“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДУ СОНЯШНИКА LG 5665 ЗАЛЕЖНО ВІД ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІКИ

С. О. Філоненко, магістр.

Науковий керівник: JI. B. Сало, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет

Соняшник незмінно займає провідне місце у сільськогосподарському виробництві України. Ця культура є однією з найбільш рентабельних. Така ситуація на ринку соняшника стала важливим стимулом розширення площ цієї культури, які збільшились з 1601 тис. га у 1991 р. до 4,0-3,5 млн. га у 2003-2006 pp. [1]. При цьому валове виробництво насіння соняшника зросло за цей час з 2,3-2,5 млн. т до 4,3-4,7 млн. т, в 2006 р. вперше його було зібрано понад 5 млн. т [2]. На жаль, збільшення виробництва соняшника відбулось екстенсивним шляхом, за рахунок збільшення посівних площ. В Україні основні площі соняшника розміщуються у степовій зоні, в тому числі в Кіровоградській області, де агрокліматичні умови для цієї культури найбільш сприятливі

Важлива роль у нарощуванні виробництва насіння соняшника належить його науковому забезпеченню. Є абсолютним фактом, що отримати високий рівень врожайності

без застосування мінеральних добрив, фунгіцидів та сучасних регуляторів росту неможливо. Крім того, різні поєднання вказаних елементів агротехніки вирощування неоднаково впливають на врожайність насіння. В зв’язку з цим є актуальним визначення факторів, які є найбільш рентабельними в умовах конкретного господарства при вирощуванні соняшнику.

В наших дослідженнях метою було проаналізувати вплив застосування різних видів регуляторів росту у поєднанні з використанням фунгіциду та добрив на формування врожайності соняшника при вирощуванні в умовах ТОВ «Знам’янська агропромислова компанія» Знам’янського району Кіровоградської області.

Погодні умови господарства та технічне забезпечення є задовільними для вирощування соняшнику. Дослід складався з наступних семи варіантів: 1.Контроль без обробок, 2.Танос 0,4кг/га, З. Танос 0,4кг/га + Карбамід ІОкг/га, 4.Танос 0,4кг/га + Карбамід ІОкг/га + Екоорганіка Іл/га, 5. Танос 0,4кг/га + Карбамід ІОкг/га + Квантум олійний 2л/га + Квантум БорАктив Іл/га, 6.Танос 0,4кг/га + Карбамід ІОкг/га + Гуміфілд 50г/га 7.Танос 0,4кг/га + Карбамід ІОкг/га + Бороплюс 0,5л/га + Брексіл 0,5кг/га. В досліді вирощували гібрид соняшника LG 5665. Досліджуваний гібрид є районованим для зони Степу.

Результати визначення рівня врожайності соняшника наведено в табл. 1. Як видно з даних таблиці, врожайність насіння соняшнику зростала порівняно до контролю під дією усіх досліджуваних факторів.

Таблиця 1 - Рівень врожайності насіння гібриду соняшнику LG 5665 залежно від застосування фунгіциду, добрив та регуляторів росту

п/п

Варіант

Урожайність

Різниця до контролю

1

Контроль

33,0

-

2

Танос 0,4 кг/га

35,7

2,7

3

Танос 0,4кг/га + Карбамід 1 Окг/га

36,9

3,9

4

Танос 0,4кг/га + Карбамід 1 Окг/га + Екоорганіка Іл/га

36,8

3,8

5

Танос 0,4кг/га + Карбамід 1 Окг/га + Квантум Олійні 2л/га + Квантум БорАктив Іл/га

37,1

4,1

6

Танос 0,4кг/га + Карбамід 1 Окг/га + Fуміфілд 50г/га

35,1

2,1

7

Танос 0,4кг/га + Карбамід 1 Окг/га + Бороплюс 0,5л/га + Брексіл 0,5кг/га

38,6

5,6

НІР05

2,0

Так, застосування фунгіциду Танос підвищило врожайність на 2,7ц/га, що при НІР

2,0 є істотним зростанням. Очевидно, при кращому захисті від гнилей рослини здатні використовувати збережену енергію для формування додаткової продукції. Ще більш високий рівень даного показника досягли поєднанням захисту і живлення рослин у варіанті З, де застосовували Танос і азотне добриво карбамід. В цьому варіанті врожайність досягла 36,9ц/га, а прибавка майже вдвічі перевищувала найменшу істотну різницю. Майже не змінило описану ситуацію використання Екоорганіки на фоні фунгіциду та добрива, в зв’язку з чим можна вважати, що очікуваного ефекту додавання даного компоненту суміші не дало. А використання Гуміфілду у варіанті 6 на фоні Таносу і Карбаміду навіть знизило ефект, досягнутий при окремому застосуванні фунгіциду та добрива. Високі результати у досліді отримали від використання хелатних борвмісних мікродобрив Квантум Олійні та Квантум Бор Актив, які є продуктами однієї фірми і підсилювали дію один одного. Прибавка у п’ятому варіанті, де використовували дані препарати, досягла 4,1ц/га. А найвищого показника - 38,6ц/га - досягли при застосуванні також борвмісних регуляторів росту Бороплюс та Брексіл - прибавка до контролю склала 5,6ц/га. Очевидно, що на фоні нормального захисту рослин від хвороб та незначного але додаткового азотного живлення мікроелемент бор проявляє максимально свої властивості, а він, як відомо, відповідає за нормальне функціонування провідної системи рослини. За таких умов надходження елементів живлення з грунту та відтік продуктів асиміляції до репродуктивних органів є оптимальним, що і спричинило підвищення врожайності насіння.

Соняшник вирощують як продукт для отримання олії, тому вміст її у насінні є важливим показником. У наших дослідженнях використання фунгіциду, добрив та регуляторів росту спричинило неоднозначний вплив на олійність насіння соняшника. Результати, наведені у таблиці 2, є тому підтвердженням.

Так, самостійне використання фунгіциду покращило показник олійності лише на 0,5%. Ще менший ефект був при додаванні Карбаміду. Це можна пояснити впливом азоту, який на 46% представлений у даному добриві. Відомо, що азот зменшує енергетичні показники, на відміну від фосфору. Дещо кращі і близькі за значенням показники отримали у варіантах 4 і 6 де використовували речовини органічного походження. А найвищий показник олійності отримали при використанні Квантум Олійні у норм 2л/га і Квантум Бор Актив з витратою Іл/га - рівень олійності досягав 48,1%, що на 3,5% більше за контроль.

Таблиця 2 - Якісні показники насіння гібриду соняшнику LG 5665 залежно від застосування фунгіциду, добрив та регуляторів росту

п/п

Варіант

Вміст олії

Збір олії,

%

різниця до контролю

ц/га

різниця до контролю

1

Контроль

44,6

-

14,7

-

2

Танос 0,4 кг/га

45,1

0,5

16,1

1,4

3

Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га

44,8

0,2

16,5

1,8

4

Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га + Екоорганіка Іл/га

45,9

1,3

16,9

2,2

5

Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га + Квантум Олійні 2л/га + Квантум БорАктив Іл/га

48,1

3,5

17,8

3,1

6

Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га + Гуміфілд 50г/га

46,3

1,7

16,2

1,5

7

Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га + Бороплюс 0,5л/га + Брексіл 0,5кг/га

46,7

2,1

18,0

3,3

Не менш важливим показником, який фактично визначає економічну доцільність будь-якого заходу, є збір олії з гектара. Оскільки цей показник є комплексним і залежить від рівня врожайності, то незважаючи на максимальний вміст олії у рослин варіанту 5, найбільший збір цього продукту - 18,0 ц/га - отримали у варіанті 7, де врожайність була максимальною.

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. Максимальна врожайність насіння (38,6ц/га), отримана при обробці рослин соняшника препаратами Бороплюс у нормі 0,5л/га та Брексіл з витратою 0,5кг/га на фоні використання фунгіциду Танос 0,4л/га і азотного добрива Карбамід у дозі Юкг/га діючої речовини.

2. Олійність насіння максимально підвищують Квантум Олійні у нормі 2л/га і Квантум Бор Актив з витратою Іл/га на фоні фунгіциду Танос 0,4л/га і Карбаміду Юкг/га - рівень олійності досягав 48,1%, що на 3,5% більше за контроль.

3. Найбільший збір олії - 18,0 ц/га - отримали у варіанті 7 (Танос 0,4кг/га + Карбамід Юкг/га + Бороплюс 0,5л/га + Брексіл 0,5кг/га) за поєднання максимальної врожайності і високої олійності.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua