ЕЛЕКТРОТЕХНІКА У БУДІВНИЦТВІ

Принцип взаємності

Лінійні електричні кола постійного струму з одним джерелом живлення мають властивість взаємності (оборотності). Вона полягає в тому, що коли ЕРС Е гілки n кола викликає струм Ik у гілці k, то ця ж ЕРС, діючи в гілці k, викличе в гілці n струм Ik тієї ж величини In = Ik.

Розглянемо принцип взаємності на прикладі схем кіл рис. 3.5. ЕРС Е першої гілки схеми на рис. 3.5,а викликає в резисторі R5 струм I5, який дорівнює

третьому контурному струму Іш = I5. Щоб знайти струм Іш за допомогою ви­значників, запишемо для кожного з контурів їхні ЕРС, власні й загальні опори. Для контуру I:

ei = E Rii = Ri + ^

Для контуру II:

Eii = 0, R22 = R2 + R3+ R4, R

Для контуру III:

EIII = 0, R33 = R4 + R5,

R12 = R2, R13 = 0 .

= R2, R23 = R4 .

21

0

R32 = R

R

4

31

Струм третього контуру (k = 3) від ЕРС першого контуру (n = 1)

3 A A A A

I3 = £ - i*-E_ = E + — E„ + -33 E,

jii

y111

n=1 A

а

б

Рис. 3.5 - Схеми кола для застосування принципу взаємності

для струмів I5 (а) і I1 (б)

5

A

A

A

або

І,,, = Л = ^ E, = ^ E

A A. (3.21)

Визначник системи А, його мінор М13 і алгебраїчне доповнення ^13 від­повідно дорівнюють:

r11

— Г12

— Г13

A =

— Г21

Г22

— Г23

, M13 =

— r21

Г22

— Г31

— Г32

r33

— Г31

— Г23

Г21Г23 + Г22 Г31 .

A13 = (—1)1+3 M13 = M

13

Для схеми кола на рис. 3.5,б власні й загальні опори, а, отже, і визначник А залишаться без зміни. Контурні ЕРС цієї схеми: ЕІ = 0, Ец = 0 і EIII = Е. Тому струм першого контуру (k = 1) від ЕРС третього контуру (k = 3):

A

A

A

21

E

III ■.

n=1 A

A

eii +■

A

A

31

або

Мінор M31 одержуємо з визначника А викреслюванням в ньому третього рядка й першого стовпця:

Г12 - Г13

M 31 =

Г22 Г23

= r r + r r

42^23 ^ '22' 13 •

Алгебраїчне доповнення

A31 = (-1)3+1 M13 = M.

31 •

Значення ^13 = ^31, тому згідно з (3.21) і (3.22) JI = JIII = J5.

Добавить комментарий

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА У БУДІВНИЦТВІ

Захисне заземлення і занулення

Одним з найбільш важливих заходів, що значно підвищують електробезпеку працюючих на будівництві людей, є правильне влаштування захисного заземлення. Захисне заземлення являє собою з'єднання металевих частин електрооблад­нання і установок за допомогою …

Класифікація умов робіт за ступенем електробезпеки

Роботи, здійснені в діючих електроустановках, щодо заходів безпеки під­розділяють на такі категорії: при повному знятті напруги; з частковим зняттям напруги; без зняття напруги поблизу і на струмоведучих частинах; без зняття …

Дія електричного струму на організм людини

Електричний струм, що діє на організм людини, може привести до насту­пних видів ураження: електричному удару, опіку, металізації шкіри, електрич­ному знаку, механічному пошкодженню, електроофтальмії. При проходженні електричного струму через організм людини …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua