КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Листові матеріали

5.2.1. Фанера

Фанера - шарувата клеєна деревина, що складається із склеєних між собою трьох і більше листів лущеного шпону із взаємоперпендикулярним розташуван­ням волокон деревини в суміжних листах. Фанеру класифікують за призначен­ням - загального призначення, личкована, декоративна, бакелізована й авіаційна.

Вид фанери визначається породою деревини, з якої виготовлено зовнішній шар.

Виготовляються такі марки фанери: ФСФ - склеєна фенолформальдегідним клеєм, ФК - склеєна карбамідним клеєм і ФБА - склеєна аль б умі но-казеїновим клеєм.

Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону листя­них порід (ТОСТ 3916.1 - 96), поділяється залежно від:

- зовнішнього вигляду зовнішніх шарів на п’ять сортів - Е (елітна), I, II, III і IV;

- за ступенем водостійкості клейового з'єднання поділяють на марки: ФСФ - фанера підвищеної водостійкості; ФК - фанера водостійка.

За ступенем механічного оброблення поверхні фанеру поділяють на: нешлі - фовану - HJLI; шліфовану з одного боку - 1П1; шліфовану з обох сторін - Ш2.

Довжина (ширина) листів фанери, мм: 1200,1220,1250,1500,1525,1800,1830, 2100,2135, 2400, 2440, 2500, 2700, 2745, 3000, 3050, 3600, 3660.

Вміст формальдегіду у фанері (на 100 г абсолютно сухої маси фанери, мг): Е-1

- до 10 включно, Е-2 - від 10 до 30 включно.

Шорсткість поверхні нешліфованої фанери личкованої струганим шпоном різних порід має перебувати в межах Rm = 200 і шліфованої - Rm = 100.

Приклад умовного позначення березової фанери із внутрішніми шарами з бе­резового шпону марки ФК із сортами поверхні зовнішніх шарів І/Ill, класу емісії ЕІ, шліфованої з двох сторін, довжиною 2440 мм, шириною 1525 мм, товщиною 9,0 мм: фанера береза/береза ФК 1/1ІІЕ111122440x1595x9,0ГОСТ3916.1-96.

З фанери виготовляють задні стінки корпусних виробів, стінки столярних шухляд тощо. За потреби фанера додатково може личкуватися струганим шпоном.

Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону шпиль­кових порід (ГОСТ 3916.2 - 96) — за своїми параметрами відповідає фанері за­гального призначення із зовнішніми шарами зі шпону листяних порід.

Таблиця 5.4

Номінальна товщина і шаруватість фанери, мм

Номінальна

Шаруватість

Фанера шліфована

Фанера нешліфована

товщина

фанери

фанери, не менше

Допустиме

відхилення

Різнотов-

щинність

Допустиме

відхилення

РІЗНОТОН'

щииність

3

3

+0,3

-0,4

+0,4

-0,3

0,6

4

3

+0,3

-0,5

+0,8

-0,4

6,5

3

+0,4

-0,5

0,6

+0,9

-0,4

1,0

9

5

+0,4

-0,6

+ 1,0 -0,5

12

5

+0,5

-0,7

15

7

+0,6

-0,8

+1,2

-0.7

1,5

18

9

+0,7

-0,9

+ 1,3 -0,8

21

9

+0,8 - 1,0

+ 1.4 -0,9

24

11

+0,9

-1,1

+1,5

-1,0

27

11

+1,0

+ 1,6

- 1,2

1,0

- 1,1

2,0

ЗО

13

+ 1Д -1,3

+ 1,7 -3,2

Фанера декоративна (ГОСТ 14614-79) личкована плівковим покриттям у відповідності з декоративним папером та без паперу.

Декоративна фанера поділяється:

- за кількістю личкованих сторін — на односторонню і двосторонню;

- за зовнішнім виглядом личкованого покриття - на глянцеву і напівматову.

За виглядом личкованого покриття:

ДФ-1 - прозоре (безколірне або пофарбоване), яке не закриває текстуру на­туральної деревини (смоли карбамідомеламіноформальдегідні);

ДФ-2 - не прозоре. З папером, який імітує текстуру цінних порід деревини, або з іншим малюнком (смоли карбамідомеламіноформальдегідні);

ДФ-3 - прозоре підвищеної водостійкості (безколірне або пофарбоване), яке закриває текстуру натуральної деревини (смоли меламіноформальдегідні);

ДФ-4 ~ непрозоре, підвищеної водостійкості, з папером, який імітує текстуру цінних порід деревини, або іншим малюнком Смоли меламіноформальдегідні). Розміри фанери декоративної наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Розміри фанери декоративної, мм

Довжина (або ширина)

Ширина (або довжина)

Товщина

Номінальне

Граничне від­

Номінальне

Граничне

Номінальне

Граничне

значення

хилення

значення

відхилення

значення

відхилення

2440

1525

±5,0

3,0; 4,0

+4,0

2135

±5,0

1220

+4,0

+4,0

1830

1525

+5,0

5,0; 6,0

-4,0

1525

+5,0

1220

±4,0

725

±4,0

1220

±4,0

1525

±5,0

8,0; 10,0

+9,0

З фанери декоративної виготовляють задні стінки корпусних виробів, стінки столярних шухляд тощо.

Фанера бакелізована (ГОСТ 14539-83) склеюється клеями на основі фенол- формальдегідних смол і призначена для конструкцій, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості (тропічний клімат) або у відкритих атмосферних умовах.

Фанера авіаційна (ГОСТ 102-75) виготовляється з високоякісного березово­го шпону товщиною від 1; 1,5; 2; 2,5; 3 ...12 мм. Фізико-механічні властивості погоджуються із замовником.

Фанерні плити - фанера товщиною від 15 мм і більше, важкий, міцний ма­теріал і в конструюванні меблів не використовується.

5.2.2. Плити деревноволокнисті

Деревноволокнисті плити (далі - ДВП) - листовий матеріал, виготовлений шляхом гарячого пресування килима з деревних волокон або волокон іншого рослинного походження (очерет, лляні відходи тощо) Із додаванням, за потреби, зв’язуючих та інших добавок. У меблевій промисловості використовуються од­нобічні ДВП, коли одна з сторін має більшу шорсткість поверхні або відбитки транспортної сітки (мокрий спосіб виробництва), або плити двосторонньої глад­кості (сухий спосіб виробництва).

Плити деревноволокнисті (ГОСТ 4598-86) загального призначення мокро­го способу виробництва залежно від призначення ділять на тверді і м’які. Тверді плити залежно від міцності і вигляду лицьової поверхні ділять на марки:

Т - з необлагородженою лицьовою поверхнею;

Т-С - з лицьовим шаром із тонкодисперсної деревної маси;

Т-П - з підфарбованим лицьовим шаром;

Т-СП - з підфарбованим лицьовим шаром із тонкодисперсної маси;

СТ - підвищеної міцності (надтверді) з необлагородженою лицьовою поверх­нею;

СТ-С - підвищеної міцності (надтверді) з лицьовим шаром з тонкодисперс - ної деревної маси.

Тверді плити марок Т, Т-С, Т-П, і Т-СП залежно від рівня фізико-механічних показників ділять на дві групи якості - А і Б. М’які плити залежно від щільності ділять на марки: М-1, М - 2 і М - 3.

Розміри плит наведено в табл. 5.6.

Приклад умовного позначення твердої плити з підфарбованим лицьовим ша­ром із тонкодисперсної деревної маси, група якості Б, з номінальними розміра­ми 3050 х 2140 х 3,2 мм: Г - СПгр. Б 3050x2140x3,2 ГОСТ4598 - 86.

Таблиця 5.6

Розміри твердих дєревноволокнистих плит, мм

Довжина

Ширина

Товщина

є *

{2 |

Номінальна

Гран.

Номінальна

Гран.

Номі­

Гран.

Макс.

Основний

відх.

Макс

Основний

ВІДХ.

нальна

відх.

6100

3660, 3355, 3050, 2745, 2440,2140

2140

2140, 1830, 1525,1220

2,5

3,2

4,0;

Тверд

5500

5660, 3050, 2745, 2440, 2350, 2050, 1830,1700, 1220

±3

1700,

1220

1700, 1220, 610

±3

5,0

±0,3

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Как выбрать оптимальную кровать

Кровать по праву именуют королевой спальни, ведь грамотно подобранная мебель обеспечит комфортный спокойный сон и полноценное восстановление сил. Как правильно выбрать упомянутый предмет интерьера, рассказывают эксперты MaxMebel. В интернет-магазине представлен …

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua