Cправочник агронома

Заходи безпеки під час роботи з пестицидами

При неправильному поводженні з пестицидами можуть мати місце такі негативні явища: отруєння людей, які безпосередньо працюють з пестицидами; отруєння людей, які працюють на обробленому пестицида­ми полі; отруєння свійських тварин при згодовуванні їм рослин, оброб­лених хімічними препаратами; отруєння бджіл та інших корисних комах; отруєння риби в ставках і річках при потраплянні в них пестицидів; за­бруднення продуктів урожаю залишками пестицидів.

Щоб запобігти цьому, спеціалісти по захисту рослин, агрономи кол­госпів, радгоспів та інших організацій, а також окремі особи, які користу­ються пестицидами, повинні суворо дотримуватися всіх рекомендацій і рег­ламентів, що встановлені у офіційному виданні Державної комісії по хіміч­них засобах боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами при МСГ СРСР під назвою «Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками..., разрешенных для применения в сельском хозяйстве» на відповідні роки, а також спе­ціальними інструкціями та зональними рекомендаціями по застосуванню пестицидів.

Застосування будь-яких хімічних засобів, які не увійшли до вказано­го «Списку» і офіційних доповнень до нього, категорично забороняється, а порушники несуть відповідальність за можливі наслідки.

Всі отрутохімікати, які застосовуються для захисту рослин, у тій чи іншій мірі отруйні для людини та свійських тварин, тому під час роботи з ними необхідно також суворо дотримуватись «Инструкции по мерам безопасности при храпении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве», яка затверджена Міністерством сільського господар­ства СРСР у 1976 році і погоджена з Міністерством охорони здоров’я СРСР, а також «Санитарными правилами по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве», затвер­дженими Міністерством охорони здоров’я у 1974 році.

Усі працюючі з хімічними препаратами повинні добре ознайомитися з їхніми властивостями та можливими наслідками при неправильному за­стосуванні, а також заходами безпеки.

До роботи з хімічними препаратами допускаються особи, які пройшли медичний огляд і визнані придатними за станом здоров’я. Не допуска­ються до роботи з хімічними засобами підлітки до 18 років, вагітні жін­ки і матері, які годують немовлят, особи без спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту, а також ті, що не пройшли відповідного інструк­тажу. Особи, які працюють з отрутохімікатами, повинні не рідше одного разу на шість місяців проходити медичний огляд. Склад бригади, загону чи іншого підрозділу по застосуванню пестицидів має бути постійним протягом усього сезону.

У місцях робіт з пестицидами й на дорогах, що пролягають через оброблені ділянки, необхідно встановлювати застережні знаки з відповід­ними написами.

Усі роботи з пестицидами дозволяється виконувати тільки за допомо­гою спеціальних машин і апаратів. Авіаобприскування забороняється при швидкості вітру 4 м/с і вище.

Готувати робочі рідини треба на спеціальних заправних станціях. Майданчики, на яких провадять заправку обприскувачів, після роботи потрібно знезаразити, а земляні ще й перекопати. Заправні пункти необ­хідно розміщувати не ближче 500 м від виробничих і житлових примі­щень, джерел водопостачання, тваринницьких ферм, місць зберігання фуражу та посівів продовольчих культур.

Робочі рідини з концентрованих емульсій, паст і порошкоподібних препаратів слід готувати в агрегатах, обладнаних механічними мішалка­ми. Заправляти резервуари обприскувачів розчинами отрутохімікатів не­обхідно за допомогою насосів, ежекторів та інших пристроїв. Заправка вручну забороняється.

На складах, під час перевезення та в місцях приготування робочих рідин пестициди необхідно надійно зберігати і охороняти. Не можна за­лишати без нагляду невикористані залишки пестицидів і робочих рідин. В місця роботи з отрутохімікатами забороняється допускати сторонніх осіб, особливо дітей. Вихід людей на роботу в поле, оброблене пестици­дами, дозволяється лише у встановлені для кожного пестициду строки (так звані строки очікування).

Щоб запобігти отруєнню свійських тварин, не можна згодовувати їм зелену масу оброблених пестицидами рослин, а також скошену на узбіч­чях доріг поряд з обробленою ділянкою. Випасання худоби на таких ділянках дозволяється лише через певний період, що регламентується «Списком» залежно від застосованого препарату.

Для захисту від отруєння бджіл та інших корисних комах необхідно дотримуватися всіх заходів, щоб не допустити внесення препарату на вулики та квітучу рослинність. За кілька днів до початку проведендд хімічних обробок про це повідомляють усіх власників бджіл через місце­ве радіомовлення, об’явами та спеціальними повістками. На певний період (залежно від застосованого препарату) необхідно закрити льотки вуликів або вивезти їх у безпечні місця.

Отруєнню риби в ставках і річках запобігають дотриманням правил застосування пестицидів, а також знищенням і знешкодженням їх невико­ристаних залишків, знезараженням апаратури, тари тощо.

Щоб уникнути забруднення продуктів урожаю залишками пестицидів, необхідно дотримуватися регламентів щодо норм, строків обробки та ін., висвітлених у «Списку». Відповідальність за виконання всіх вимог і регламентів, наведених у ньому, покладається на керівників колгоспів, радгоспів та інших організацій, які застосовують хімічні й біологічні за­соби захисту рослин.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua