробок шухляд із тонких плитних матеріалів. Для цього випускаються спеціальні нормалізовані погонні профілі з тонких де­ревностружкових плит з кінцевим опорядженням поверхні, рис. 4.77. Виготов­лення коробки шухляд з таких матеріалів виконується методом складання «на вус» на клею, див. рис. 4.2а, що ефективно спрощує технологічний процес. Прин­ципове конструктивне рішення коробок таких шухляд показано на рис. 4,78. Розміри самої коробки шухляди формуються віддалями L’ і L” Дно таких шухляд вставляється в паз по всьому внутрішньому периметру коробки. Конструктивні рішення інших вузлів таких шухляд аналогічні рис. 4,73.

14

suu

Рис. 4.77. Нормалізовані профілі для виготовлення коробок шухляд методом складання на дрібний паз на клею

Рис. 4.78. Принципове конструктивне рішення шухляд із нормалізованих тонких плитних матеріалів (профілів), зібраних методом складання на V-подібвий прямий паз на клею: 1 - чистова заготовка, 2 — принципова конструкція коробки,

З - принципова конструкція коробки з передньою фальш-стінкою

Деякі малі приватні підприємства виготовляють шухляди з ламінованих плит товщиною 16 мм, їх стінки з’єднують конфірматами, а дно закріплюють у наклад­ку. До такої коробки ще додатково закріплюють фасадну передню стінку. Не­долік таких шухляд - громіздкість.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.