ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

Озимий ріпак

Вимоги до ґрунту

Озимий ріпак вимогливий до грунту. Добре росте на чорноземах і сірих лісових грунтах, які мають нейтральну або слабокислу реакцію грунтового розчину (рН 6,6-7,2). Не рекомендується вирощувати його на піщаних та супіщаних грунтах, тому що вони не втримують вологу. Непридатні для вирощування озимого ріпаку важкі глинисті, заболочені, засолені грунти.

Вибір попередника

Основною вимогою ріпаку до попередника є раннє звільнення поля для проведення якісного обробітку грунту. Озимий ріпак може вирощуватись по більшості попередників. Найкращими попередниками є багаторічні бобові трави, добрі - горох, однорічні трави, задовільні - зернові колосові культури, несприятливі - овес і яра пшениця. Повертати ріпак на попереднє місце у сівозміні можна не раніше як через 4-5 років. При сучасній структурі посівних площ озимий ріпак висівають після озимих зернових.

Система удобрення

Озимий ріпак добре реагує на внесення добрив, оскільки від цього залежить зимостійкість рослин та стійкість до шкідників та хвороб. Особливо важливими для формування врожаю є фосфорні і калійні добрива. Для формування 1 т основної продукції ріпаку з грунту виноситься 53-55 кг азоту, 22-24 кг фосфору, 65-67 кг калію. Дози внесення мінеральних добрив під озимий ріпак залежать від

119

типу ґрунту, вологозабезпеченості, сорту та рівня запланованого врожаю. При вирощуванні озимого ріпаку за інтенсивною технологією рекомендується внесення добрив в дозі N80-120P60-70К80-120. Фосфорні і калійні добрива вносять під оранку чи культивацію. Азотні добрива N25-3o вносять з осені або перед сівбою лише після зернових попередників. Надмірне азотне живлення в осінній період погіршує перезимівлю культури.

Перше підживлення азотними добривами (N20-30) проводять на початку відновлення весняної вегетації, друге - через 14-20 днів (N30). Можна провести лише одне підживлення.

Обробіток ґрунту

Основний обробіток. При розміщенні озимого ріпака після озимих зернових культур доцільно проводити напівпаровий обробіток ґрунту, який включає лущення стерні після збирання попередника, оранку на глибину 20-22 см і культивацію на глибину 5­6 см. При наявності багаторічних коренепаросткових бур'янів оранку проводять на глибину 23-25 см.

На чистих від бур'янів полях оранку можна замінити обробітком дисковими знаряддями або плоско різами на глибину 18­20 см з дотриманням основних агротехнічних вимог.

Передпосівний обробіток ґрунту. Перед сівбою проводиться передпосівна культивація з боронуванням та шлейфуванням. Після цього поле коткується для вирівнювання поверхні та придання ґрунту дрібно-грудкової структури. Більш якісний передпосівний обробіток забезпечують комбіновані агрегати (РВК-3,6, ЛК-4, "Європак" та ін.).

При гербіцидній технології вирощування під передпосівну культивацію або до сходів вносять ґрунтові гербіциди (таблиця 1.23).

Вибір сорту

В Україні зареєстровано понад 30 сортів озимого ріпаку вітчизняної та зарубіжної селекції. Для умов Лісостепу рекомендуються до вирощування такі сорти: Атлант, Алігатор, Горизонт, Еліт, Мангал, Свєта, Світоч, Лібеа, Лівгус, Вектора, Валеска, Дангал, Іванна та ін.

120

Підготовка насіння

Насіння озимого ріпаку повинно відповідати за посівними якостями вимогам Держстандарту. Перед сівбою насіння ріпаку протруюють рекомендованими препаратами від шкідників та хвороб (таблиця 1.19).

Таблиця 1.19

Перелік пестицидів для захисту озимого ріпаку від хвороб, шкідників і бур'янів*

Назва препарату

Об’єкт, проти якого використовується

Норма внесення

Строки та спосіб проведення обробітку

1

2

3

4

Протруювання насіння

Вітавакс 200 ФФ, з. п.

Пліснявіння, чорна плямистість або чорна пліснява, пероноспороз, гельмінтоспоріозна коренева гниль

2,0-3,0 кг/т + 10 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Космос 250, т. к.с.

Комплекс шкідників сходів

8,0 л/т

Обробка насіння перед висіванням

Ровраль ФЛО, к. с.

Пліснявіння, чорна ніжна, альтернаріоз, фомоз та сіра гнилі

8,0 л/т

Протруювання насіння перед висіванням

Сарфун Т 65 DS, з. п.

Чорна ніжка, фомоз

2,0-3,0 кг/т + 8 л/т води

Протруювання насіння суспензією препарату

Фурадан 35 ST, т. пс.

Хрестоцвіті блішки

15,0 кг/т

Обробка насіння перед висіванням

Чинук, 20 %, т. к.с.

Хрестоцвіті блішки, квіткоїд, капустяна попелиця

20,0 л/т

Обробка насіння на насіннєвих заводах

Гербіциди

Арамо 45, к. е.

Однорічні та багаторічні злакові бур’яни

1,0-2,0 л/га

Обприскування від фази 3 листків до кінця кущення в однорічних злакових бур’янів, при висоті пирію 15-20 см (незалежно від фази розвитку культури)

Бутізан 400, к. с.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

1,75-2,5 л/га

Обприскування Грунту до або після появи сходів культури

121

1

2

3

4

Гліфоган 480, вр.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні, за 2 тижні до висівання

Гліфос 360, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання культури

Домінатор 360, вр.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання культури

Дуал Г олд 960 ЕС, к. е

Однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни

1,6 л/га

Обприскування Грунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження — із загортанням)

Клінік Дуо, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Клінік Дуо, в. р.

Багаторічні злакові та дводольні бур’яни

4,0-6,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника.

Клінік, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Клінік, в. р.

Багаторічні злакові та дводольні бур’яни

4,0-6,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Комманд, к. е.

Злакові та дводольні бур’яни

0,15-0,2 л/га

Обприскування до сходів культури

Лассо, мк. с.

Однорічні злакові бур’яни

4,0-5,0 л/га

Обприскування Грунту до висівання або після висівання але до сходів культури

122

1

2

3

4

Лонтрел Гранд, в. г.

Однорічні дводольні та багаторічні дводольні бур’яни

0,12-0,2 л/га

Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур’янів, у фазі розетки — початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)

Напалм, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування по вегетуючих бур’янах навесні за 2 тижні до висівання культури

Пантера, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

1,0-1,25 л/га

Обприскування по вегетуючій культур] (у фазі 3­4 листочків у бур’янів)

Пантера, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,75-2,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см)

Раундап, в. р.

Однорічні та багаторічні бур’яни

2,0-5,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання

Селект 120, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

0,4-0,8 л/га

Обприскування за висоти бур’янів 3­5 см (незалежно від фази розвитку культури)

Селект 120, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,4-1,8 л/га

Обприскування за висоти бур’янів 15­20 см (незалежно від фази розвитку культури)

Торнадо, в. р.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0-4,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника

Трефлан 240, к. е.

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,4 л/га

Обприскування Грунту з негайним загортанням до висівання культури

123

1

2

3

4

Ураган Форте 500 SL, в. р.к.

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни

1,5-3,0 л/га

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання

Фуроре Супер, м. в.е.

Однорічні злакові бур’яни

0,8-1,2 л/га

Обприскування вегетуючої культури від фази 2-х листків до кінця кущення бур’янів

Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.

Однорічні злакові бур’яни

0,5-1,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культур] (у фазі 2-4 листків у бур’янів)

Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.

Багаторічні злакові бур’яни

1,0-2,0 л/га

Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10-15 см)

Інсектициди

Альфагард 100, к. е.

Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвітні блішки

0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Бульдок, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, пильщики

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Золон 35, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, білани, совки

1,5-2,0 л/га

Обприскування в період вегетації

Карате 050 ЕС, к. е.

Ріпаковий квіткоїд

0,1-0,15 л/га

Обприскування в фазу бутонізації

Парашут 450, мк. с.

Совки, білянки, попелиці, ріпаковий пильщик, міль

0,75 л/га

Обприскування в період вегетації

Сумі-Альфа, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Фастак, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Ф’юрі, в. е.

Хрестоцвітні блішки, квіткоїд ріпаковий, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд

0,1 л/га

Обприскування в період вегетації

Циклон, к. е.

Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд

0,1-0,15 л/га

Обприскування в період вегетації

Штефесін, к. е.

Ріпаковий квіткоїд, клопи, білянки, блішки, попелиці

0,3 л/га

Обприскування в період вегетації

Фунгіциди

Альєтт, з. п.

Пероноспороз

1,2-1,8 кг/га

Обприскування в період вегетації 0,3 % суспензією препарату

Колосаль, к. е.

Альтернаріоз

0,75-1,0 л/га

Обприскування в період вегетації

124

1

2

3

4

Ридоміл Г олд МЦ, 68 WG, в. г.

Альтер н аріоз, пероноспороз, сіра гниль

2,5 кг/га

Обприскування в період вегетації

Сарфун 500 SC, к. с.

Альтернаріоз, септоріоз

0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Форсаж 500 SC, к. с.

Альтернаріоз, септоріоз

0,6 л/га

Обприскування в період вегетації

Десиканти

Гліфоган 480, вр.

3,0 л/га

Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури

Домінатор 360, вр.

3,0 л/га

Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури

* Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні. - Дніпропетровськ, АРТ-ПРЕС, 2006. - 319 с.

Сівба

Строки сівби. Озимий ріпак необхідно висівати на 2-3 тижні раніше озимої пшениці - в період з 20 по 25 серпня. Як виняток, допускається висівання ріпаку до першого вересня. Раннє висівання або висівання з запізненням приводить до значного зниження врожайності, а іноді й до загибелі посівів. В залежності від забезпеченості вологою в посівному шарі грунту строки сівби можна переносити на кілька днів раніше або пізніше.

Способи сівби. Кращим способом сівби озимого ріпаку є звичайний рядковий з застосуванням сівалок Клен-6, Vaderstadt RDA 800C, СЗ-3,6, СЗ-5,4, СЗТ-3,6 та ін. На насінницьких посівах сівбу озимого ріпаку проводять широкорядним способом з шириною міжрядь 45 см і використовують для цього сівалки точного висіву, як при сівбі цукрових буряків.

Норма висіву озимого ріпаку залежить від грунтово-кліматичних умов, якості посівного матеріалу та особливостей сорту. Оптимальна норма висіву озимого ріпаку при сівбі рядковим способом становить 1,5-1,7 млн. шт. схожих насінин на гектар (4-6 кг/га). При сівбі широкорядним способом норма висіву складає 0,9-1,2 млн. шт. насінин на гектар.

Глибина загортання насіння залежить від наявності вологи в верхньому шарі ґрунту, типу ґрунту та якості його підготовки. Глибина загортання насіння складає 3-4 см, а на важких грунтах - 2­3 см.

125

Догляд за посівами

При нестачі вологи в ґрунті після сівби озимого ріпаку поле прикочують кільчасто-шпоровими або гладкими водоналивними котками. При утворенні кірки через 2-5 днів після сівби проводять досходове боронування посівними боронами (ЗБП-0,6А). На широкорядних посівах проводять міжрядний обробіток.

На сильно забур'янених посівах вносять рекомендовані гербіциди (таблиця 1.24). Вибір препарату залежить від виду бур'янів.

Боротьба з шкідниками та хворобами. В період сходів, інтенсивного росту та формування насіння рослини озимого ріпаку пошкоджуються хрестоцвітими та ріпаковими блішками, біланом, ріпаковим прихованохоботником, ріпаковим квіткоїдом, капустяним стручковим комариком та іншими шкідниками. При виявленні шкідників вище порогу шкодочинності (таблиця 1.20) проводять обробіток посівів відповідними інсектицидами (таблиця 1.19) [25].

Таблиця 1.20

Приблизні економічні пороги шкодочинності шкідників та хвороб

озимого ріпаку

Шкідливі

види

Строки

обліку

Поріг

шкодочинності

Хрестоцвітні блішки

Сходи озимого ріпаку (серпень-вересень)

5 екз./кв. м

Ріпакові пильщик, листкоїд

2-4 листків — утворення розетки

3 екз./кв. м

Капустяні білан і совка

2-4 листків — утворення розетки

3 екз./кв. м

Ріпаковий квіткоїд, стебловий хрестоцвітий і насіннєвий прихованохоботники

Наприкінці бутонізації

5-6 жуків

Пероноспороз, альтернаріоз, сіра гниль, септоріоз

2-4 листків — утворення розетки

За появи перших ознак хвороби

Хвороби завдають менше шкоди рослинам озимого ріпаку, порівняно з шкідниками. До числа найбільш поширених хвороб відносяться сіра гниль, несправжня борошниста роса, пероноспороз, септоріоз та ін. При появі перших ознак хвороби посіви обробляють фунгіцидами (таблиця 1.24).

126

Для прискорення і одночасного дозрівання насіння озимого ріпаку за 7-10 днів до збирання проводять десикацію посівів гліфоганом 480 (3 л/га). На полях, забур'янених пирієм та при враженні посівів фомозом, сірою гниллю доцільно провести їх обробіток при побурінні 70 % стручків у ріпаку або за два тижні до збирання — домінатором (3 л/га). Він знищує бур'яни і підсушує рослини. Десикація зменшує втрати насіння при збиранні та економить витрати на досушення насіння.

Складність збирання ріпаку пов'язана з нерівномірністю його дозрівання та схильністю стручків до розтріскування. Тому визначення оптимальних строку та способу збирання є дуже важливим. Збирати ріпак можна як прямим комбайнуванням, так і роздільно. Оптимальна вологість при збиранні становить 12 %. Роздільне збирання при вологості насіння нижче 10 % не рекомендується через високі втрати викликані обсипанням. При вологості насіння понад 14 % втрати, пов'язані із сушінням, перевищують економію, отриману при збиранні.

Пряме комбайнування проводять на незабур'янених посівах з рівномірним визріванням стручків до початку їх розтріскування, у фазі повної стиглості насіння. Кількість недозрілого насіння не повинна перевищувати 3 %, вологість - 15 %. Для запобігання втрат висота зрізу повинна бути на 2-5 см нижче рівня нижнього ярусу стручків.

В більшості господарств віддають перевагу роздільному способу збирання, бо при цьому втрати насіння зводяться до мінімуму. Скошувати озимий ріпак у валки починають при пожовтінні нижніх стручків і побурінні (почорнінні) в них насіння. Вологість насіння при цьому повинна бути в межах 30-35 %. Запізнення із збиранням достиглих стручків призводить до їх розтріскування і, як наслідок, до втрат врожаю. Скошують озимий ріпак жниварками.

Через 5-7 днів після скошування ріпаку, при вологості насіння 10-11 %, валки обмолочують комбайнами ДОН-1500Б, СК-5 "Нива", "Славутич", "Лан", "John Deere" що обладнані пристосуваннями для обмолоту мілконасінних культур. Для підбора валків жниварки комбайнів обладнують полотняно-транспортерними підбирачами типу ПТП-2,4Б або ППТ-3А. При сухій і жаркій погоді обмолот проводять рано вранці або пізно ввечері, щоб під час підбирання

127

валків насіння з сухих стручків менше висипалося і не пошкоджувалось [4].

Насіння ріпаку, що надходить від комбайну потрібно негайно очистити і досушити. Для первинного очищення насіння ріпаку можна використовувати насіннєочисні машини типу ОВС-25, "Петкус", СМ-4, ЗАВ-20 доукомплектовані решетами. Досушування насіння ріпаку можна проводити в зерносушильних установках марки "Україна".

З метою економії коштів на досушування зерна ріпаку з підвищеною вологістю доцільно застосовувати в господарстві роздільне збирання, що дозволяє одержати насіння з вологістю не більше 10-12 %.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.