ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЕУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО

В. В. Аліценко, магістр. Науковий керівник: М. І. Григор’єв, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет Нині виробництво продукції рослинництва вже не можливе без застосування ефективних регуляторів росту рослин. Вони …

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОЕО ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОЕО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

М. В. Шевченко, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий, порівняно з іншими культурами, досить вимогливий до вирощування, проте нині за …

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОЕО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ

К. Г. Тараненко, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий є важливою технічною цукроносною культурою нашої держави та інших країн помірного …

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ВИСАДКІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

М. М. Скрипник, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавської державної аграрної академії Буряківництво було і залишається стратегічно важливою галуззю для України. Адже буряк цукровий у …

ГІСОП ЛІКАРСЬКИЙ В КУЛЬТУРУ

С. В. Сизоненко, студ. Науковий керівник: Т. О. Белова, доц. Полтавська державна аграрна академія Актуальність використання лікарських рослин безмежно виросла в останнє десятиріччя. Зважаючи на велику цінність гісопу лікарського в …

ВПЛИВ ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ГУСТОТИ СІВБИ НА РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ

В. М. Сердюк, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія На даний час кукурудза - одна з найпоширеніших культур у світовому рослинництві, займає третє місце після …

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ЯКІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ

Н. В. Семенко, студ. Науковий керівник: О. В. Бараболя, доц. Полтавська державна аграрна академія Яра пшениця у світовому землеробстві є однією з головних продовольчих культур. Особливе місце посідає тверда яра …

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

О. Г. Світлична, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Буряк цукровий вже давно став однією із найвисокопродуктивніших культур помірного поясу планети, яка …

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОЕО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЕО ЖИВЛЕННЯ

А. В. Косик, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія Ярий ячмінь - цінна продовольча, кормова і технічна культура. Із зерна скловидного і крупнозерного дворядного ячменю …

ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СУЧА СНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

Я. В. Кошман, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Кукурудза - це одна з найбільш поширених культур в світовому землеробстві. Серед усіх …

УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН

А. В. Косик, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія В останні роки виробництво соняшнику, завдяки високій рентабельності (близько 50 %), невпинно зростає. Але зростання посівної …

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ

О. В. Калюх, студ. Науковий керівник: Т. О. Белова, доц. Полтавська державна аграрна академія Ромашка лікарська (Chamomilla recutita L.) - однорічна рослина 15-60 см заввишки родини айстрових - одна з …

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

С. О. Дяченко, студ. Науковий керівник: О. А. Антонець, доц. Полтавська державна аграрна академія Озиме жито в нашій країні є другою важливою після пшениці культурою. Продовольча цінність його визначається значним …

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ТА ЯКІСТЬ ЙОГО НА СІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗА СТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ

О. О. Дем’яненко, студ. Науковий керівник: С. В. Філоненко, доц., канд. с.-г. наук Полтавська державна аграрна академія Урожай бурякового насіння, його посівні якості визначаються системою організаційних та агротехнічних заходів у …

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ

Н. Д. Горошинська, студ. Науковий керівник: О. В. Бараболя, доц. Полтавська державна аграрна академія Комбікорми являють собою однорідну і складну суміш очищених і подрібнених різних кормових компонентів, складених за науково …

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ

В. Базалій, студ. Науковий керівник: Т. О. Белова, доц. Полтавська державна аграрна академія Васильки справжні ( Ocimum basilicum L.) - однорічна трав'яниста рослина родини губоцвітих (Lamiaceae) набула широкого використання в …

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Ю. А. Анатольев, магістр. Кіровоградський національний технічний університет У збільшенні виробництва зерна значна роль належить одній із найурожайніших культур сучасного землеробства різнобічного і різноманітного використання - кукурудзі, яку вирощують для …

СУЧА СНІ БІОПРЕПАРА ТИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Т. Соколюк, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Останніми роками внаслідок підвищення вартості добрив погіршилося мінеральне живлення рослин цукрових буряків, що призвело до зниження їх продуктивності. Одним із шляхів вирішення цієї …

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМІСТИМУ С ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Н. Кухаренко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Кожному сорту або гібриду рослин встановлений певний рівень продуктивності, зумовлений їхнім генетичним потенціалом. Повна реалізація продуктивних можливостей може бути досягнута за створення оптимальних …

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОЕІЇ ВИРОЩУВАННЯ РОЗПУСНОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЕО СТЕПУ УКРАЇНИ

С. Ю. Красовський, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Серед підвидів кукурудзи, які використовуються для харчування, чільне місце займає розлусна кукурудза. В Україні вирощування розлусної кукурудзи обмежене, а для задоволення потреб …

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПОКАЗНИКИ УРОЖАЙНОСТІ ТА ПОСІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СІННЯ ЕРЕЧКИ СОРТУ КАРА-ДАЕ

Д. В. Бі. іоіо. іона, магістр. Науковий керівник: JI. B. Сало, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет Гречка є важливою харчовою, дієтичною та медоносною культурою. Навіть у високотехнологічних господарствах …

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ РЕАКОМ

Ю. В. Василиненко, магістр. Науковий керівник: JI. B. Сало, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет Збільшення виробництва зерна гречки, як основної дієтичної культури, залишається важливим питанням сучасного сільськогосподарського виробництва. …

УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДУ СОНЯШНИКА LG 5665 ЗАЛЕЖНО ВІД ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІКИ

С. О. Філоненко, магістр. Науковий керівник: JI. B. Сало, канд. с.-г. наук Кіровоградський національний технічний університет Соняшник незмінно займає провідне місце у сільськогосподарському виробництві України. Ця культура є однією з …

УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

В. А. Рибальченко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Fенетичні ресурси рослин вважаються найбільш ефективним шляхом підвищення їх продуктивності[1, 2]. Але реалізація генетичних ресурсів поки що залишається низькою і за даними …

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЕО СТЕПУ УКРАЇНИ

А. Редько, магістр. Науковий керівник: Н. М. Трикіна, викл. Кіровоградський національний технічний університет Попит на сою і продукти з неї існує постійно. Для виробництва соєвої продукції необхідно значно підвищити рівень …

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИЗОБОФІТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЕОРОХУ

М. О. Охріменко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет До недавнього часу горох був однією із найбільш поширених зернобобових культур в Україні[1,2]. Але в останні роки не дивлячись на створення високопродуктивних …

ВПЛИВ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДЕСИКАЦІЇ ПОСІВІВ ЯРОЕО ЯЧМЕНЮ

В. Ю. Нестеренко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Ярий ячмінь як на Україні в цілому, так і у Кіровоградській області є однією із найбільш важливих зернофуражних культур[1]. До недавнього часу …

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО БІЛОГО МЕТЕЛИКА ТА АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В. В. Михайленко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Суттєву роль в «забрудненні» середовища відіграють чужоземні живі організми - це можуть бути тварини (від найпростіших до хребетних), рослини, мікроорганізми [3]. В …

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ сої

О. Лашко, магістр. Науковий керівник: Н. М. Трикіна, викл. Кіровоградський національний технічний університет Невисока урожайність насіння сої в умовах Степу свідчить про недостатнє вивчення в цьому регіоні особливостей росту і …

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШКІДНИКІВ У ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА її УРОЖАЙНІСТЬ

Ю. В. Вєремєєнко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Сівозміна, як основа системи землеробства, має надзвичайно велике значення у формуванні продуктивності посівів сільськогосподарських культур[1]. Попередники культур у сівозмінах мають комплексний вплив …

ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ в ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Р. В. Курятенко, магістр. Кіровоградський національний технічний університет Серед найважливіших зенових культур озима пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є провідною продовольчою культурою [1,2]. Це свідчення …

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТА ЧАННЯ СМТ. ГОЛОВАНІВСЬК

Ю. О. Смуток, cmyd. Науковий керівник: В. М. Світовий, канд. с.-г. наук Уманський національний університет садівництва Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе життя людей, тварин і …

“ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ”

За даними зарубіжної і вітчизняної біологічної і сільськогосподарської науки [1-3], азот грунту впливає одночасно на процеси росту і розвитку рослин. Згідно даних Уманської державної аграрної академії [4] внесення азотних добрив …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua