КАТАЛОГ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ім. В. Я. Юр’єва НААН

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГії ВИРОЩУВАННЯ насіння гібридів СОНЯШНИКУ на ділянках гібридизації

Попередники

Кращі – озимі і ярі зернові культури; задовільні – кукурудза на силос і зерно; гірші (незадовільні) – гречка, цукровий буряк та овочеві культури.

Внесення добрив

Оптимальна доза внесення мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту N45P60K45 кг діючої речовини на 1 гектар. Цю дозу можна внести під культивацію. Враховуючи дефіцит і високі ціни на мінеральні добрива, бажано вносити їх в рядки малими дозами із розрахунку N10P15K30 кг на 1 гектар.

Основний обробіток ґрунту

Лущення стерні дисковими лущильниками ЛДГ-10 або ЛДГ-15 на глибину 6-8 см в два сліди. На сильно забур'янених осотом полях слід вносити гербіциди 2,4 Д по 2,5 кг д. р. на 1 га або раундап 4 л/га, потім через півтора – два тижні проводять оранку на глибину 25-27 см.

Передпосівний обробіток ґрунту

Ранньою весною поле боронують та вирівнюють шлейфами, потім культивують на глибину до 8 см в агрегаті з боронами. Перед посівом проводять культивацію на глибину 5-6 см. Якщо верхній шар ґрунту дуже швидко пересихає, культивацію проводять на глибину 4-5 см.

Підготовка насіння до сівби

Сіють насіння схожістю не менше 85%. Насіння перед сівбою обробляють препаратом "Колфуго Супер" в дозі 2 л/т, який ефективний проти таких патогенів, як біла та сіра гнилі, фомопсис. Проти дротянок обробляють препаратами "Круізер 350-Fs" в дозі 6 л/т або "Космос 250 ТКС" в дозі 4 л/т насіння, які захищають сходи протягом 30 діб. В розчини препаратів добавляють клей ПВС для прилипання, а також мікроелементи MnSО4 + ZnSО4 (0,3-0,5 кг/г). Перед протруєнням проводять тепловий обробіток насіння протягом 72 годин при температурі 37°С.

Гербіциди

При вирощуванні соняшнику використовують гербіциди: харнес 2-3 л/га, дуал голд 1,2-1,6 л/га, оскар 2-3 л/га, гвардіан 2-3 л/га, гезагард 3-4 кг/га.

Строки сівби, глибина загортання насіння

Сіють соняшник при прогріванні 10-сантиметрового шару ґрунту до 10-12ºС. Глибина загортання насіння 5-6 см, при дефіциті вологи допускається 7-8 см.

Догляд за посівами

Через 5-6 днів після сівби проводять досходове боронування середніми зубовидними боронами. Швидкість руху агрегату 5-6 км/год. Після появлення сходів боронування проводять в період формування 2-3 пар справжніх листочків, швидкість руху агрегату 4 км/год. Міжряддя соняшнику починають обробляти в першу чергу на полях забур'янених осотом рожевим і жовтим. Глибина першої міжрядної обробки 10-12 см, другої 8-10 см.

При наявності на одному квадратному метрі двох і більше жуків сірого люцернового довгоносика сходи обробляють розчином 2,5% штефесіна (0,5 л/га), для боротьби з попелицею при пороговій чисельності 40-50 і більше комах на одну рослину проводять обприскування посівів 50 %ним розчином Би-58 (1 л/га).

Обприскування посівів

З метою боротьби з сірою і білою гнилями, а також фомопсисом рекомендується обробка посівів у фазу цвітіння препаратом «Колфуго Супер», який не має негативного впливу на бджіл. Доза препарату 2 л/га. В несприятливі для достигання роки проводять десикацію посівів. До цієї роботи приступають на початку побуріння кошиків при вологості насіння 25-30 %. Використовують хлорат магнію (10-20 кг/га) або реглон (1,5-2,0 л/га). Витрати робочої рідини при авіаобприскуванні 100-120 л/га.

Збирання врожаю

Збирають соняшник комбайном СК-5 НИВА із спеціальними пристроями ПСП-1,5, ПСП-1,5М та Дон-1500, з ПСП-8 і ПСГІ-10, а також "Джондір", "Бізон" та ін. Насіння, яке надійшло на тік, має бути очищене протягом дня, а при необхідності підсушене до 7% вологості. Для зниження оборотів молотильного барабана до 250-350 об/хв. ремінну передачу замінюють ланцюговою.

Щоб одержати якісне насіння гібридів соняшнику, потрібно суворо дотримуватися правил його вирощування. Насіннєві посіви необхідно розміщувати після кращих попередників, де соняшник не вирощували протягом останніх 8-10 років. Основною умовою при вирощуванні насіння є обов'язкове дотримання просторової ізоляції від інших посівів соняшнику (не менше 1500 м для ділянок гібридизації). Сіють пунктирним способом сівалками СПЧ-6, СУПН-8, УПС-12, СУПН-12А з міжряддям 45-70 см.

У фазі 3-4 пар справжніх листочків треба видалити всі недорозвинуті рослини, уражені несправжньою борошнистою росою та іншими хворобами.

Для забезпечення високих сортових якостей насіння проводять дві сортові прочистки – перед цвітінням і перед апробацією (за 7-10 днів до збирання). При цьому видаляють нетипові рослини, а також уражені білою та сірою гнилями, вовчком та іншими хворобами. Враховуючи, що бджолозапилення сприяє збільшенню врожаю, на початку цвітіння соняшнику, підвозять пасіку з розрахунку 1,5-2 бджолосім'ї на кожний гектар посіву.

Співвідношення материнських і батьківських рядків на ділянках гібридизації може бути 6:2, 8:4, 10:2, 12:4. Сівбу за схемою 6:2, 12:4 проводять сівалкою СУПН-8, а за схемою 8:4, 10:2 шестирядковою сівалкою СПЧ-6, засипаючи у насіннєві банки насіння батьківських форм в послідовності:

Б М М М М М М Б (6:2); М М М М М М Б Б (12:4);

М М М М Б Б (8:4); М М М М М Б (10:2)

де М – материнська форма (стерильна)

Б – батьківська форма (відновлювач фертильності пилку).

Важливою умовою для одержання високого урожаю насіння є оптимальна густота рослин батьківських ліній перед збиранням (для стерильних ліній) або перед цвітінням (для ліній – відновлювачів фертильності пилку). Вона має бути незалежно від ширини міжрядь (тис. рослин на гектар):

Материнські лінії

Батьківські лінії

Сх 908 А

60

Х 711 В

40-45

Сх 1006 А

55

X 720 В

45-50

Сх 4021 А

45-50

X 762 В

55-60

Сх 2111 А

55

X 526 В

40-45

Сх 1002 А

55

Х 843 В

50-55

Сх 1008 А

55

Сх 808 А

50

NS 26 A / Х 1002 Б

50

Сх 1008 А / Х 1007 Б

55

Сх 1012А

55

Сх 503 А

60

Необхідну кількість насіння на гектар висівають шляхом підбору дисків з різним числом отворів. Як правило, на 1 га витрати насіння материнських ліній складають 3,5-5 кг.

Враховуючи, що гібриди соняшнику: - Світоч і Погляд; - Еней, Ант і Дарій; Етюд, Ясон, Оскіл мають одну батьківську лінію (Х 711 В; Х 526 В; Х 720 В), їх можна вирощувати на одній ділянці гібридизації.

В зв'язку з тим, що цвітіння материнських (Сх 908 А, Сх 1006 А, Сх 1008 А / Х 1007 Б) і батьківських (Х 720 В, Х 762 В, Х 782 В, Х 526 В) ліній гібридів Кий, Еней, не співпадає на 10-14 днів, необхідно батьківські лінії сіяти в ранні строки (16-18 квітня) на глибину 3-4 см. Материнські лінії треба сіяти після появи сім'ядолей у ліній Х 720 В, Х 782 В, Х 526 В і першої пари справжніх листків у лінії Х 762 В.

Для гібрида Кий рекомендується використання дванадцятирядкових сівалок з шириною міжрядь 45 см з схемами посіву 20:4, 18:6: М М М М М М М М М Б Б Б, М М М М М М М М М М Б Б.

Батьківські рядки ліній – відновлювачів фертильності пилку після повного цвітіння материнської лінії необхідно скосити на зелений корм або силос. Це полегшує збирання рослин материнської лінії. Прокоси, які утворилися в посівах забезпечують краще продування посіву, що зменшує ступінь ураження хворобами, сприяє більш дружньому визріванню.

Щоб зберегти повну біологічну чистоту і морфологічну вирівняність ліній, виростити високоякісне насіння гібридів першого покоління на ділянках гібридизації, необхідно своєчасно проводити сортові прополки і фітосанітарні прочистки як материнських, так і батьківських рядків.

При формуванні 5-6 пар справжніх листків у рядках стерильної лінії видаляють нетипові рослини (гіллясті, високорослі та інші). В рядках батьківських ліній також видаляють нетипові рослини, уражені хворобами.

З самого початку цвітіння материнської стерильної лінії з неї видаляються всі фертильні рослини. Стерильні кошики відрізняються світло-жовтим забарвленням, а фертильні мають темне забарвлення через пильники квіток. Зрізані фертильні кошики кладуть на землю квітками вниз, а стебло зрізають повністю. Цю роботу продовжують до повного завершення цвітіння материнської лінії і проводять щодня незалежно від погоди з 6 до 9 години ранку, тобто до початку інтенсивного льоту бджіл.

Контроль за повнотою стерильності материнської лінії здійснюється під безпосереднім керівництвом і участю агронома-насінника господарства.

До збирання материнських ліній соняшнику приступають при настанні технічної стиглості кошиків і вологості насіння не вище 10-12 %. Кожна материнська лінія гібрида першого покоління збирається окремим очищеним і обладнаним комбайном з пристроєм для збирання соняшнику при зниженій частоті обертання молотильного барабану 300-350 об/хв.

Насіння, яке поступає на тік, негайно підлягає попередній очистці і при необхідності доводиться до стандартної вологості (8 %) за допомогою установок активного вентилювання або сушарок з м'яким режимом сушіння.

Потім насіння додатково очищають і калібрують на насіннєочисних машинах, затарюють у мішки, зберігають до реалізації в складах штабелями висотою не більше 6 мішків.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай