КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Лавочки

Безповоротні конструктивні зміни в конструюванні корпусних меблів наста­ли в 60-ті роки минулого століття, коли масово почався випуск деревностружко­вих плит, що стали основним конструктивним матеріалом для корпусних меблів. Плінтусні (долішні) коробки і рамки корпусних виробів замінили плитні ма­теріали - ДСП. Ці плити, товщиною 16 і 18 мм, приймаючи на себе масу заванта­женого корпусу, можуть деформуватися (прогнутися). До таких плит важко тех­нічно здійснити надійне кріплення, особливо високих ніжок. Це привело до того, що опори корпусних меблів почали виконувати у вигляді лавочок, які мають цар - ги, що запобігають прогину долішних стінок виробу. Це стало конструктивно вигідно і у цей період естетично виправдано.

На рис. 4.94. наведено основні види опорних лавочок. Найпростішою є конс­трукція лавочки з прямими ніжками, з’єднаними між собою чотирма царгами на прямий плоский шип з потемком на клею. Конструкція лавочки нерозбірна і має запас стійкості і жорсткості, ніжки в такого типу лавочках можуть закріплюва­тися вертикально або з нахилом з частково або повністю скошеними донизу - за стрілками А і Б. Переріз ніжок може бути квадратним, прямокутним або круг­лим. Лавочки проектують висотою від 120 до 300 мм (150,180, 200, 220,250), що
обумовлюється композиційним задумом виробу. Ніжки лавочок виготовляють із деревини твердолистяних порід, хоча не виключено використання і шпилькових порід, і тоді їх переріз збільшують. Рекомендації з вибору перерізу ніжок наведе­но в табл. 4,21.

По Б

Рис. 4.94. Лавочка, царговий пояс якої зібраний на плоских рамкових шипах на клею: по А - можливі форми ніжок з фасаду, по Б - з боку

J

і/

Таблиця 4.21

пор.

Назва виробі»

Переріз ніжок при ширині корпусного виробу, мм

До 800

Вище 8U0

1

Шафи книжкові, для посуди, комбіновані, секретери

52 х 52, 46 х 52. 44 х 52, 052, 046

52 х 52, 056

2

Тумби: приліжкові, ДЛЯ бІ - лизни, теле - і радіоапаратури

44 х -44, 44 х 36 046

52 х 52,44 х. 52, 0S2, 056

Царги переважно виготовляють із деревини шпилькових порід з наступним личкуванням шпоном лицьової пласті «в ріст» або горизонтально відповідно до фасаду корпусу. Ширину царги приймають не менше 52 мм, а товщину не менше - 19 мм. Царги можуть виготовлятись із плитних матеріалів стандартних або потовщених ДВП. З метою збільшення жорсткості довгої лавочки ставлять по­середині поперечну середню царгу, рис. 4.94- показано пунктиром. При довжині лавочки вище 800 і до 1300 мм ставиться одна середня царга, при довжині вище 1300 мм - дві.

На рис. 4.95 показано конструктивне нероз'ємне з'єднання ніжок лавочки з царгами (геометричні параметри - див. «Столярні з’єднання»).

Рис. 4,95. З'єднання ніжок з царгами: а - рамкове кінцеве з потемком на клею (РК - ЗП — 1); б - розбірне з’єднання царгового пояса з ніжками: 1 - шпилька з гайкою і шайбою, 2 - шуруп, 3 - кутник-скріплювач (ф. 221,09, (46)), 4 - гайка-баранчик

Міцність такого з’єднання пропорційна довжині шипа і площі щічок (площі склеювання), тому довжина шипа 1 повинна бути максимальною. Цього можна досягнути при мінімальній величині зовнішнього технологічного уступу р - 2+3 мм. Як бачимо з рисунка, царговий пояс можна зібрати за допомогою кутни - ка-скріплювача на шурупах. Ніжки з вкрученими в них шпильками приєднують­ся до царгового пояса гайками-баранчиками - 4.

На рис. 4.96 наведено конструктивне рішення інших лавочок, а саме: а - з твердолистяних порід, прохідними поздовжніми царгами ніжки, до яких за­кріплюються в чверть шкантами удвох взаемоперпендикулярних напрямках на клею, поперечні царги можуть бути зміщені - показано пунктиром; 6 - короб­частої конструкції (для виробів, що проглядаються з усіх сторін), коробка зі шпилькових порід, личкована шпоном, зібрана «на вус» на рейку, для кріплення ніжок до царг використано додаткові бруски, закріплені шурупами.

Рис. 4.96. Лавочки: а - з прохідними поздовжніми царгами, 6 - коробчаста

Інші конструктивні схеми лавочок із прохідними поздовжніми царгами по­казано на рис. 4.97. Так, ніжки можуть бути закріплені у півдерева царги з про - вушиною ніжки на клею і додатково з’єднання укріплене шурупами - виносний елемент І. Ніжки також можуть бути закріплені до царги на рамковий шип і додатково шурупами - виносний елемент II. Поперечні царги, як правило, кріпляться врівень із поздовжніми. Інколи царги опускають нижче царгового пояса (показано пунктиром) і їх закріплюють столярним з’єднанням з ніжками, варіант - в, III.

Півлаїзочки і окрема ніжка, показані на рис. 4.98, застосовуються з метою еко­номії матеріалу у виробах, де немає небезпеки прогину долішнього щита - при - ліжковї тумбочки, туалетні столики тощо.

Рис. 4.97. Інші види лавочок з прохідними поздовжніми царгами (показана половина): а - ніжка відкрита. 6 - імітація підсадної ніжки, в - ніжки, додатково підсилені міжніжкою

Рис. 4.98. Півлавочки

Лавочки мають бути закріплені або зафіксовані до нижньої пласті долішньої стінки корпусу, який на ній стоїть. Таке кріплення здійснюють на присадних шкантах і кутниках, на шкантах на клею або тільки на кутниках. Кріпильні еле­менти ставлять до поздовжніх і поперечних царг, мінімальна кількість - чотири, при довжині царг вище 800 мм ставлять шість кріпильних елементів, рис. 4.96. З технологічної точки зору і пакування розбірні лавочки більш доцільні. Розбір­ність лавочок здійснюють кутником-скріплювачем - рис. 4.95 або безклесвим з'єднанням у півдерева поздовжньої царги з поперечною на шип «ластівчин хвіст».

Лавочки як опори корпусного виробу можна характеризувати так. Вони від­мінно виконують своє фунціональне призначення: стійко підтримують корпус і забезпечують його від можливих деформацій навіть при значних навантажен­нях, а також задовольняють необхідним естетичним вимогам. Однак лавочки мають великий технологічний недолік: наявність великої кількості деталей, складність їх конструкції, а отже, багатоопераційність при механічному оброб­ленні, незручність і трудомісткість опорядження лакофарбовими матеріалами. Ці недоліки тільки частково усувають при розбірній конструкції лавочок. Більш раціональними опорами, що значно усувають вищеперелічені недоліки, є підсад­
ні ніжки. Варте уваги те, що підсадні ніжки надають виробу більшої легкості. Ла­вочки можуть виконуватися з металевих труб квадратного або прямокутного перерізу.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.