ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

Ярий ріпак

Вимоги до ґрунту

До ґрунтів ярий ріпак не дуже вимогливий. Краще росте на чорноземах, темно-сірих опідзолених та сірих лісових ґрунтах, які мають добру структуру і нейтральну або слабокислу реакцію ґрунтового розчину (рН 6,6-7,2). Не придатні для його вирощування ґрунти, які мають легкий гранулометричний склад. Погано росте ріпак на ґрунтах з кислою реакцією ґрунтового розчину та близьким рівнем залягання ґрунтових вод.

Вибір попередника

Кращими попередниками для ріпаку є озима пшениця, озиме жито, кукурудза і ярі зернові. Не можна висівати ярий ріпак після культур з родини капустяних та цукрових буряків, які мають спільних з цією культурою шкідників.

В сівозміні ріпак повинен займати не більше 25 %. На попереднє поле його можна повертати не раніше як через 3-5 років. Ріпак є добрим попередником для інших культур.

Система удобрення

Ярий ріпак добре реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. Гній (20-30 т/га) краще вносити під попередник, а безпосередньо під ріпак - мінеральні добрива. Дози добрив залежать від родючості ґрунту, сорту, попередників, вологозабезпеченості, урожаю, що планується.

128

Оптимальна доза добрив при інтенсивних технологіях вирощування становить ^адоРбоКйо. В умовах недостатнього зволоження доцільно повну норму добрив вносити під основний обробіток, використовуючи складні добрива. При достатньому зволоженні ефективне підживлення азотом N30 у фазі 5-6 листків - бутонізації.

Обробіток ґрунту

Основний обробіток ґрунту проводиться відразу після збирання попередника і залежить від попередньої культури, грунтово - кліматичних умов та забур'яненості поля. При розміщенні ярого ріпаку після зернових культур проводять лущення стерні на глибину 6-8 см дисковими лущильниками або важкими дисковими боронами на глибину 6-8 см, а через два тижні, при масовій появі бур'янів, оранку на глибину 20-22 см або плоскорізний обробіток на глибину 18-20 см. На чистих полях оранку заміняють глибоким розпушенням (12-14 см) важкими боронами або плоскорізами на глибину 20-22 см.

На полях, засмічених багаторічними бур'янами, застосовують поліпшений зяблевий обробіток, який включає дворазове лущення стерні. Перше - вслід за збиранням попередника дисковими лущильниками, а через два тижні друге лущення лемішними лущильниками на глибину 10-12 см в агрегаті з важкими боронами або плоскорізами. Через 2-3 тижні після останнього. лущіння проводять зяблеву оранку на глибину 20-22 см.

У роки з подовженим теплим післязбиральним періодом при підвищеній забур'яненості однорічними бур'янами застосовують напівпаровий обробіток. За такого обробітку, відразу після збирання попередника, проводять лущення стерні дисковим лущильником на глибину 6-8 см, потім ранню оранку і при появі бур'янів - 1-2 культивації з одночасним боронуванням.

Після кукурудзи проводиться дискування на глибину 10-12 см важкими дисковими боронами і оранка на глибину 20-22 см.

Передпосівний обробіток. Весною, при досягненні грунтом фізичної стиглості проводять закриття вологи важкими і середніми боронами та шлейфами.

Для забезпечення рівномірного загортання насіння і створення оптимального посівного шару грунту передпосівну культивацію слід виконувати з вирівнювачем та кільчато-зубчатим котком.

129

Більш якісний передпосівний обробіток забезпечується при використанні комбінованих агрегатів (типу "Європак", АП-3,7, АП-6, Horsch FG 18.30 та ін.). При вирощуванні ярого ріпаку за інтенсивною технологією під передпосівну культивацію або до появи сходів вносять рекомендовані ґрунтові гербіциди (таблиця 1.21).

Таблиця 1.21

Перелік пестицидів для захисту ярого ріпаку від хвороб, шкідників і бур'янів*

Назва препарату

Об’єкт, проти якого використовується

Норма

внесення

Строки та спосіб проведення обробітку

1

2

3

4

Протруювання насіння

Вітавакс 200 ФФ, з. п.

Пліснявіння, чорна плямистість або чорна пліснява, пероноспороз, гельмінтоспоріозна коренева гниль

2,0-3,0 кг/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Космос 250, т. к.с.

Комплекс шкі дників сходів

8,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Круізер 350 FS, т. к.с.

Хрестоцвітні блішки

4,0 л/т

Передпосівна обробка насіння

Максим XL 035 FS, т. к.с.

Альтернаріоз, чорна ніжка, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, пліснявіння насіння

5,0 л/т

Протруювання насіння суспензією препарату

Ровраль ФЛО, к. с.

Пліснявіння, чорна ніжна, альтернаріоз, фомоз та сіра гнилі

8,0 л/т

Протруювання насіння перед висіванням

Фурадан 35 ST, т. пс.

Хрестоцвітні блішки

15,0 кг/т

Обробка насіння перед висіванням

Хінуфур, в. с.

Хрестоцвітні блішки

18,0 л/т

Передпосівна обробка насіння

Чинук, 20 %, т. к.с.

Хрестоцвітні блішки, квіткоїд, капустяна попелиця

20,0 л/т

Обробка насіння на насіннєвих заводах

Гербіциди

Арамо 45, к. е.

Однорічні та багаторічні злакові бур’яни

1,0-2,0 л/га

Обприскування від фази 3 листків до кінця кущення в однорічних злакових бур’янів, при висоті пирію 15-20 см (незалежно від фази розвитку культури)

Бутізан 400, к. с.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

1,75-2,5 л/га

Обприскування Грунту до або після появи сходів культури

130

1

2

3

4

Гліфоган 480, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні, за 2 тижні де висівання

Гліфос 360, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання культури

Домінатор 360, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання культури

Дуал Г олд 960 ЕС, к. е

Однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни

1,6 л/га

Обприскування Грунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження — із загортанням)

Зеллек Супер, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

0,4 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів в фазі 2-6 листків

Зеллек Супер, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,0 л/га

Обприскування у період вегетації культури (за висоти бур’янів 10-20 см)

Клінік Дуо, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Клінік Дуо, в. р.

Багаторічні злакові та дводольні бур’яни

4,0-6,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Клінік, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Клінік, в. р.

Багаторічні злакові та дводольні бур’яни

4,0-6,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Комманд, к. е.

Злакові та дводольні бур’яни

0,15-0,2 л/га

Обприскування до сходів культури

Лассо, мк. с.

Однорічні злакові бур’яни

4,0-5,0 л/га

Обприскування Грунту до висівання або після висівання, але до сходів культури

131

1

2

3

4

Лонтрел Гранд, в. г.

Однорічні дводольні та багаторічні дводольні бур’яни

0,12-0,2 л/га

Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур’янів, у фазі розетки — початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)

Напалм, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування по вегетуючих бур’янах навесні за 2 тижні до висівання культури

Пантера, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

1,0-1,25 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 3-4 листочків у бур’янів)

Пантера, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,75-2,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см)

Раундап, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання

Селект 120, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

0,4-0,8 л/га

Обприскування за висоти бур’янів 3­5 см (незалежно від фази розвитку культури)

Селект 120, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,4-1,8 л/га

Обприскування за висоти бур’янів 15­20 см (незалежно від фази розвитку культури)

Тарга Супер, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

1,0-1,5 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 3-5 листків у бур’янів

Тарга Супер, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

2,0-3,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 3-6 листків у бур’янів

Торнадо, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0-4,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Трефлан 240, к. е.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,4 л/га

Обприскування Грунту з негайним загортанням до висівання культури

132

1

2

3

4

Трофі 90, к. е.

Однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни

1,5-2,0 л/га

Обприскування Грунту (у зонах недостатнього зволоження — із загортанням) або до появи сходів культури

Ураган Форте 500 SL, в. р.к.

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни

1,5-3,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання

Фуроре Супер, м. в.е.

Однорічні злакові бур’яни

0,8-1,2 л/га

Обприскування вегетуючої культури від фази 2-х листків до кінця кущення бур’янів

Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

0,5-1,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур’янів)

Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,0-2,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см)

Інсектициди

Альфа Ципі, к. е.

Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвітні блішки

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Альфагард 100, к. е.

Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвітні блішки

0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Бульдок, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, пильщики

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Вантекс 60, мк. с.

Ріпаковий квіткоїд

0,04­0,06 л/га

Обприскування в період вегетації

Децис, 2,5% к. е.

Квіткоїд ріпаковий, клопи, білянки, блішки, попелиці

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Децис Профі, в. г.

Квіткоїд ріпаковий, ріпаковий пильщик

0,07 л/га

Обприскування в період вегетації

Золон 35, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, білани, хрестоцвітні клопи, совки

1,5-2,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Карате 050 ЕС, к. е.

Ріпаковий квіткоїд

0,1-0,15 л/га

Обприскування в фазу бутонізації

Карате Зеон 050 CS, мк. с.

хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд

0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Парашут 450, мк. с.

Совки, білянки, попелиці, ріпаковий пильщик, міль

0,75 л/га

Обприскування в період вегетації

Сумі-Альфа, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Фастак, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Фуфанон 570, к. е.

Ріпаковий квіткоїд

0,6-0,8 л/га

Обприскування в період вегетації

133

1

2

3

4

Ф’юрі, в. е.

Хрестоцвітні блішки, квіткоїд ріпаковий, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд

0,1 л/га

Обприскування в період вегетації

Циклон, к. е.

Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Штефесін, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, клопи, білянки, блішки, попелиці

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Фунгіциди

Альєтт, з. п.

Пероноспороз

1,2-1,8 кг/га

Обприскування в період вегетації 0,3 % суспензією препарату

Колосаль, к. е.

Альтернаріоз

0,75-1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Ридоміл Голд МЦ, 68 WG, в. г.

Альтернаріоз, пероноспороз, сіра гниль

2,5 кг/га

Обприскування в період вегетації

Сарфун 500 SC, к. с.

Альтернаріоз, септоріоз

0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Форсаж 500 SC, к. с.

Альтернаріоз, септоріоз

0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Десиканти

Гліфоган 480, в. р.

3,0 л/га

Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури

Домінатор 360, в. р.

3,0 л/га

Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури

* Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні. - Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС, 2006. - 319 с.

Вибір сорту

До реєстру сортів України занесено понад 30 сортів ярого ріпаку. Вони придатні для використання на харчові і кормові цілі, відзначаються підвищеною врожайністю, високим виходом олії та вмістом протеїну.

Для умов Лісостепу рекомендовані такі сорти і гібриди: Аріон, Лізоне, Квантум, Оредеж 2, Форте, Байкал, Клітинний 8, Калинівський, Клітинний 1, Сієста F1, Терра, Лужок, перспективний - Аіра. Максимальна врожайність насіння - 24,0-32,0 ц/га.

Підготовка насіння до сівби

Висівати треба високоякісне насіння зі схожістю не нижче 85 %. Якщо урожай призначається на харчову олію, необхідно

134

контролювати посівний матеріал на вміст ерукової кислоти і глюкозинолатів.

Перед сівбою насіння протруюють проти шкідників і хвороб рекомендованими препаратами (таблиця 1.26).

Проти грибних патогенів застосовують препарат Вітавакс 200, з. п. - 3,0 кг/т та ін. З метою запобігання знищення сходів хрестоцвітою блішкою, насіння обробляють препаратами "Рубіж" 40 %, к. е. - 3 л/т або "Чинук" 20 %, т. к.с. - 20 л/т, які забезпечують надійний захист молодих рослин до фази чотирьох справжніх листків [4]. Насіння після протруювання просушують до сипучості. Як правило при цьому відпадає потреба в зостосуванні інсектицидів.

Сівба

Строки сівби. Найкращими для сівби ярого ріпаку є ранні строки. Його висівають одночасно з ранніми яровими культурами.

У цьому випадку ріпак краще використовує вологу, менше забур'янюється і пошкоджується шкідниками. Запізнення з сівбою призводить до зниження врожайності на 10-30 %.

Способи сівби. Ріпак сіють звичайним рядковим способом. Для сівби використовують сівалки Клен-6, Vaderstadt RDA 800C, СЗ-3,6, СЗ- 5,4, СЗТ-3,6 та ін. На ділянках розмноження посівного матеріалу використовують широкорядний посів (ширина міжрядь 45 см).

Норма висіву. Оптимальна норма висіву ярого ріпаку 1,5­3,0 млн. схожого насіння на гектар (5-8 кг/га).

Глибина загортання насіння залежить від типу і вологості грунту і становить 1,5-2,0 см. При пересиханні верхнього шару грунту глибину загортання насіння збільшують до 3-4 см.

Догляд за посівами

Після сівби поле коткують кільчасто-шпоровими або гладкими котками, крім випадків застосування посівних агрегатів зарубіжного виробництва та кращих сучасних зразків, що виключає необхідність ущільнення шару грунту після висівання ріпаку.

При безгербіцидній технології вирощування через 2-5 днів після сівби для знищення бур'янів у фазі "білої ниточки" проводять досходове боронування легкими боронами або мотиками. На дуже загущених посівах у фазі 4-5 справжніх листків проводять посходове боронування.

Захист посівів від бур'янів, шкідників і хвороб. Якщо посіви засмічені бур'янами для їх знищення використовують рекомендовані гербіциди (таблиця 1.26).

При оптимальних ранніх строках сівби, якісному передпосівному обробітку грунту, раціональній нормі висіву необхідності в боротьбі з бур'янами в посівах ріпаку не виникає.

135

Серед шкідників ярого ріпаку найбільшої шкоди на період сходів завдають хрестоцвіті блішки, в період активного росту та розвитку - ріпаковий квіткоїд, капустяна попелиця, стебловий прихованохоботник. При виявленні цих шкідників вище порогу шкодочинності (таблиця 1.22) [25] проводять обробіток посівів рекомендованими препаратами (таблиця 1.21).

Таблиця 1.22

Приблизні економічні пороги шкодочинності основних шкідників _______________________________ і хвороб_______________________________

Шкідливі види

Строки обліку

Поріг шкодочинності

Хрестоцвітні блішки

Сходи озимого ріпаку (серпень-вересень)

5 екз./кв. м

Ріпакові пильщик, листкоїд

2-4 листків — утворення розетки

3 екз./кв. м

Капустяні білан і совка

2-4 листків — утворення розетки

3 екз./кв. м

Ріпаковий квіткоїд, стебловий хрестоцвітий і насіннєвий прихов анохоботники

Наприкінці бутонізації

5-6 жуків

Пероноспороз, альтернаріоз, сіра гниль, септоріоз

2-4 листків — утворення розетки

За появи перших ознак хвороби

При появі хвороб посіви обробляють рекомендованими фунгіцидами (таблиця 1.21).

Збирання врожаю

З метою прискорення достигання насіння перед збиранням за 9-11 днів доцільно застосувати десикацію посівів розчином гліфогану 480, в. р (3 л + 250-300 л води на гектар). Збирають ярий ріпак переважно прямим комбайнуванням при настанні технологічної стиглості, оскільки він достигає рівномірніше, ніж озимий, зернозбиральними комбайнами, що обладнуються ріпаковими столами ПР-6.1-0,3, СР-10 та ін. Оптимальна вологість насіння для обмолоту повинна становити 10-14 %. На забур'янених площах перевагу віддають роздільному способу збирання. До скошування рослин у валки приступають у фазі жовто-зеленого стручка і вологості 16-18 %. На підборі і обмолоті валків використовуються спеціально підготовлені (загерметизовані) зернозбиральні комбайни обладнані пристроями для обмолоту мілконасінних культур.

Робоча швидкість комбайну на підбиранні валків становить 4­5 км/год. Після обмолоту необхідно негайно очистити ворох ріпаку насіннєочисними машинами (ОВС-25, СМ-4, ЗАВ-20, "Петкус" та ін.), доукомплектованими решетами. Для тривалого зберігання насіння ріпаку висушується до вологості 8 % та менше.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.