КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Опори

4.9.1. Класифікація

Під опорою розуміють конструкцію, частину виробу або такі деталі, що підтри­мують корпус на необхідній висоті відносно підлоги. Опори можуть виконуватись окремо від каркаса і потім до нього закріплюватись (ніжки, лавочки тощо) або вони є частиною самого виробу ~ прохідні несучі вертикальні стінки корпусу.

Важливу роль опори відіграють у зовнішньому архітектурному рішенні меб­лів, завершуючи долішню частину виробу, через це вони змінювались і розвива­лись по-своєму в різні історичні епохи. Конструктивно опори корпусних виробі суттєво відрізняються від опор меблів для сидіння, столів тощо, де вони органі^ но пов’язані з самим виробом. Опори корпусних виробів - це переважно самс стійні складальні одиниці, окрім несучих прохідних стінок.

Опрацьована класифікація опор корпусних меблів за конструктивними ознг ками дає змогу розглядати їх розвиток і взаємозв’язок конструктивного рішенн з технологічними особливостями виробництва, рис. 4.92. Всі опори можна згру пувати у чотири основних типи: ніжки, ланочки, цоколі (коробки) і площини.

Рис. 4.92. Класифікація опор корпусних меблів за конструктивними ознаками

Ніжки - це різної форми деталі, що підтримують виріб, як правило, в чоти­рьох опорних точках (може бути інша кількість опорних точок). До знімних на­лежать такі, які закріплює сам споживач і за потреби може їх знову зняти. Не - знімні - це ніжки закріплені напостійно. Незнімні ніжки можуть бути простимі? і кутобими. Підсадні - це знімні ніжки, що закріплюються до долішньої частин*: корпусу шпилькою, болтом, шурупами або іншим чином.

Лавочки - це самостійна просторова рамкова конструкція з ніжок і царг.

Цоколі - це коробчасті конструкції, що утворюють суцільну опору по пери­метру корпусу.

На рис. 4. 93 показано принципові схеми тилів опор.

Корпусні меблі минулих епох аж до XX ст. характеризувалися наявністю плінтуса у вигляді рамок чи коробок, які служили цокольною опорою, або до них закріплювалися ніжки із деревини. Це меблі епохи Відродження (XV-XVI ст.) і стиль бароко, що характеризується складністю конструктивного рішення долішньої коробки і рамки, табл. 4.20.

Так, готичний буфет стоїть на масивній коробці, яка конструктивно скла­дається з коробки і рамки, вони разом утворюють цю масивну опору, табл. 4.20-1. У період Відродження (XVI—XVII ст.) у плінтусних коробках характерні фігурні вирізи, які зустрічаються не тільки в корпусних виробах. Також для оформлення опор корпусного виробу одночасно можуть бути використані рамки і коробки, табл. 4.20-2. У 20-х роках минулого століття плінтусні коробки набули спроще - ного вигляду, табл. 4.20-3.

Таблиця 4.20

пор.

Зовнішній вид, назва

Конструктивне рішення. Виносний елемент

Готичний буфет XI ст., Франція

Відродження, ХУЛ ст.

20-ті роки XX ст.

--------------------- Л-v--------

У французькому стилі Іенріха II {XVI ст.) шафа стоїть на брускових низьких ніжках, які закріплені до поздовжнього бруска рамки, табл. 4.20-4. Цікавим оформленням нижньої частини креденса цього періоду є нагромадження кальо - вок, що конструктивно вирішується накладанням двох рамок одна на одну, табл. 4.20-5. У псевдостилях XX ст. також зустрічаються точені кульові ніжки, закріп­лені до профільованої рамки, табл. 4.20-6. У англійському класицизмі вже маємо кутові ніжки, табл. 4.20-7. Поширення набули у 40-60 роки минулого століття кутові ніжки на Закарпатті, табл. 4.20-8.

Зусилля навантаження, що утворюються масою всього, що є в корпусі, і влас - ною його масою, передасться на бокові стінки, а далі на плінтусну коробку або раму з ніжками, на підлогу. Без сумніву, цокольні коробки можуть приймати на себе великі навантаження, утримуючи корпус по периметру.

Щоб не прогинались під масою корпусу плінтусні рамки з закріпленими до них ніжками, їхні бруски мають відповідний переріз, зазвичай переріз у брусків рамок перебуває в межах 25+40 х 35+60 мм (h х Ь) залежно від габаритів і при­значення виробів, Інколи перерізи цих брусків цілком продиктовані чисто архі - тектурно-естетичними міркуваннями.

Характерною особливістю конструктивних рішень опор корпусних меблів минулих епох є те, що вони виконувалися виключно з суцільної деревини. Зви­чайними незнімними ніжками називаються такі, що виконані з цільної деревини і закріплені до плінтусної рами або коробки на круглих шипах або вставних шкантах на клею. Вони можуть бути, табл. 4.20: простими - коли виконані з од­ного суцільного бруска 4, 5, 6, і кутовими, коли виконуються з двох з’єднаних брусків, 7, 8. Також необхідно зауважити, що опори, наведені в табл. 4.20, став­ляться з фасаду виробу, дві задні опори практично невидимі (ставляться далі від бокової стінки корпуса) і виконуються в формі простого бруска прямокутної форми.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.